Norvegese-Olandese traduzione di bygge

La Traduzione della parola bygge da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

bygge in olandese

bygge
nesteverbo vlechten
  konstruereverbo bouwen, opbouwen
Sinonimi per bygge
Termini derivati da bygge
Altri esempi
1.Byggreis deg"statuetten er tildelt sivilingeniør Thor Furuholmen for hans innsats i bygge og anleggsbransjen.
2.Det betyr i klarsprog at du kan reise et uthus eller en gjestehytte eller bygge på hytta uten å søke på forhånd.
3.Det er ikke mer enn fire år siden det var almindelig akseptert i Norge å bygge på en strategi som innebærer bruk av kjernevåpen i forsvaret av vårt land.
4.Det er ikke mer enn fire år siden det var alminnelig akseptert i Norge å bygge på en strategi som innebærer bruk av kjernevåpen i forsvaret av vårt land.
5.Det er nok billigere å bygge nye boliger på åpne marker i utkantene - i første omgang, men ser vi hva som trenges av infrastruktur og forretninger osv., viser det seg at vi ofte kommer billigere ut når gamle hus settes istand", sier Greifswalds ordfører, Klaus Ewald.
6.Det må formuleres en aktiv arealpolitikk som legger grunnen for arealekspansjon", sier Oslo Høyres arealutvalg, og anbefaler konkret å bygge ut bl.a. områdene mellom Voksenåsen og Maridalen, samt Skådalen.
7.En arbeidsstyrke på mer enn syv hundre tusen, - menn straffet med kastraksjon og dømt til straffarbeide - ble satt til å bygge Apangpalasset og keiserens grav ved Lifjellet.
8.Hovedavtalen bør bygge på det grunnsyn at en ved utformingen av støtteordningene legger vekt på tiltak som kan effektivisere fisket, tilvirkning og omsetning, og som kan fremme en rasjonell utvikling i næringen som helhet.
9.Hvor mange barn som skal tas opp, og hvor mange barn pr. førskolelærer som skal legges til grunn, må bygge på en samlet vurdering der hensynet til barnehavens samlede miljø og pedagogiske og omsorgsmessige oppgaver og god og hensiktsmessig ressursutnyttelse teller.
10.Kan det tenkes at vi er i ferd med å bygge opp et helsevesen som intet land i verden kan ha råd til å gjennomføre, hvis det er meningen at helsepenger også skal brukes til dem som virkelig trenger dem ?
11.Kronprins Harald" ble levert i 1976, og skal vi bygge en ny båt, kan den tidligst leveres i 1987.
12.Måtte ankomsten av dette skipet være et tegn for dere og for oss på vårt engasjement for å bygge opp Nicaragua i frihet fra alle former for undertrykkelse og innblanding utenfra," heter det i hilsenen.
13.Reklamespørsmålet vil utvilsomt være avgjørende for om det skal lykkes å bygge ut et landsomfattende TV2 som kan gi tilfredsstillende tilbud av norsk produksjon.
14.SV vil påpeke at det er mange måter å dekke behovet for institusjonsplasser på uten å måtte bygge enorme institusjoner.
15.Skal man oppnå full sykehjemsdekning er det altså nødvendig å bygge nye hjem med et tilsvarende antall senger.
16.Spørsmålet kan med rette stilles etter at det nå er klart at regjeringen med olje og energiminister Kåre Kristiansen i spissen som fagstatsråd har vedtatt å bygge ut EtnaDokkavassdraget i større målestokk enn det selv Vassdragsvesenet har våget å gå inn for.
17.Vannlinjens Venner" vil nettopp derfor først gå inn for å gjennomføre Vannlinjen, dernest kan kommunen vurdere om det er behov for å bygge ut deler av Grunnlinjeprosjektet senere.
18.Vesteuropeiske initiativer for å styrke avspenningen og bygge opp nye ordninger omkring forsvar og sikkerhet i Europa kan tjene grunnleggende norske interesser.
19.Vår helsetjeneste bygger på visse ukrenkelige prinsipper, som at offentlige, godkjente behandlingsmetoder skal dokumentere sin effekt eller bygge på et anerkjent erfaringsgrunnlag"....
20.Å bygge opp mindre bedrifter som hver for seg finner nisjer i markedet nasjonalt og internasjonalt, er ingen lett oppgave.
21.Å bygge på sand gjør du når andre må passe seg for deg, og du selv alltid må passe på at ikke noe raser under deg, mens du prøver å bygge.
22.55 millioner kroner skal Skedsmo nye videregående skole koste, og den skal stå ferdig til bruk i august 1986, forteller Sverre Galåen på Bygge og eiendomskontoret i Akershus fylke.
23.Almenlærerutdannelsen kvalifiserer først og fremst for arbeide i grunnskolen, men egner seg også godt som en grunnutdannelse man kan bygge videre på.
24.Amerikanerne regnet overhodet ikke med at vi ville klare å bygge" Spacelab", for vi lå meget dårlig an da avtalen ble forhandlet frem for vel ti år siden.
25.At vi har dette grunnlag å bygge på, er også en viktig forutsetning for overføring og bytte av teknologisk kunnskap.
26.BI ønsker å være aktivt med i eksporten av utdannelse til uland, vi ønsker å bygge opp grunnfag og mellomfag i bedriftsøkonomi, etablere et program som fører frem til doktorgrad innen økonomisk / administrative fagområder og etablere nye spesialiseringsretninger.
27.BYGGMESTER GUNNAR STORLØKKEN vil bygge et større forretningssenter ved Oppegård stasjon.
28.Bakgrunnen for studiet er at forskere har lansert ideen om at det vil være riktigere å bygge under havbunnen enn å velge mer tradisjonelle løsninger, sier informasjonssjef Willy Olsen til Aftenposten.
29.Blir det billigere å bygge kollektivt ?
30.Bygge mange flere daghjem.
Parole simili

 
 

bygge come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) byggebyggendebygd
Indicativo
1. Presente
jegbygger
dubygger
hanbygger
vibygger
derebygger
debygger
8. Perfetto
jeghar bygd
duhar bygd
hanhar bygd
vihar bygd
derehar bygd
dehar bygd
2. Imperfetto
jegbygde
dubygde
hanbygde
vibygde
derebygde
debygde
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde bygd
duhadde bygd
hanhadde bygd
vihadde bygd
derehadde bygd
dehadde bygd
4a. Futuro
jegvil/skal bygge
duvil/skal bygge
hanvil/skal bygge
vivil/skal bygge
derevil/skal bygge
devil/skal bygge
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha bygd
duvil/skal ha bygd
hanvil/skal ha bygd
vivil/skal ha bygd
derevil/skal ha bygd
devil/skal ha bygd
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle bygge
duville/skulle bygge
hanville/skulle bygge
viville/skulle bygge
dereville/skulle bygge
deville/skulle bygge
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha bygd
duville/skulle ha bygd
hanville/skulle ha bygd
viville/skulle ha bygd
dereville/skulle ha bygd
deville/skulle ha bygd
Imperativo
Affermativa
dubygg
viLa oss bygge
derebygg
Negativa
duikke bygg! (bygg ikke)
dereikke bygg! (bygg ikke)
Le tue ultime ricerche