Norvegese-Olandese traduzione di differensiere

La Traduzione della parola differensiere da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

differensiere in olandese

differensiere
differensiering verbo onderscheiden, differentiëren, een onderscheid maken, uit elkaar houden, onderkennen
  variereverbo afwisselen, variëren
Sinonimi per differensiere
Altri esempi
1.Er det nødvendig å differensiere virksomheten slik man har sett at ledelsen i Kosmos har gått inn for ?
2.Myndighetene har efterhvert gått med på å differensiere takstsystemet mye mer.
3.Riktignok har vi en læreplan som gjentar hvor viktig det er å" differensiere", å la den enkelte arbeide slik det er riktigst for henne eller ham.
4.Da vedtok vi samtidig å differensiere det hele dersom to spillere ble stående med likt antall scoringer til slutt.
5.Det er lite trolig at bedrifter vil begynne å differensiere sine allerede ansatte sekretærer.
6.Det er også et spørsmål om det ikke er markedsmessig grunnlag for at bankene seg imellom i større grad begynner å differensiere utlånsrenten, sa adm. direktør Leif Frode Onarheim i et foredrag i helgen.
7.Det innebærer også at man ikke bør differensiere tilskudd efter leverte kvanta pr. fartøy med den virkning at de mest effektive fartøyer må begrense sin virksomhet til fordel for de mindre effektive.
8.Evnen til å lære og vite hvordan man skal lære er det samme som evnen til å differensiere indre og ytre erfaringer.
9.I en nylig fremlagte tiltaksplan mot rusmiddelbruk går man inn for å differensiere tiltak overfor unge stoffmisbrukere og mennesker som hovedsakelig er alkoholavhengige.
10.Samferdselsminister Johan J. Jakobsen mener det nå er påkrevet å differensiere fengsels straff for promillekjøring slik at den tilpasses forseelsens grovhet.
11.Under forhandlingene ville N.A.F. bare godta ordninger som virket likt for alle, ikke løsninger som kunne differensiere tilskuddene til de ulike bedrifter, sa Hågensen.
12.Vi vil vurdere størrelsen på lønnsforskjellene, og det kan bli aktuelt å differensiere kravene om lønnstillegg for de enkelte bransjene.
13.Dessuten vil Regjeringen, ifølge miljøvernministeren, overveie å differensiere avgiftene for å fremme salget av den mindre forurensende varianten.
14.Esso vil derimot avvente Regjeringens vurdering om man bør differensiere avgiften for å stimulere salget av blyfri bensin.
15.Fra LOhold antydes det derfor at man ved årets oppgjør vil differensiere kravene om lønnstillegg.
16.Landbruksdepartementet mener at innføring av denne graden vil være et ledd i å styrke og differensiere høyskolens eksamenstilbud til studenter fra uland.
17.Nedsatt pensjonsalder eller muligheter for å differensiere pensjonsalderen er krav for å lette presset på eldre lærere.
18.På dette punkt var han enig med Kadar, som la vekt på samholdet i Warszawapakten og sa at det ikke nytter å" differensiere" mellom de enkelte medlemmer.
19.Samtidig som vestlig samhold er sterkt påkrevet, vil det være en feil å forsøke å" differensiere" mellom Warszawapaktstatene i avgjørende spørsmål, fordi også det kan føre til tilbakeslag i forhandlingsprosessen.
20.Statssekretær Jan S. Levy i Kultur og vitenskapsdepartementet sier til Aftenposten at mer kan gjøres for å differensiere lærerlønninger, men at departementet først vil se på virkningen av tiltak som er satt i verk.
21.Tanken om at man ikke må differensiere efter evner, inndeles i grupper efter evner.
22.Teknisk sett er det ikke vanskelig å differensiere underskuddet på denne måten, siden boligbyggelagene vet hva den enkelte har betalt i tilleggsrenter.
Parole simili

 
 

differensiere come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) differensieredifferensierendedifferensiert
Indicativo
1. Presente
jegdifferensierer
dudifferensierer
handifferensierer
vidifferensierer
deredifferensierer
dedifferensierer
8. Perfetto
jeghar differensiert
duhar differensiert
hanhar differensiert
vihar differensiert
derehar differensiert
dehar differensiert
2. Imperfetto
jegdifferensierte
dudifferensierte
handifferensierte
vidifferensierte
deredifferensierte
dedifferensierte
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde differensiert
duhadde differensiert
hanhadde differensiert
vihadde differensiert
derehadde differensiert
dehadde differensiert
4a. Futuro
jegvil/skal differensiere
duvil/skal differensiere
hanvil/skal differensiere
vivil/skal differensiere
derevil/skal differensiere
devil/skal differensiere
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha differensiert
duvil/skal ha differensiert
hanvil/skal ha differensiert
vivil/skal ha differensiert
derevil/skal ha differensiert
devil/skal ha differensiert
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle differensiere
duville/skulle differensiere
hanville/skulle differensiere
viville/skulle differensiere
dereville/skulle differensiere
deville/skulle differensiere
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha differensiert
duville/skulle ha differensiert
hanville/skulle ha differensiert
viville/skulle ha differensiert
dereville/skulle ha differensiert
deville/skulle ha differensiert
Imperativo
Affermativa
dudifferensier
viLa oss differensiere
deredifferensier
Negativa
duikke differensier! (differensier ikke)
dereikke differensier! (differensier ikke)
Le tue ultime ricerche