Norvegese-Olandese traduzione di allsidig

La Traduzione della parola allsidig da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

allsidig in olandese

allsidig
gradaggettivo uitgebreid, ruim, uitvoerig, grondig
  personaggettivo veelzijdig, versatiel, all round
Sinonimi per allsidig
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Frysja 33" er en allsidig privatdrevet fritidsklubb og aktivitetssenter, men utgjør eneste tilbud av denne typen og har ikke kapasitet til å dekke behovet i hele bydelen.
2.(de såkalte toårige grunnkurs / allsidig videregående skole, med undervisning i tradisjonelle teorifag og ren yrkesopplæring) fikk på landsbasis en uheldig start.
3.Allsidig råvaretuvalg, innrømmer førstekokk Tor Eliseussen fra Andørja øst for Harstad.
4.Det er en fordel med en allsidig bakgrunn i denne bransjen.
5.Det sier seg selv at produksjonen blir allsidig når 16 forskjellige mennesker står bak.
6.Fysisk har Trine alle forutsetninger, hun er tøff psykisk, ikke" fanatisk" i sin idrett og allsidig, med ett bein godt plantet i en annen idrett (håndball), sier Knut Erik Høiby, generalsekretær i friidrettsforbundet.
7.Hva fikk en NTBmedarbeider med allsidig presseerfaring til å satse på sporveiene ?
8.Ingen klarer å leve av musikk i lange perioder ad gangen i Norge hvis man ikke er voldsomt allsidig, sier Marit.
9.Man bør videre tilgodese kravet om en mest mulig allsidig service overfor publikum, og i den forbindelse er det viktig å sørge for en bemanning som ikke gjør kontorene for sårbare ved eventuelt fravær og høyt arbeidspress, fremholder hun.
10.Personlig har jeg aldri hatt en så fin oppfølging til rennsesongen som i år, fortsatte Hølje Tefre som har satset på allsidig alpinkjøring denne vinteren.
11.Reiselederskolen har vært allsidig, med god og intens undervisning og mye materiale, sier hun.
12.Slett ikke, men det ligger meg sterkt på hjerte at NRK må få et så rikt og allsidig musikktilbud som mulig til barna.
13.Vi driver med sau og gris, korn og jordbær og poteter, sier Kari Synnøve, som innrømmer at det har vært slitsomt å være så allsidig.
14.Vi er bekymret for at et bymiljø med så allsidig preg skal forsvinne, for i virkeligheten utgjør det verdifulle bygningsmessige ressurser som gir strøket dets karakter, mener hun.
15.Vi vil ha et allsidig elektronikkmiljø i Risør, sier rådmann Øyvind Bosvik (t.v.), Elektrisk Bureaudirektør Terje Thon har gode erfaringer med etableringen av telefonproduksjonen i Risør.
16.AMagasinets sidetall er utvidet til hele 80 for at stofframmen skal bli bredere og innholdet mer allsidig, og radioog TVstoffet for helgen og neste uke er samlet bakerst i bladet.
17.Aakvaag viste til den brede politiske enighet om at man bør ha et allsidig norsk oljemiljø.
18.Akademiet representerer politisk uavhengig, allsidig og erfaren kunnskap, samt gode kontakter med internsjonalt forskningsmiljø.
19.Albro var en sterk, allsidig og begavet leder.
20.Alle partier understreker i innstillingen at pressestøttens siktemål er å opprettholde en differensiert og allsidig dagspresse.
21.Allsidig Nå er det kanskje også andre grunner til at Per Christensen ikke husker denne lille rollen.
22.Allsidig bakgrunn, sosialpsykolog med virke som personalrådgiver ved industribedrifter både i Norge og i USA, prosjektleder og planlegger for Norges Familieråd og Norsk Utviklingshjelp.
23.Allsidig bakgrunn har Tove Knudsen.
24.Allsidig er hun, og hun komponerer melodier som kan hevde seg med glans blant gospel og bluesmusikkens standards.
25.Allsidig trening er viktig for alle aldersgrupper.
26.Arrangøren Førde I.L. har lagt opp et allsidig program med for mange av deltagerne kanskje uvante aktiviteter som ridning på fjordinger, skyting med pil og bue (ikke fra hesteryggen) og hesteskokasting, populære fritidssysler i Førde.
27.BSM driver nå en flåte som er svært allsidig sammensatt, fra mindre offshorefartøyer som opererer i Den arabiske gulf via linjeskip til store, moderne bulkfartøyer.
28.Begge verkene er farverike og fylt av klanglige effekter, der ikke minst slagverkgruppen er hyppig og allsidig utnyttet, og begge inneholder sterkt dramatiske elementer som mot slutten løser seg opp mot stillhet og harmoni.
29.Berge har sin forse i storslalåm, men er blitt allsidig innen alpinidretten.
30.Bryhn hadde i sin karriere en lang og allsidig tjeneste fra Infanteriet og Hæren forøvrig.
Le tue ultime ricerche