Norvegese-Olandese traduzione di epoke

La Traduzione della parola epoke da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

epoke in olandese

epoke
historiesostantivo tijdperk [n], tijdvak [n], era [m/f], epoche [m/f]
Sinonimi per epoke
Termini derivati da epoke
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.De tilhører også en epoke i byen vår, i bydel 10.
2.En epoke er slutt når Rolv Ryssdal fratrer som høyesterettsjustitiarius.
3.Alf og Rolf har aldri vært i nærheten av de tidene Alf og jeg presterte for vel ti år tilbake, slutter Frank Hansen, som er skuffet over at epoken med gull i dobbelsculler, en epoke som går helt tilbake til 1971, er slutt.
4.At vår form for parlamentarisme ikke uten videre krever at en regjering skal ha en organisert heiagjeng med flertall i Stortinget bak seg, viser mellomkrigstidens politikk" mindretallsparlamentarismens" epoke.
5.Avtalen betegnes som historisk og som innledningen til en ny epoke i det sydlige Afrika.
6.Beckmann virket som kunstner i omveltningenes og sammenbruddenes epoke, og det er kanskje ingen tilfeldighet at interessen for ham vokser i en tid med ny indre og ytre usikkerhet i det tyske samfunn.
7.Begge sa at man gjennom skatteutjevningsmidlene for 1985 kommer inn i en ny og bedre epoke for kommuneøkonomien.
8.DEN verste undertrykkelse skjedde under kulturrevolusjonens epoke.
9.Dagens ni timer lange direktesending i friluft markerer starten på en ny epoke i kringkastingens historie.
10.De skal bygge opp igjen gamle ruiner, gjenreise det som før ble lagt øde" het det i prekenteksten for denne første søndag i det nye kirkeår, den første dag i en ny epoke for Vålerengen kirke.
11.Den kan bli vår i folkedeportasjonenes og masselikvideringenes epoke.
12.Den ligger altså fremdeles i skyggen av en avsluttet epoke som noen betrakter som en eneste avsporing.
13.Der kan man få vite mer om Max Manus og hans like, om en dramatisk epoke i vårt lands historie, en kilde til god inspirasjon !
14.Der satte de sitt eget og tydelige stempel på økonomi, kultur og politikk gjennom en lang historisk epoke, som nå er defintivt forbi.
15.Derfor er det heller ingen som kan si med absolutt sikkerhet at den ene epoke var, eller er, verre enn den andre målt for eksempel i antall dødsofre.
16.Dermed er en spesiell epoke i norsk skipsfart foreløbig avsluttet.
17.Dermed ikke sagt at Amerikalinjens epoke i norsk rederinæring er over.
18.Det ble farvel til stjernedyrkelsen av skuespillere, nå kom filmskapernes epoke.
19.Det de mintes var slutten på en epoke som gikk helt tilbake til eldre jernalder, gårdsbrukene som produserte til eget forbruk.
20.Det er på tide å begynne en annen epoke nå.
21.Det er skremmende at samfunnet ennå ikke har oppdaget det fullt ut, sa LOsekretær Yngve Hågensen, og trakk parallellen til en epoke i historien da flere tusen arbeidsløse i Oslo var organisert i arbeidsløshetsforeninger.
22.Det var særlig i arbeidet med Salmenes bok i Det gamle testamente Mowinckel skapte epoke.
23.Disse er øyeblikk da alt kan skje, og jeg tror vi er inne i en slik epoke nå, slutter Sottsass.
24.Efter en tildels gullkantet epoke det siste tiåret, må sparekniven slipes i kommunen.
25.Eldak har gjennom sitt dokumenthånteringssystem basert på Digscan 9100 startet en helt ny epoke innenfor dokumenthåndtering.
26.En annen interessant side ved" Vindenessaken" er at den kanskje markerer begynnelsen på en ny epoke i dopingsaker.
27.En del nordiske politikere tenkte at i denne epoke med lørdagsfri kunne man foreta lørdagsstengning.
28.En epoke er over for norske fiskerier, og for Johan J. Toft som har stått til rors og gitt navn til denne avgjørende tid for fiskeriene.
29.En epoke i NATOs historie ble avsluttet de Joseph Luns gikk av efter 12 år som generalsekretær, og ble efterfulgt av briten Lord Carrington.
30.En epoke i norsk damefotball er forbi.
Le tue ultime ricerche