Norvegese-Olandese traduzione di emosjonell

La Traduzione della parola emosjonell da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

emosjonell in olandese

emosjonell
hendelseaggettivo emotioneel, vol emotie, geëmotioneerd
Sinonimi per emosjonell
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Slike kritiske hendelser gjør at den erfarne også tidvis kan ha behov for emosjonell" debriefing".
2.Under skinnet er jeg kanskje mer emosjonell enn jeg vil være ved.
3.Aldring er derimot en del av det normale menneskes utvikling, og omfatter derfor både emosjonell utvikling og muligheten for å få frem nye sider av sin personlighet.
4.Det er egentlig en overmenneskelig oppgave i en kultursituasjon, pluralistisk og emosjonell inntil det kaotiske.
5.Han mente pasienter kan påføres, av alternativ medisin, både av emosjonell / psykisk art, men også fysisk, fordi pasientene kan få gal behandling, eller komme for sent til riktig medisinsk behandling.
6.Hoffs bilder gjør det ikke alltid, men de beste danner visuelle instrumenter med emosjonell klangbunn.
7.I sin begrunnelse fremhever juryen bl.a. at annonsen har emosjonell appell, noe som ellers ofte mangler i norske annonser.
8.Ikke for at den enkelte tilhører skal bli fylt opp av et eller annet, men for at en emosjonell kommunikasjon kan komme istand, som i gode øyeblikk kan bli en del av en større skapelsesprosess.
9.Kanhende har noen naturformer en sterkere emosjonell virkning på oss enn andre ?
10.Maken til emosjonell utladning !
11.Undervisningen har basis i en finsk modell, hvor innholdet er religiøs og etisk oppdragelse, intellektuell oppdragelse, estetisk, emosjonell, sosial og fysisk oppdragelse.
12.Den form for eksperimentelt teater vi har representert, er ikke intellektuelt" vanskelig", det er folkelig og frodig teater med visuell og emosjonell appell, påpeker hun.
13.Den dreide seg, så vidt jeg minnes opposisjonen den gang, om litterære kriterier kontra agitasjon og emosjonell ideologi.
14.Gjennom hele denne platen er det elegantieren Oscar Peter vi møter, og vi sitter ikke tilbake med følelsen av noen emosjonell dybde i tolkningene.
15.Menneskelig dokument med stor emosjonell slagstyrke (for stor, mener noen), samtidig som filmen kritiserer hodeløse utopier.
16.Og som følge av alt dette - større emosjonell stabilitet enn de som ikke er så fysisk aktive.
Le tue ultime ricerche