Norvegese-Olandese traduzione di avpasse

La Traduzione della parola avpasse da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

avpasse in olandese

avpasse
generellverbo timen
  gradverbo in de juiste verhouding brengen, aanpassen
  anpasseverbo aanpassen, adjusteren
Sinonimi per avpasse
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.DETTE gir grunn til å gjenta, og understreke, trafikkregel nummer en - å avpasse farten efter forholdene.
2.Dessverre er domstolenes chanse til å avpasse straffen efter ugjerningens grovhet sterkt beskåret i promillesakene.
3.I" Trafikk og Musikk" heter det at vi må avpasse farten efter forholdene.
4.I smale villaveier som her, bør man ikke kjøre i mer enn 30 kilometer i timen, men i bredere veier, som for eksempel Tåsenveien, må det være lov til å avpasse farten, og holde hastigheten oppimot 50.
5.Myhres bidrag i denne sammenheng kom i et intervju i Aftenposten, hvor han tok til orde for - slik Dagbladet beskriver hans utspill - at" myndighetene skal sette aviser som begår overtramp på en svarteliste, og så avpasse den offentlige pressestøtten etter denne lista.
6.Soussjef Øren fremholder at DnC er nøye med å avpasse sin støtte til idretten, slik at den ikke får uheldige virkninger.
7.Så da var det bare å avpasse idretten efter det forbundet som først godtok navnet.
8.Vi har en utmerket paragraf om å avpasse hastigheten efter forholdene.
9.Vi står ikke overfor noe valg mellom det atlantiske og det europeiske, men overfor et behov for å avpasse de to perspektivene på nytt.
10.Alle må avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreg og føreforhold.
11.Alliansepolitikken som ble utformet i 1960 og 70årene gikk nettopp ut på å avpasse og samstemme østpolitikken og vestpolitikken, Europapolitikken og det atlantiske samarbeidet.
12.At TONO må avpasse sine krav efter de økonomiske realiteter, betyr ikke at komponistene skal" subsidiere" de nærradioer som driver på en mer ikkekommersiell basis.
13.De må derfor lære å avpasse farten efter forholdene.
14.Det legges stor vekt på tilpasning av riktig utstyr og hjelpemidler, og på å avpasse aktivitetene med henblikk på deltagernes ulike funksjonshemninger.
15.Efterpå vil han helt sikkert bli å finne i Marka igjen, men må nok i større utstrekning enn tidligere avpasse farten efter føret, som han også bemerker.
16.Jeg får avpasse farten efter stein og is i annen omgang.
17.Men trafikkreglene sier også klart at en skal avpasse farten efter sted, føre, vær og trafikkforholdene og ferdes hensynsfullt og aktpågivende.
18.Politiet oppfordrer folk til å avpasse farten efter forholdene.
Le tue ultime ricerche