Norvegese-Italiano traduzione di være til nytte

La Traduzione della parola være til nytte da norvegese a italiano, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

være til nytte in italiano

være til nytte
gagneverbo servire, essere utile, giovare, essere di vantaggio
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det er fint at det kan være til nytte.
2.Det er klart at jeg kunne være til nytte, hvis de ville bruke meg.
3.I det hele tatt er vi svært glade når vi kan bistå og være til nytte for det sivile samfunn, understreker Gimre.
4.Vi setter pris på det store innslaget av latinamerikanske land og forsøker å være til nytte for dem.
5.All bistand skal være til nytte også for kvinnene, sa Nils Vogt.
6.De samlede ressurser vil gi økte muligheter til sosialisering og oppbygging av kompetanse innenfor områder som vil være til nytte for både privatkunder og næringslivet, heter det.
7.De skulle også være til nytte.
8.De to skal nå samarbeide om utvikling og salg av bank og forsikringstjenester og også på andre områder hvor det kan være til nytte for begge parter.
9.Det er i denne sammenheng at Enggaard ser en eventuell deltagelse fra Statoil på dansk sokkel, men det er verd å legge merke til at han også mener Hydro og Saga har erfaring som vil kunne være til nytte for danmark.
10.Det er kun når det er snakk om større ubalanser at håranalysen kan være til nytte.
11.Efter at hun flyttet inn i kollektivfellesskapet, har hun fått oppgaver og utfordringer som hun mestrer, og hun kan være til nytte.
12.En slik fremstilling kan nok være til nytte, men må ikke forlede noen til å tro at det står til regjering og storting alene å løse hovedstadens problemer.
13.For bare et par netter siden viste den norske FNbataljonen at den kan være til nytte for å opprettholde ro og orden i Libanon.
14.Han nøyde seg med å si at enhver fregatt eller destroyer som kan disponeres til området vil være til nytte enten fartøyene er vesttyske eller fra andre nasjoner.
15.Han ønsket Singapores myndigheter til lykke med det nye anlegget, som han trodde ville være til nytte for hele verdens maritime industri.
16.Hun stilte seg tvilende til om skolen virkelig legger vekt på at barna skal være til nytte.
17.Hva Hognestad så kaller kirkens" reformasjonsløsning", tror han ikke kan være til nytte idag.
18.I giftnevndens protokoll heter det at behandling med glyfosat vil være til nytte i bekjempelse av kveke som under ensidig korndyrking kan være et problem.
19.I tillegg til å fremme turismen, håper man at museene i større grad kan være til nytte for skoleverket i undervisningen.
20.Kartene vil være til nytte for båttrafikk på innsjøene, og vil også kunne være til hjelp ved vurderingen av forurensningssituasjoner, flomfare og lignende forhold.
21.Landsrådet som omfatter vel 50 barne og ungdomsorganisasjoner, sier i sin uttalelse at man tar sterk avstand fra at folk innenfor ungdomsorganisasjonsmiljøet er blitt kontaktet av representanter for KGB i den hensikt at de senere skal kunne tilveiebringe informasjon som kan være til nytte for SovjetUnionen og til skade for Norge.
22.Lier kommune ved Drammen, viser at et slikt råd kan være til nytte i arbeidet blant utsatte ungdomsgrupper.
23.Men at jeg kunne være til nytte - det er jeg sikker på.
24.Men det som betød noe for meg og som kanskje gjør at folk kjøper boken, er at den kan være til nytte.
25.Når det gjelder ansøkninger, tar man hensyn til at formålet ikke bare skal være til nytte for søkeren, men også for en videre krets.
26.Når det gjelder spørsmålet om et eventuelt toppmøte mellom Reagan og hans sovjetiske motpart Konstantin Tsjernenko, minner McFarlane om at Reagan har sagt seg villig til et slikt møte, hvis det kan være til nytte.
27.Oslos erfaringer kan gi nyttige eksempler til den idekatalog vi sender ut til kommunene iløpet av høsten, og de kan sikkert være til nytte innen statsadministrasjonen.
28.Stabells Formbok gir godt grunnlag for å vurdere Norsk Jockeyklubs handicaps med kritiske øyne, og gjennomgåelsen av hver enkelt hest bør kunne være til nytte for spillere.
29.Stortingsrepresentanter Aftenposten snakket med kunne se de positive sider ved komitesystemet, at det styrket solidaritetsfølelsen og at det kunne være til nytte i en overgangsfase og i en krigssituasjon.
30.Ute i arbeidslivet kan unge studenter erverve seg praktisk innsikt som kan være til nytte for dem siden.
Le tue ultime ricerche