Norvegese-Olandese traduzione di bygd.

Stavi cercando di tradurre la parola bygd da Norvegese a Olandese.


Ricordate che porete trovare la traduzione che state cercando se scrivete la parola in forma singolare (anziché plurale) o al modo infinito (anziché una forma coniugata di un verbo).


Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Bei Dou" er utviklet av NORADs fiskerikontor og Havforskningsinstituttet i Bergen, og er bygd ved Flekkefjord Slipp og Maskinverksted.
2.Direktøren i Norske Kommuners Sentralforbund berettet til Ap.organet at" den vanskelige økonomiske situasjon har bygd seg opp over flere år, men det er først de par siste åra den er blitt krisebetont".
3.Erling Jarl" er den første såkalte" klippfiskbåt" som ble bygd i Italia i 1949 i bytte mot fisk fra Norge.
4.Idrettspyramiden" som er bygd opp, har to hovedsiktemål, å engasjere flest mulig, og å finne og perfeksjonere talentene.
5.Ja, vi er for Skådalen, og kommer til å stemme for at Skådalen blir bygd med en gang.
6.Jewel in the Crown" er bygd på fire romaner av den britiske forfatter Paul Scott, og er produsert av Granada.
7.Milk And Honey" er bygd opp efter samme lest som" Double Fantasy" med annenhver sang fra Lennon og Ono.
8.Originalen" Gunnar Tronsmoen kommer fra samme bygd som han Solan Gundersen og Ludvig i Flåklypa, nemlig Alvdal.
9.Vi har et urgammelt, patriarkalsk samfunn bygd på økonomisk og seksuell undertrykkelse.
10.(GyllingNielsen ville stått mye sterkere dersom han hadde sagt at boikottapparatet i USA blir bygd opp for det tilfelle at norske myndigheter motsetter seg det hvalfangstkommisjonen og havforskerne kommer frem til.
11.Bare her i MidtNorge har vi mellom 800 og 1000 barnløse som ønsker hjelp, men jeg vil understreke at det ikke her er snakk om etablering av en privat" prøverørsklinikk", men en klinikk bygd inn i en stiftelsesmodell.
12.Barnehaven som eies av foreldreforeningen, ble bygd i 1977, men ifjor fikk vi en ny fløy, og da kom også det isbjørnsikre gjerdet opp, opplyser Berit.
13.Christiania er bygd på anarki og kriminalitet efter en ulovlig okkupasjon, sa Agnete Laustsen fra Det konservative folkepartiet under debatten i den danske nasjonalforsamlingen igår.
14.Tørvikbygd er en liten bygd ca. 1 mil fra Bergen.
15.Uten at vi får den samme finansieringsordningen for fiskebåter som for lasteskip, er det klart at de tre båtene vil bli bygd i utlandet, sier Jan Johansen fra Ålesund og Inge Halstensen fra Hordaland - to av de fem fiskebåtrederne som mandag møtte finanskomiteen i Stortinget for å legge frem sitt syn på det manglende finansieringstilbudet for fiskebåter.
16.Vennesla er en spesiell bygd og har bl.a. et bibliotek rikt på film og bilder fra begivenheter i bygdens historie.
17.Åtte av ti av alle boliger i hus bygd før 1920 i Oslo, leies ut.
18.200 millioner kroner koster de 15 togsettene, som er bygd i VestTyskland.
19.9motorene er tidligere bygd om for å bedre driftsøkonomien, men SAS er ikke fornøyd med ombyggingen.
20.Akershus har blant annet bygd opp et slikt trafikknutepunkt ved Strømmen stasjon og et tilsvarende knutepunkt i Sandvika er høyt prioritert.
21.Alene, langt fra folk i finsk Lappland i ei bygd hvor avstand ikke bare er natur, men også mennesker.
22.Alfred Rustad har gitt grunn til dette monumentet - i en bygd der altså en av de blodigste trefningene under kampene i Østerdalene fant sted.
23.Anlegget ble bygd i 1980 og kostet da fem millioner kroner.
24.Antagelig skyldes dette feilaktige inntrykket nettopp at de amerikanerne man ser i Europa og i Norge, ofte er mennesker på jakt efter sine røtter, mennesker som vil se hvordan det er der forfedrene kom fra, oppsøke nære og fjerne slektninger i en bygd på vestlandet.
25.Aspartam er laget av to aminosyrer, det samme som protein er bygd opp av.
26.Av de nybygde skipene er ett oljetankskip, ett gasstankskip, ett tørrlasteskip og syv forsyningsskip, bygd i Norge.
27.Av et potensiale på rundt 10 000 MW i Tanzania er idag bygd ut 250 MW.
28.BERGEN kommunes henstilling til regjeringen i 1871 om å undersøke om det å få bygd en jernbane over høyfjellet, ble imidlertid efterkommet, og året efter ble de første sneundersøkelsene satt i gang.
29.Bakgrunnen for disse aksjonene er den nye Skådalen ungdomsskole som aldri er blitt bygd.
30.Bandet var samspilt, konserten var stemningsmessig fint bygd opp, og Dylan selv var i godt humør.