Norvegese-Italiano traduzione di upålitelig

La Traduzione della parola upålitelig da norvegese a italiano, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

upålitelig in italiano

upålitelig
personaggettivo disonesto, furbo, dritto
  oppførendeaggettivo falso, infido, ipocrita, doppio, capriccioso, incostante, instabile, imprevedibile, sfuggente, ambiguo, losco
Sinonimi per upålitelig
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.(Tip) ONeill, stemplet ihelgen Reagan som notorisk" upålitelig" i utenrikspolitiske spørsmål.
2.Afrikaneren er fatalist, overtroisk og upålitelig.
3.All statistikk i Libanon er upålitelig.
4.Allerede under mellomlanding på Gardermoen tidligere på dagen, efter at flyet hadde startet sin tur i Stockholm, hadde det automatiske hastighetssystemet, den såkalte auto throttle, vist seg å være upålitelig.
5.Allerede under turen fra Stockholm til Gardermoen viste imidlertid fartsstyringssystemet seg å være upålitelig i høy høyde.
6.Den er faktisk generende upålitelig og ikke så lite patetisk efterhvert, i forsøket på både å favne Waylon, Jennings, Elvis Presley og Frank Sinatra.
7.Den er så upålitelig at nesten hver annen uskyldig person som undergår en sannhetstest, risikerer å bli anklaget med urette for ikke å ha rent mel i posen.
8.Dette gir en upålitelig og sterkt varierende arbeidsbyrde for industrien avhengig av hvilke utbyggingsbeslutninger som tas og hvilke tekniske løsninger som velges.
9.Han innrømmer at dødsårsakstatistikken blir mer upålitelig når så få av de som dør blir obdusert.
10.Hans polemikk mot uttrykket går da også mest på spørsmålet om det i dette uttrykket kan ligge at et land er på gli, eller er noe upålitelig i nordisk eller vestlig sammenheng.
11.Her er et kvinnelig motstykke til Shakin Steevens som tilfører genren en ny dimensjon, ikke så mye takket være arrangementenes frekkheter og fortreffeligheter som Tracey Ullmans evne til å fremføre tenåringstekstene med upålitelig naivitet.
12.I sin helhet kan utstillingen kanskje innby til litt upålitelig diktning om tyske nasjonalitetstrekk som de her synes å markere seg i mere eller mindre ufrivillig karikert utgave.
13.I. forlot møtet overbevist om at regimentssjefen fortsatt betraktet ham som kommunist og upålitelig.
14.Ikke bare er det tradisjonelle giftemål akseptert i sin alminnelighet, det blir også forsvart i vide kretser som en ekteskapsform som fungerer minst like bra som det som oppfattes som et chansepreget, upålitelig vestlig giftemålsystem, tuftet på beiling og frieri.
15.KGB har produsert over 150 forfalskninger av offisielle amerikanske dokumenter og brev i den hensikt å svekke tilliten til USA og fremstille USA som en upålitelig og krigslysten nasjon, ifølge Levtsjenko.
16.Mannen ble dømt på grunnlag av vidnemål fra en upålitelig rettsmedisiner.
17.Medisinere hevder også at norsk dødsårsakstatistikk er upålitelig.
18.Moskva er en like pålitelig handelspartner som Washington er upålitelig, ble det fremholdt, dag ut og dag inn.
19.Og for det tredje mener den at mannskapet hadde for stor tillit til det automatiske fartsstyringssystem, dette til tross for at systemet viste seg upålitelig allerede foran DC 10flyets mellomlanding på Gardermoen.
20.Opposisjonens ukepresse overspiller sterkt og er tildels upålitelig, hevder en egyptisk kollega som arbeider for et av de store internasjonale nyhetsbyråene i Cairo.
21.Sigøynerne sitter derfor fast i sin egen fortid som et foraktet, upålitelig folkeferd uten tilhørighet.
22.Sommerdagen på sitt beste her nord, da en forsto at det gikk an å vente seg gjennom lang vinter og upålitelig vår, bare for å oppleve slike dager.
23.Sovjet har flere ganger kritisert det amerikanske romfergeprogrammet og har hevdet at romfergen er både upålitelig og kostbar.
24.Alt på 1700tallet hadde byen et organisert vognmannsvesen, men det viste seg nokså upålitelig.
25.Alt som heter offentlig statistikk er enten ikkeeksisterende, utilgjengelig eller upålitelig.
26.Dagens rutinetest for AIDS kan være mer upålitelig enn vi hittil har trodd.
27.Den enormt talentfulle franskmannen har nemlig i hovedsak vært like upålitelig som en værmelding.
28.Den norske statsministers forsøk på å portrettere SovjetUnionen som en upålitelig partner som har politiske hensikter med å forsyne VestEuropa med Sibirgass hører til de forbudte grep.
29.Det begynte med at USA fikk rykte på seg som upålitelig leverandør da president Jimmy Carter straffet SovjetUnionen med stans i korneksporten efter Afghanistaninvasjonen.
30.Karpov er ekte russer, mens Kasparov er halvjødisk armener og oppfattes som politisk mer upålitelig.
Le tue ultime ricerche