Norvegese-Olandese traduzione di ferdighet

La Traduzione della parola ferdighet da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

ferdighet in olandese

ferdighet
generellsostantivo vakmanschap [n], vakkundigheid [f], vaardigheid [f]
  skikkethetsostantivo vakkundigheid [f]
Sinonimi per ferdighet
Termini derivati da ferdighet
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Haraldvangenuken" avsluttes med" Haraldvangenrennet" der hver deltager skal gå en distanse tilpasset sin egen ferdighet.
2.Aktivitetene er tilpasset den enkeltes ferdighet.
3.Benno Patt og Knut Ekjord, begge fra Oslo, viste en utrolig ferdighet på de vaklevorne syklene, og klarte seg bedre over planken enn mange gjør på tohjulssykkel.
4.Blant årsakene til de mange motorsykkelulykkene er det særlig tre som utpeker seg som de mest alminnelige : for stor fart, mangelfull ferdighet og promillekjøring, melder bladet Motorføreren.
5.De mangler intet i teknisk smakfull ferdighet.
6.De unge danserne hadde tilegnet seg stor ferdighet.
7.Derav også den fiendtlige norske knurringen mot intellekt og kulturell ferdighet, mot stat og samfunn og EF, stadig næret av den norske folkesykdom - misunnelsen Den har forøvrig ikke noen rolle i denne filmen.
8.Deres ferdighet må garanteres og kontrolleres av arbeidsgiveren.
9.Det krever en fysikk, teknikk, tempostyrke og ferdighet som bare et fåtall av f.eks. cupfinalelagenes spillere er i besittelse av.
10.Det vidner både om den store deltagelse, men også - gledelig nok om høy spillestandard og teknisk ferdighet blant deltagerne.
11.Det vil gi mer praktisk kjøreerfaring og ferdighet under betryggende forhold før man slippes ut i traffikken.
12.Efterhvert som utstyr, teknikk og ferdighet har utviklet seg, har det vist seg mulig å foreta lukkede, kirurgiske inngrep i kneleddet.
13.Egeninnsats gir også byggherren muligheter til å påvirke det ferdige produkt efter sin egen smak og ferdighet, fremholder arkitekt MNAL Esben Madsen, som er instituttarkitekt i MurSentret.
14.En undersøkelse viser at de fleste dødsulykker i 1983 skyldtes for stor fart, mangelfull opplæring, manglende ferdighet og promillekjøring.
15.Enda dårligere stilt er den rene praktiske ferdighet i ulike grener av medisinen.
16.Formålet med denne del av kurset er blant annet å gi deltagerne øket kunnskap og ferdighet med hensyn til de efterforskningsmessige, strafferettslige og prosessuelle sidene som efterforskning av økonomiske straffesaker reiser.
17.Guinea er selvlært, et naturtalent som har utviklet sin ferdighet gjennom en sterk gudstro og troen på at kunsten makter å nå andre mennesker.
18.Haugen og Tønseth har all grunn til å være fornøyd med innsatsen - det er heller ikke første gang de opererer sammen på denne måten, og det later til å være en utmerket kombinasjon som gang på gang demonstrerer stor oppfinnsomhet, dikteriske evner og ferdighet, og ikke minst respekt for det verket de gjendikter på norsk.
19.Her kunne han dokumentere sin ferdighet i hurtige løp og passasjer, større rytmisk fasthet, og sin evne til å stille ulike klangsjatteringer klart mot hverandre og til å forme hver variasjon til et avrundet hele.
20.I tillegg til manglende individuell ferdighet ligger VIF også et par år efter IFK når det gjelder å drille inn det spillersystemet VIF har" lånt" av svenskene.
21.I vår tid betyr dette at de må tilegne seg en grunnleggende ferdighet, nemlig å lære å lære.
22.Jeg har dermed ikke sagt noe om den enkelte ansattes ferdighet - bare at man mangler sentrale krav og kontroller.
23.Med en slik klasseinndeling vil det alltid finnes et klassetilbud for enhver ekvipasje (hest og rytter) som har opparbeidet seg den mest grunnleggende ferdighet, samtidig som det stadig venter nye utfordringer efter som ferdighetsnivået heves.
24.Men det spørsmålet får ikke trenerne svar på før hunden har kommet lenger i sin ferdighet.
25.Men jeg vil hevde at en organisasjons ferdighet til og innsikt i å realisere det endelige mål hjelper lite, dersom organisasjonen invalidiseres eller dør underveis på grunn av manglende evne eller vilje til å tilpasse seg de endringer utviklingen og omgivelsene forutsetter, sier Førland til Aftenposten.
26.Men man bør undersøke hva man kjøper, og passe på at utstyret har riktig dimensjon og blir riktig innstilt i forhold til vekt, ferdighet og alder.
27.Men skadevirkningene har også to andre typer utslag enn de rent medisinske, nemlig de som er utløst av redusert ferdighet under rus, så som ulykker og skader i trafikken, ved drukning og brann.
28.Men sproglig ferdighet er ikke i seg selv nok.
29.Middels klasser (Middels B og A) for hester og ryttere med god grunnutdannelse og teknisk ferdighet i en del finesser og spesielle øvelser.
30.Nå var det ikke lenger nødvendig med" duelighetsattest", og kravene til ferdighet i regning, skrivning og tegning falt bort.
Le tue ultime ricerche