Norvegese-Olandese traduzione di avpasset

La Traduzione della parola avpasset da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

avpasset in olandese

avpasset
klæraggettivo aangemeten, maat-
Sinonimi per avpasset
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Ideelt sett skulle størrelsen på fellene vært avpasset efter størrelsen på fangsten, forklarer Karl Langli som er opptatt av produktutviklingen.
2.Alle fullførte med fart og innsats avpasset forholdene.
3.Arne Ruud, OSRAMFabrikken A / S. Forskningen er opptatt av høyere lysutbytte pr. watt, og farvesammensetningen må være avpasset efter bruk.
4.Barnefamilier med spesielt vanskelig økonomi p.g.a. bokostnader m.v. må få mer direkte hjelp avpasset efter deres situasjon.
5.Dagens atomstrategi med avpasset svar og gradvis opptrapping gjør den amerikanske garanti så troverdig som den kan bli.
6.De avsluttende sanger av Richard Strauss krevet alt hun formådde og ble holdt sammen takket være godt avpasset tyngde på stemmen og tøyelige overganger mellom registrene.
7.Den viser klart at Oslo sliter med spesielle problemer på grunn av den særegne befolkningssammensetningen og at det nåværende overføringssystem ikke er avpasset efter dette.
8.Derimot er gifte kvinners lønnede arbeidsinnsats avpasset efter hvor mye det ulønnede arbeide i hjem og nærmiljø krever av dem.
9.Det var en balansert fremførelse der valg av tempi og dynamikk var vel avpasset solistenes uttrykksmessige muligheter.
10.For mitt vedkommende har jeg tvert imot - og det underslår Aftenposten totalt - gitt uttrykk for at de som bor i leiegårder bør få et boligtilskudd avpasset efter inflasjonen i størrelsesorden kr. 20 000 pr. år. i stedet for å betale husleie, for å kompensere den fordel inflasjonen gir dem som bor i egen bolig.
11.Fortsatt er det" avpasset svar" (flexible respons) på et eventuelt angrep som gjelder.
12.I samarbeide med norske og utenlandske eksperter og institusjoner har han nå utviklet en sprenggranat basert på moderne teknologi og avpasset til avliving av vågehval.
13.Ikke avpasset hastighet efter føreforholdene er stadig en fremtredende ulykkesårsak.
14.La det økonomiske fellesskapet være den automatiske ordningen ved inngåelse av ekteskap, så kan de som ønsker det, lage særavtaler avpasset sine forhold.
15.Lokkutbygging på Majorstuen stasjon må være avpasset bydelens, ikke utbyggernes behov, fremholder Vestre Arbeidersamfunn i en uttalelse.
16.Men han understreker at det fortsatt er strategien" avpasset svar" (flexible response) som gjelder.
17.Mens Aeroflots flypark og struktur er avpasset til militære oppgaver, er en tilsvarende mobilisering av den amerikanske sivile luftfart mer problematisk.
18.Også av økonomiske grunner er det viktig å finne frem til doser som er avpasset sykdomsgraden.
19.Regjeringen vil efter hva Aftenposten forstår, vil neste år følge samme mønster som iår ved at det ved årets begynnelse avsettes et visst beløp til ulike sysselsettingstiltak og til en spesiell beredskapsplan mot ledighet og man derefter stiller tilleggsmidler til disposisjon avpasset efter behovet.
20.Selskapet opplyser at avgangene til flyplassen vil bli avpasset efter flyavgangene.
21.Slikt er ikke avpasset efter sakens dimensjoner.
22.Sterkere markerer seg som en milepæl juryloven av 1887 (straffeprosessloven) og sivilprosessreformen av 1915, selv om også disse lovverk var avpasset et nedarvet rettsapparat.
23.Suverent vier finnene sine enkelte objekter i smakfulle, individuelle miljøer alt avpasset efter møbelets funksjon.
24.Tilleggene vil da bli avpasset situasjonen i hver enkelt bedrift.
25.Videre foreslår advokaten at de som bor i leiegårder bør få et boligtilskudd avpasset efter inflasjonen i størrelsesorden kr. 20 000 pr. år i stedet for å betale husleie, for å kompensere den fordel inflasjonen gir dem som bor i egen bolig.
26.Dette gir oss et troverdig alternativ for avskrekking og et avpasset svar i et område som er vitalt både for USAs og NATOs interesser - og det uten at en eneste marinesoldat stasjoneres på norsk område" skriver Kelley i sin rapport til Kongressen, hvor han også fremhever de store ressurser som norske myndigheter har investert, både politisk og økonomisk.
27.Banedekket er hurtig og avpasset efter de skjøre hestebenene.
28.De norske byggforskrifter er avpasset efter målinger foretatt i 70årene forskjellige steder i landet.
29.Den enkelte får rett og slett ikke trening nok til at han kan brukes på en måte som er avpasset flyenes kapasitet.
30.Derfor har vi allerede avpasset timeplanene slik at våre lærere ikke må reise frem og tilbake mer enn nødvendig, sier Ole Bjørnalt.
Le tue ultime ricerche