Norvegese-Olandese traduzione di anmodning

La Traduzione della parola anmodning da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

anmodning in olandese

anmodning
ansøkningsostantivo oproep [m], aanvraag [m/f]
  inntrengende bønnsostantivo smeekbede [m/f], bede [m/f], dringend verzoek [n]
Sinonimi per anmodning
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Vi viser til Deres brev av 18. januar d.å. og beklager å måtte avslå Deres anmodning om dokumentinnsyn vedrørende Handelsdepartementets forhandlinger med Anders Jahre i tiden 195456.
2.(Tip) ONeill, sier at han allerede har mer enn nok stemmer til å blokkere administrasjonens anmodning om ytterligere 21 millioner dollar i våpenhjelp til de antisandinistiske opprørsstyrker i Nicaragua.
3.At Oslo byrett føyer seg efter en anmodning fra departementet i en slik sak, er efter mitt syn brudd på Grunnlovens bestemmelser, tilføyer advokat Eriksen.
4.De sier ikke for ramme alvor at De har sagt nei til en anmodning om å uttale Dem noen gang ?
5.Det enkle faktum at det er sendt anmodning fra de politiske myndigheter i Norge om at vi skal komme, virker avskrekkende.
6.For oss var det et rutinemessig oppdrag efter anmodning fra tollvesenet, sier Fyhn.
7.Fulgte den spillereglene når det gjelder å komme opp på anmodning ?
8.Men, som en kritiker formulerer det, det vil ikke være første gang USA innledningsvis har imøtekommet en mexicansk anmodning, for bare å vise at man allikevel ikke er rede til å forhandle seriøst.
9.NÆRINGSUTVALGET i Akershus støtter en henvendelse fra Enebakk kommune til Arbeidsdirektoratet med anmodning om støtte til å etablere en vernet bedrift i bygda.
10.OPEC har kommet med en sterk anmodning om samarbeide for å gjenreise stabiliteten i oljemarkedet, er De innstilt på dette ?
11.På vegne av OPEC vil jeg komme med en sterk anmodning til Nordsjøprodusentene om å revurdere sine planer om et nytt prissystem, og samarbeide med oss i et arbeide de må innse er alle oljeprodusenters ansvar.
12.St. Peter har gitt meg fri en time, på anmodning fra Mentz Schulerud, slik at jeg kan drive litt PR for mitt eget jubileum og min fødeby, forklarer han.
13.Tsjernenkos anmodning om handling i stedet for ord vil utvilsomt spille en rolle, blir det sagt i informerte kretser.
14.Vi arrangerer rennet efter anmodning fra Norges Skiforbund og Lions Norge, som sitter inne med gode erfaringer fra både Barnas og det internasjonale Ridderrenn på Beitostølen, sier presidenten i Stabekk Lions Club, Kjell Nielsen.
15.Vi fikk en lignende anmodning ifjor og reagerte med protest til skolesjefen.
16.Vi har flere ganger henvendt oss til kommunen med anmodning om å forbedre forholdene i den omstridte undervisningspaviljongen, sier distriktssjef Gunnar C. Torstensen i Arbeidstilsynet til Aftenposten.
17.Vi har ikke fått noen anmodning fra overvåkingspolitiet om å nekte oppholdstillatelse for personer som er identifisert som sovjetiske efterretningsoffiserer, men det er mulig at slike anmodninger vil komme nå, sier departementsråd Leif Eldring i Justisdepartementet til Aftenposten.
18.Vi ønsker velkommen hans uttalelse, som ser ut til å være i overensstemmelse med president Reagans anmodning om en mer kontruktiv amerikansksovjetisk dialog, heter det i den amerikanske reaksjon.
19.19åringen nektet å stoppe på politiets anmodning, og han holdt hastigheter på over 150 km / t i sitt forsøk på å slippe unna.
20.ARBEIDSTILSYNET har også vært inne i bildet efter anmodning fra de tillitsvalgte ved Legevakten.
21.Alle nasjoners fartøyer som fisker i området, med unntak av de spanske, har efterkommet Kystvaktens anmodning om ikke å fiske der.
22.Alt taler nå for at myndighetene vil ta det rådgivende utvalget for trykt skrifts anmodning til efterretning.
23.Amnesty International har for en tid tilbake sendt en anmodning til Justisdepartementet om å få fangen løslatt under henvisning til at han nekter å avtjene verneplikt på situasjonsbestemt grunnlag.
24.Amnesty International har nylig sendt den norske regjering et brev med anmodning om at den fengslede militærnekteren Rune Berg løslates.
25.Amnesty International sendte for en tid tilbake en anmodning til justisminister Mona Røkke om løslatelse av Rune Berg, som er dømt fordi han nekter å avtjene verneplikt på situasjonsbestemt grunnlag.
26.Anmodning om tilbakekallelse av slike tillatelser må komme fra overvåkingspolitiet.
27.Arbeide med skjermterminaler stiller generelt strengere krav til riktige briller, og fra Direktoratet for arbeidstilsynet er det gått ut en anmodning om at ansatte får tilbud om synsundersøkelse i løpet av det første arbeidsåret foran skjerm, sier Liv Urdal.
28.Austad ble vinteren 1981 kontaktet av den lokale høyreforening for Evje med anmodning om å se på det materialet som saksøkeren, adjunkt Tom Haugland, benyttet i undervisningen.
29.Av økonomiske og praktiske grunner er det ønskelig å begrense en slik distribusjon, og departementet mener det derfor er riktig å avslå Ivar Johansens anmodning om å få tilsendt" Håndbok for menige i Sjøforsvaret", heter det tilslutt i Forsvarsdepartementets begrunnelse til Sivilombudsmannen med gjenpart til Ivar Johansen.
30.Bakgrunnen er at Norge i perioden frem til 19. april neste år vil stille styrker til rådighet for UNIFILstyrken efter anmodning fra Libanons regjering og FNs generalsekretær.
Le tue ultime ricerche