Norvegese-Olandese traduzione di besøk

La Traduzione della parola besøk da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

besøk in olandese

besøk
sosialt oppofrendesostantivo bezoek [n], visite [m/f]
  gjestersostantivo bezoek [n], gasten [p], gezelschap [n]
Sinonimi per besøk
Termini derivati da besøk
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Besøk hjemmefra" presenterte gode amatører, og den nye komiserien fra BBC moret i hvert fall det publikum som befant seg bak kameraet - men slike betalte latterbrøl virker ganske avdempende på TVpublikumets eventuelle oppfatning av morsomhetene.
2.Den store gaven", og det blir også besøk fra Hakkebakkeskogen.
3.Denne anbefaling ble ikke gjentatt under mitt besøk i 1980," skriver Knut Frydenlund, som da var utenriksminister.
4.Der Führer" har bestemt seg for å avlegge et besøk i Norge for å skaffe seg et personlig inntrykk av forholdene. von Falkenhorsts stab skal umiddelbart tre i forbindelse med rikskommissær Terboven og sammen med denne sørge for at det blir lagt opp en verdig ramme om Hitlers besøk i hovedstaden.
5.Det er Moss og Fredrikstad som iår blir æret med besøk av veteranen med de legendariske talegaver", heter det i en notis.
6.Dette har under tidligere norske besøk i Kina vært et gjennomgangsmotiv fra kinesisk side.
7.En må kunne kreve at besøk forekommer svært sjelden", heter det sogar i veiledningen til forskriftenes 2.
8.Fearnwave" er adoptert av en sjetteklasse på skolen, og da telegrafist Tor Thorsen forleden kom på besøk til klassen, hadde han med seg datamaskinen.
9.Fra 1924 bodde han i sin hjemby Vjosjenskaja, men han reiste mye, og ledsaget bl.a. daværende statsminister Nikita Khrustsjov under hans besøk i USA sommeren 1959.
10.Hvert barn betyr mer enn en hel verden", og vårt inntrykk efter et kort besøk er at man gjør alt for å leve opp til dette mottoet.
11.Kronprinsen" i Kreml, Mikhail Gorbatsjov, kom på offisielt besøk til Storbritannia.
12.Man vet ikke nå med sikkerhet hvor meget et besøk hos en lege uten avtale vil komme til å koste.
13.Mikrodata 84"utstillingen som åpner onsdag i Norges Varemesse, bør få besøk av ca. 25 000 besøkende i løpet av utstillingens fem dager.
14.Selvfølgelig vil det være vanskelig på forhånd å ha noen klar formening om hvilke besøk som kan innebære fare for smugling av f. eks. narkotika.
15.Statsminister Kåre Willoch har vel ikke tenkt å benytte sitt forestående besøk i FN til å fortelle hovedforsamlingen at den norske regjering ser annerledes på det ?
16.Ut i det blå"turen til Bergen skal forfølge temaet" Hansatiden" med blant annet besøk på Bryggen - og Det hanseatiske museum.
17.(NTBREUTERNPS / AP) President Ronald Reagan advarte igår den demokratiske borgerrettighetslederen Jesse Jackson mot ethvert forsøk på å gripe inn overfor sovjetiske myndigheter for å få løslatt Andrej Sakharov under sitt planlagte besøk i Moskva.
18.(NTBReuterAFP) Polens statssjef, general Wojciech Jaruzelski, avsluttet lørdag sitt første offisielle besøk i SovjetUnionen på to år.
19.29. september, til det første besøk som noen stats og partisjef i ØstTyskland har avlagt i VestTyskland.
20.Alle hadde det bra, og var glade for å få besøk hjemmefra.
21.Besøk meg da vel, sa han til AMagasinet.
22.De var selv vitne til det første statsbesøk en fransk president avla på norsk jord, med president Fallieres besøk i 1908, men siden den gang har våre land gjennomgått en periode med krigsår, depresjon, arbeidsløshet og usikkerhet.
23.Det bildet fikk dronning Margrethe som et minne fra Bergen og meg da hun var på besøk nylig.
24.Det blir videokurs og steppdans, ridekurs, fisketur, klovneverksted og besøk på brus og iskremfabrikk og mye, mye mer, lover de.
25.Det burde være mulig å få flere kystfartøyer som kan ta containere med fryseutstyr, for det kan ikke være meningen at hver minste øy skal ha besøk av lastebiler med store containere.
26.Det er beklagelig at det planlagte besøk ikke kan finne sted isommer, men vi håper det vil la seg gjennomføre senere, sier statssekretær Eivinn Berg.
27.Det er grunn til herefter å vise større årvåkenhet ved besøk til Arne Treholt i Drammen kretsfengsel.
28.Det er kjempehyggelig å ha besøk av Harald, sier Bjarne og Gerd Lundstadsveen.
29.Det er mangel på det meste i Polen, og all hjelp er meget kjærkommen, sier Liv Savik, som gjennom jevnlige besøk har fulgt utviklingen i Polen de siste tre år.
30.Det er ofte fortvilet å se alle de syke ensomme eldre, som vi kommer på besøk til, som forlengst burde vært på sykehjem.
Le tue ultime ricerche