Nessuna traduzione trovata.

Sfortunatamente, non abbiamo trovato una traduzione per la parola chiave begavelse. Si prega di accertarvi di aver compitato in modo corretto la parola.


Ricordate che potrete trovare la traduzione che state cercando se scrivete la parola nella sua forma singolare (anziché plurale) o all'infinito (anziché nella forma coniugata di un verbo).


Stiamo lavorando sodo per aggiungere le traduzioni che mancano, quindi vi preghiamo di avere indulgenza nei nostri confronti.


Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Anne Mari Heimdal er en begavelse som synger hos Kari Frisell.
2.Enkelte ganger var jeg så sliten at jeg sovnet ved matbordet Olav Wallo hadde teknisk begavelse - sammen med en partner begynte han senere å lage båtmotorer ved Steinsfjorden.
3.15 år gammel hadde Camille, uten å ha gått i lære, uten noen form for veiledning, laget mange skulpturer, blant dem flere byster av broren Paul, som viste en sjelden begavelse.
4.Allikevel var det slett ikke alle som opp gjennom Karpovs tidligste tenåringsperiode mente man hadde å gjøre med en begavelse utover det vanlige.
5.Andrej Sakharov var en uunnværlig begavelse for landet og ble betraktet som den dyrebareste statseiendom.
6.At de gjør det med slik troverdighet og ekte følelse er et tegn på Shanleys begavelse.
7.Begrepet talent eller begavelse ble i seg selv betraktet som noe suspekt.
8.Bortsett fra at han stadig roper ulv i utide, er Daniel Ortega en politisk og diplomatisk begavelse, som Washington ikke vet hvordan man skal håndtere.
9.Bækkelund er som alle vet en pianistisk begavelse av dimensjoner, og om han enn i årenes løp har gjennomgått en utvikling, har han likevel under overflaten beholdt en klar, kunstnerisk profil.
10.Den amerikanske regjering var ikke alene om å ha vanskeligheter med denne unike politiske begavelse.
11.Denne ekspertgruppen med høy begavelse for økonomi - og andre med dem - spiller monopol for voksne.
12.Der er også andre vidnesbyrd om hans eksepsjonelle begavelse.
13.Derimot kan man av den artistiske måten Morphy vant så mange av sine partier på, slutte at han var en eksepsjonell begavelse, og det er nærliggende å tro at han også ville ha hevdet seg i aller fremste rekke blant våre dagers stormestere.
14.Det andre fenomen er den Nixon som hadde sans for internasjonale forhold og en betydelig utenrikspolitisk begavelse.
15.Det forteller litt om spennvidden i hans begavelse at han i løpet av de travle Stavangerårene også fant tid til å utgi et større arbeid om" Stavangers historie i Middelalderen".
16.Det krever ikke mye politisk begavelse å skape uro og negative reaksjoner som hindrer fremdriften av det videre arbeidet og skader det endelige resultat.
17.Det skal begavelse til det, hun er en proff forfatterinne.
18.Det var en oberstløytnant som observerte hans begavelse og foreslo at han skulle tegne de norske flyvernes daglige liv.
19.Det var i denne perioden han brukte sin tekniske begavelse til oppfinnelser.
20.Eller man nød dribleren Bjarne Pedersen, Lyn, en sjelden teknisk begavelse.
21.En mann med Brøggers begavelse, energi og administrative evner satte spor efter seg på mange felter.
22.En pedagogisk begavelse med hjertet på rette sted, og modig som en tigertemmer, så at systemet skar seg fullstendig, og satte kreftene inn på en menneskelig pedagogikk både i sin egen klasse og i en kamp med administrasjonen til topps.
23.En tett og fin åpningskonsert ble det, og ikke minst gledet møtet med pianisten Michel Petrucciani, hvis begavelse langt overgår hans legemlige høyde.
24.En uhyre dyktig og maktbevisst politiker som hele tiden forsøker å minimalisere sin egen kraft og begavelse.
25.En ung begavelse vi skal følge med oppmerksomhet i tiden fremover.
26.En vitenskapelig begavelse (som var kjent fra før) parret med et samfunnsbygger og gründerinstinkt, en respektløs, nesten frekk forakt for praktiske vanskeligheter, og en høyst uvitenskapelig handlekraft.
27.Enhver åpenbar begavelse ble betraktet som en slags talentkapitalist.
28.For denne analysen svarer to forskere ved Johns Hopkins University, som inngående har studert kjønnsforskjellen når det dreier seg om matematisk begavelse.
29.Frøland er en imitatorisk begavelse som holder deler av den klassiske revytradisjon i hevd.
30.Følgelig er han heller ikke moralsk ansvarlig for bruken av sin kunstneriske begavelse, refset Tarkovskij som nevnte Dostojevskijs navn i dette åndedrag.