Norvegese-Italiano traduzione di varsle

La Traduzione della parola varsle da norvegese a italiano, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

varsle in italiano

varsle
fareverbo mettere in guardia, avvertire, avvisare
Sinonimi per varsle
Termini derivati da varsle
Anagrammi di varsle
Altri esempi
1.Efter det vi kan forstå, har de organisasjonene som er i konflikt oppnådd sine første mål, nemlig å demonstrere sin disiplinerte styrke og å varsle arbeidsgiverne om sine store og langt på vei berettigede misnøye.
2.Hvis Europa er istand til å bringe ut i verdensrommet en bemannet stasjon som tillater det å observere enhver mulig trusel, å varsle den og dermed forhindre den, da vil Europa ha tatt et stort skritt på veien mot sitt eget forsvar...
3.Det er vanskeligst å varsle om sommeren, sier DorenfeldtJensen.
4.Dette i seg selv kunne varsle en tilsvarende økning i ulykkes tallet, men vi har altså opplevet en reduksjon i stedet.
5.Hvis noen får mistanke om at dyr er ulovlig innført, bør de umiddelbart varsle toll eller politimyndighet.
6.I verst tenkte tilfelle vil vi kunne varsle om angrep fra fem til syv dager på forhånd, sa Luns.
7.Men, sier Gudding, da jeg fikk vite om de forfalskede pengene, var det hele tiden min hensikt å varsle myndighetene, enten den amerikanske ambassade i London eller ambassaden i Oslo.
8.Nei, men det er vanlig praksis at vi opplyser det i saksdokumentene når vi skal varsle advokatene om rettsmøtet, sier Holmsen.
9.På nøkkelknippet står det et telefonnummer hvor folk kan ringe hele døgnet og varsle om nøkler som er funnet.
10.Under alle omstendigheter er vi blitt enig om å varsle hverandre på forhånd, dersom myndighetene i et land sysler med tanken om å følge restriksjonsveien i en krisesituasjon, sier han til Aftenposten.
11.Vi er blitt oppmerksomme på en verdensomspennende nedbørssvikt, som muligens kan varsle en generell forverring, for hvor lang tid vet vi ikke.
12.Vi har imidlertid prøvd å varsle de berørte i god tid om dagens aksjon, og håper at den vil gi minst mulig negative virkninger for disse, opplyser hun.
13.93 prosent av befolkningen i norske byer og tettsteder kan høre sirener som skal varsle eventuelle angrep.
14.Allikevel kan det vel tenkes at publikum selv kunne vise en enda mer aktiv holdning overfor kriminalitet, f. eks. ved å gripe inn overfor mobbing, ta bryet med å varsle politiet når det er nødvendig, ta seg av forulempede medmennesker, kort sagt føle sterkere ansvar.
15.Arbeidsgiverne svarte med å varsle lock - out for de øvrige ca. 450 ansatte som omfattes av avtalen mellom de to organisasjonene.
16.Både USA og SovjetUnionen har en serie spionsatellitter i rommet som blant annet kan varsle om troppebevegelser og flåtemanøvrer.
17.Centralstyret i Norsk Arbeidsgiverforening vedtok igår å varsle lockout for ca. 7000 NITOmedlemmer fra arbeidstidens slutt 4. januar.
18.De ansatte i kommunene og fylkeskommunene følger opp med en lignende begjæring lørdag, og de kommuneansatte vil også varsle punktstreiker.
19.Den kan varsle forurensning, strøm og bølger.
20.Den tid det er mulig å varsle værfenomener på forhånd er blant annet avhengig av fenomenets dimensjon eller skala.
21.Der ropte han beskjed til vakthavende, ba ham varsle jourhavende embedsmann og hentet selv ut tjenesterevolveren fra det låste våpenskapet.
22.Derefter har de stukket av uten å varsle noen, sier lensmannsbetjent Tor Ole Solumsmoen.
23.Derfor tenkte vi ikke på å varsle politiske myndigheter eller aviser, sier Bugge.
24.Dermed vil Norges Funksjonærforbund, Privatansattes Fellesorganisasjon og Norsk Rutebilarbeiderforbund varsle plassoppsigelse for samtlige av sine 10 000 medlemmer i løpet av helgen.
25.Dersom henstillingen ikke tas tilfølge, er kommunen anmodet om å varsle Norske Kommuners Sentralforbund, som er innstilt på å ta saken opp på prinsipielt grunnlag, sa ordføreren.
26.Dessuten -" som for å bekrefte hinsides all tvil" - ved forhør av fire spioner som var blitt landsatt fra robåter med ordre om å bevege seg innover i landet og varsle om britiske forsterkninger.
27.Det er en" umulig opptreden" av Strauss å dra avgårde uten å varsle regjeringen, men det er riktig at en løsning i Libanon ikke er mulig uten at også Syria trekkes inn, mente SPDlederen HansJochen Vogel.
28.Det er helt uforsvarlig å varsle akkord så kort tid efter at forlagets venner tilførte Pax mer enn en million kroner gjennom en vellykket redningsaksjon, hevder Fornes.
29.Det er utlagt et stort antall såkalte alarmminer som bare inneholder en uskyldig sprengladning for å varsle at uvedkommende har tatt seg inn.
30.Det er ventet at flere fagforbund i løpet av denne uken vil varsle streik, slik at en omfattende streikebølge kan være et faktum efter en obligatorisk" avkjølingsperiode" på to uker.
Parole simili

 
 

varsle come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) varslevarslendevarslet
Indicativo
1. Presente
jegvarsler
duvarsler
hanvarsler
vivarsler
derevarsler
devarsler
8. Perfetto
jeghar varslet
duhar varslet
hanhar varslet
vihar varslet
derehar varslet
dehar varslet
2. Imperfetto
jegvarslet
duvarslet
hanvarslet
vivarslet
derevarslet
devarslet
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde varslet
duhadde varslet
hanhadde varslet
vihadde varslet
derehadde varslet
dehadde varslet
4a. Futuro
jegvil/skal varsle
duvil/skal varsle
hanvil/skal varsle
vivil/skal varsle
derevil/skal varsle
devil/skal varsle
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha varslet
duvil/skal ha varslet
hanvil/skal ha varslet
vivil/skal ha varslet
derevil/skal ha varslet
devil/skal ha varslet
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle varsle
duville/skulle varsle
hanville/skulle varsle
viville/skulle varsle
dereville/skulle varsle
deville/skulle varsle
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha varslet
duville/skulle ha varslet
hanville/skulle ha varslet
viville/skulle ha varslet
dereville/skulle ha varslet
deville/skulle ha varslet
Imperativo
Affermativa
duvarsl
viLa oss varsle
derevarsl
Negativa
duikke varsl! (varsl ikke)
dereikke varsl! (varsl ikke)
Le tue ultime ricerche