Norvegese-Olandese traduzione di allianse

La Traduzione della parola allianse da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

allianse in olandese

allianse
organisasjonsostantivo bond [m], vereniging [f], bondgenootschap [n], alliantie [f]
  militærsksostantivo verdrag [n], overeenkomst [f], traktaat [n]
  politikksostantivo federatie [f], confederatie [f], verbond [n], bond [m]
Sinonimi per allianse
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det er ikke til å komme fra at vi faktisk er vestorienterte : vi er med i Marshallorganisasjonen, vi deltar i Europarådet, og dessuten var jo forutsetningene ved forhandlingene om en skandinavisk allianse at vi skulle skaffe oss forståelse i vest for disse ting.
2.Nei til atomvåpen ser det som en grunnleggende rett å kunne protestere åpent mot den trussel atomvåpnene representerer - selvfølgelig også når det gjelder atomvåpnene i ens egen allianse og på eget territorium.
3.Vi oppnår ingen oppslutning om forsvarspolitikken og om behovet for en allianse hvis folk ikke er overbevist om at SovjetUnionen truer oss".
4.De libanesiske styrker startet som en militær allianse.
5.Det er like så umulig som å blande ild og vann, sa Oskar Fischer i en tale til Hovedforsamlingen, og la til at den sosialistiske Tyske demokratiske republikk og den kapitalistiske Forbundsrepublikken som også tilhører en annen militær allianse, ikke på noen måte kan gjenforenes.
6.Ved avslutningen av besøket uttalte kong Hussein til den egyptiske avisen AlAhram at USA har mistet all troverdighet i araberverdenen på grunn av sin strategiske allianse med Israel.
7.Vil vil påskjønne hans bidrag til seieren over tyranniet i den annen verdenskrig, hans lederskap i etableringen av en allianse av de demokratiske nasjoner i efterkrigstiden, hans visjon om et nytt Europa, hans modige erkjennelse av forandringens vinder, hans anstrengelser for å stoppe det kjernefysiske kappløp og hans livslange innsats for de demokratiske verdier, heter det i begrunnelsen.
8.ALLEREDE innenfor den Tysklandsfiendtlige allianse, for over 40 år siden, hadde Frankrike godt markerte motforestillinger mot amerikansk utenrikspolitikk.
9.Alfonso Robelo, som leder Den demokratiske revolusjonære allianse (ARDE), sa på en pressekonferanse i Roma at ARDE hadde minelagt havnen i Corinto og i El Bluff.
10.Alkokutttankegangen er ikke uten grunn blitt kalt en historisk allianse.
11.Alle uoverensstemmelser vil ikke være ryddet av veien, men det later nå til at Arafat i hvert fall har sikret seg en halvhjertet oppslutning innen" Den demokratiske allianse" som skal delta i det planlagte møte i Alger til uken.
12.Angrepene ble rettet mot den vestlige allianse under ett.
13.Annonseavtalen har som nevnt røtter helt fra 1930årene og er sterkt preget av allianse mellom mediene og reklamebyråene.
14.Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti har inngått en" hellig allianse" i Stortinget mot legging av hurtigvin.
15.Arrangøren bør derfor begynne sin oppsummering neste lørdag med et forsvar av vårt demokratiske system og av den atlantiske allianse som et overveldende flertall her hjemme slutter opp om.
16.Besøket i Kina har gitt venneksap, men ingen allianse, uttalte president Reagan da han 1. mai tok på hjemvei til Washington.
17.Burt og andre talsmenn i departementet var ikke overbevist om at det var noen sterk militær nødvendighet for disse raketter, men å bakke ut fra dobbeltvedtaket ville skape krise i den vestlige allianse.
18.De fortsatte forhandlinger kan bli en ny prøve for såvel tålmodigheten som samholdet i den vestlige allianse.
19.De planla blant annet å bygge barrikader i gatene, men fikk ikke støtte fra den største opposisjonsgruppen, Den demokratiske allianse, eller fra fagorganisasjoner, uavhengige transportarbeidere og butikkeiere.
20.De planla blant annet å bygge barrikader i gatene, men fikk ikke støtte fra den største opposisjonsgruppen, Den demokratiske allianse, eller fra fagorganisasjoner, uavhengige transportarbeidere og butikkeiere.
21.De to partiene har inngått en" hellig allianse" i Stortingets sosialkomite, og varsler at de vil fremme forslag i Stortinget om kort tid hvor man ber departementet komme med konkrete tiltak som kan begrense legging av hurtigvin.
22.De to presidenter er hjertens enige om at det store spørsmål for den vestlige allianse i 1984 må bli spørsmål om VestEuropas sikkerhet og østvestforholdet.
23.De vesttyske sosialdemokrater har i delstaten Hessen inngått sin første formelle politiske allianse med miljøvern og antiatompartiet" De grønne".
24.Den 74årige opposisjonslederen Neves, som er tidligere guvernør i delstaten Minas Gerais, har gradvis smidd en bred allianse, som tar opp i seg politiske strømninger fra det ytterste venstre til krefter til høyre for sentrum.
25.Den amerikanske skepsis overfor Mitterrand er avløst av takknemlighet over" den fasthet og besluttsomhet som Frankrike har vist overfor de utfordringer den vestlige allianse har vært utsatt for", for å sitere president Reagans velkomsthilsen.
26.Den demokratiske revolusjonære allianse (ARDE) hevder at 300 regjeringssoldater er blitt drept eller såret.
27.Den høyreorienterte opposisjonsalliansen under ledelse av gaullisten JeanPaul de RoccaSerra oppnådde 29,17 prosent og 19 plasser, ni plasser færre enn hans noe bredere allianse i 1982.
28.Den russiske ambassadør ble behørig informert, men hans uutgrunnelige overhode i Kreml synes ikke å ha endret kursen under de siste få dagene av den nominelle russisktyske allianse.
29.Den største av diss fraksjonene, Den demokratiske allianse, som består av fire venstreorienterte Moskvavennlige grupper, har imidlertid erklært seg villig til å delta på sesjonen i Det palestinske nasjonalråd under forutsetning av at PLOs organisasjonsmessige og politiske struktur gjennomgår radikale endringer.
30.Denne allianse skyldes dikterpresten Petter Dass.
Le tue ultime ricerche