Norvegese-Italiano traduzione di verker

La Traduzione della parola verker da norvegese a italiano, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

verker in italiano

verker
medisinsostantivo travaglio [m], doglie [fp]
Termini derivati da verker
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Deng Xiaopings utvalgte verker".
2.Fearnley har iscenesatt de fleste New Yorknyoppsetningene av parhestenes verker fra" The King and I" til" Sound of Music".
3.Jeanne dArc" (1928) er et av filmhistoriens mest særpregede verker, det har man holdt fast ved, enda filmen bare har vært tilgjengelig som en sammenklippet kopi av kassert materiale som kom til efter at negativen brant i Berlin, og en kopi kom på avveier.
4.Min Clotho er et helt originalt verk ; jeg kjenner ikke til Rodins tegninger - mine verker springer alltid ut fra meg selv og jeg har ikke for få, snarere for mange ideer.
5.Og de forskjellige kunstanmeldere ble stadig like forbløffet når Tor Hoffs verker dukket opp på en utstilling, gjerne efter at kunstneren ikke hadde vært representert offentlig på en stund.
6.Poeter bør med sine verker skape en egen verden, en sann og uavhengig verden kjennetegnet av likefremhet, rettferdighet og menneskelighet.
7.Samtlige verker av Shakespeare skal forsvinne !
8.Stort sett er Epistlerne et av de åndfulleste, klokeste, vittigste og mest tankevekkende verker i vår litteratur.
9.UNDER VULKANEN" er en av seiersfilmene fra årets Cannesfestival, hvor den 78årige veteranen John Huston mottok Grand Prix for sine samlede verker.
10.Visions de lAmen" ble skrevet i 1943, og det hører med blant hans tidlige verker.
11.Akkurat iår synes det som om det skal bli" billigere", fordi det klart er kommet ut færre skjønnlitterære verker, fremforalt lyrikk.
12.Arven efter Holberg, sier Ludvig Nielsen drømmende, - det er hans verker og så æreminnet ved Sorø Akademi.
13.Dessuten skal vi gi fire a cappellakonserter på forskjellige steder, helt opp til grensen mot Libanon, med minst 50 prosent norske verker på programmet.
14.Det er vel heller slik at jeg alltid har vært en opposisjonell, kommer det stillferdig fra 64åringen, som nå opplever å få sine verker spilt i inn og utland, mens bestillingene må gis kønummer.
15.Hamsuns verker ble utsolgt efter få dager, hvilket bare viser hvor våkne publium egentlig er.
16.Hvert år har vi uroppført et av hans verker, ifjor hans fjerde symfoni, iår en fiolinkonsert.
17.Hvilke verker har betydd mest for deg - og hvorfor ?
18.I mer enn 100 år har JeanJacques Rousseaus verker toppet listen over verdens mest leste bøker nest efter Bibelen og Karl Marx skrifter.
19.Johan Kvandal har skapt et stort antall verker der han på en mesterlig måte uttrykker seg i et tonesprog som har røtter i det nasjonale, og som har klassisk form.
20.Karol Szymanowski er Chopins verdige efterfølger i polsk musikk, og hans verker danner forutsetningen for Lutoslawskis og Pendereckis senere innsats.
21.Mange av dine verker finnes ved det svenske hoff ?
22.Massevis av Griegs verker trykkes på denne måten for første gang.
23.Men de som arrangerte utstillingen ville heller at våre verker fikk virke sammen, og nu er jeg helt enig !
24.Mens De tar storsalen i besittelse og forbereder nye historiske verker om nazismen ?
25.Mye var det også å hente i alt stoffet, som ble offentliggjort i forbindelse med utgivelsen av den nye 30bindsutgaven av hans verker.
26.Noen melodier passer til større verker, andre til mindre.
27.Norge er signatar til Bernkonvensjonen om beskyttelse av litterære og kunstneriske verker og til Verdenskonvensjonen om opphavsrett.
28.Vi har allerede bestilt billetter til konsertene på Lysøen, Ole Bulls hjem, lørdag og søndag, der det spilles verker av Bull og hans samtidige.
29.Vi har lagt stor vekt på ikke å kommentere hverandres verker i denne bok, sier Mjelve.
30.14åringen skal fremføre verker av Scarlatti, Chopin, Liszt, Brahms og Balkirev.
Le tue ultime ricerche