Nessuna traduzione trovata.

Sfortunatamente, non abbiamo trovato una traduzione per la parola chiave vike. Si prega di accertarvi di aver compitato in modo corretto la parola.


Ricordate che potrete trovare la traduzione che state cercando se scrivete la parola nella sua forma singolare (anziché plurale) o all'infinito (anziché nella forma coniugata di un verbo).


Stiamo lavorando sodo per aggiungere le traduzioni che mancano, quindi vi preghiamo di avere indulgenza nei nostri confronti.


Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Da han hadde tatt det for gitt at hun, den ufruktbare, skulle vike plassen, forlate det de hadde bygget opp i fellesskap.
2.Men argumentene måtte vike.
3.Justisen" må vike for Regjeringskvartalets fjerde byggetrinn, og problemet er at vi hverken vet når vi må flytte eller hvor vi skal flytte hen, sier" Justisen"s eier gjennom mange år, Egil Anonsen.
4.Da nytter det ikke for oss å vike, sier Sætre, for så treffer vi andre igjen.
5.Det ligger nær å tolke den nye situasjon for Landbruksbanken som uttrykk for at optimismen i norsk landbruk holder på å vike plassen for en mer pessimistisk fremtidstro, skriver Nationen (sp).
6.For tiden har vi ledig kapasitet, men efterhvert vil kanal 12 bli brukt til andre sendinger, nærkringkasting kanskje, og da må de danske overføringene vike, sier han.
7.I et hardt belastet næringsliv hender det at de finere menneskelige overtoner må vike, men aldri hos Gustav Storm, sa Engebretsen.
8.Jeg er kjent med den praksis som foreligger i narkotikasaker, at det såkalte resosialiseringssynspunktet må vike til fordel for almenpreventive hensyn.
9.Jeg satser på å greie OLkravet i langbaneNM i Hamar efter åttenasjoners, fastslo Borgstrøm samtidig som han uten å vike blikket en millimeter hevdet at han var på vei mot sin beste sesong i hele sin karriere.
10.Likhetsprinsippet, som har ført økonomien ut i stagnasjon, vil måtte vike for konkurranse, noe som vil gi økonomien nytt liv...
11.Alle andre hensyn må vike.
12.Alle drømmer man måtte ha om det søte liv på Løvebakken, må vike.
13.Aller minst i Oslo kan man vike tilbake for alkoholmisbruk og de problemer det fører med seg.
14.Alt annet må vike når kålonna står på.
15.Alternativet er å oppsøke Spareskillingsbanken i Kristiansand med sikte på fusjon, og Sparebanken Sør vil heller ikke vike tilbake fra å etablere seg i Kristiansand av egen kraft.
16.Andre hensyn - også rent menneskelige - fikk vike.
17.Andre hevdet at de vil vike når seileren har vinden inn om styrbord (seiler for styrbords halser), men ikke når båten efter stagvending får babords halser.
18.Andre saker må vike hvis det blir eneste mulighet for finansiering, sa ordføreren.
19.Andre verdier skal vike.
20.Bare ifjor måtte 595 mål dyrket mark vike for næringsliv og boligbygging.
21.Begge deler må vike i forhold til det vi trenger her og nå.
22.Benkow må vike til fordel for Erling Norvik, som han selv overtok formannsklubben efter på landsmøtet i Skien i 1980.
23.Bortimot ett tusen furubusker utgjør opptakten til planteplanen for Haugerudområdet, som ifølge velforeningens Sverre Hove forhåpentlig vil erstatte noe av beplantningen som måtte vike under utbyggingen av Haugerudområdet i 1970årene.
24.DET private næringslivs utbygging i Oslo har da tydeligvis ikke bare ført til at kulturen må vike plassen for kontorer og butikker.
25.Da må andre oppgaver vike, sa statssekretær Eivind Reiten (sp) i et foredrag i Møre og Romsdag igår kveld.
26.Da skal vi vike.
27.De enkelte medlemsland har efterhvert stått seg selv stadig nærmere, mens det fellesskapelige har måtte vike.
28.De såkalte" kjøreregler" som Presteforeningen fikk etablert i 1978 for å få skikk og orden på samarbeide mellom kvinnelige og mannlige prester - på tvers av meningsgrensene - er" uttrykk for at kvinnelige prester vurderes lavere enn mannlige kolleger siden de kvinnelige prester alltid forutsettes å vike i konfliktsituasjoner", hevder årsmøtet i Norsk Kvinnelig Teologforening.
29.De tidligere så mektige trekroner har måttet vike for Hydros kontorekspansjon.
30.De to tungvektsbokserne sto kampen ut uten å vike, men på tabellen er det Bryne som er best.