Norvegese-Olandese traduzione di attityde

La Traduzione della parola attityde da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

attityde in olandese

attityde
tankesostantivo zienswijze [m/f], standpunt [n], opvatting [f], mening [f], kijk [m]
  oppførendesostantivo attitude [f], houding [f], gedrag [n]
Sinonimi per attityde
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Arbeiderpartiets ledere har formodentlig innsett virkningen, antar Morgenbladet," og det er vel forklaringen på at partiet i disse dager anlegger en positiv attityde i drøftelsene om Statoils fremtid.
2.Asger Bonfils er elegant i sitt spill som ministeren - men gradvis viser han hvordan denne attityde viker for angsten og fører til at han går over til å tale maktens sprog.
3.Kontrasten mellom Carin Kjellmans klokkeklare stemme og seriøse attityde, og Jørn Jensens muntre utadvendthet med dårlige visesangervitser og allsangledelse gir gruppen dens spesielle profil.
4.Nå synger Kalvik som han snakker - på bred Oslodialekt - uten at det er noe hinder for poetisk billedbruk og seriøs attityde.
5.OMLEGNINGEN i retning av en ny strategi, en mer ansvarlig attityde, er skjedd gradvis i Gro Harlem Brundtlands parti.
6.Senterpartiets nestformann, Anne Enger Lahnstein, inntar en noe annen attityde.
7.Alikevel har de en annen attityde til tingene, de er levende, de vokter ikke på hverandre.
8.Efter det Aftenposten forstår, må de tre Oslopartienes fellesinitiativ bli underkastet grundig behandling i Arbeiderpartiets sentrale organer, eftersom Oslo Arbeiderparti inntar en såpass kritisk attityde overfor etableringslovens negative virkninger.
9.Likevel, når det kommer til stykket, synes artiklene å gjengi en tilbakeholdende og kanskje defensiv attityde til problemet.
Le tue ultime ricerche