Norvegese-Olandese traduzione di forlede

La Traduzione della parola forlede da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

forlede in olandese

forlede
fristelseverbo verlokken, verleiden, lokken, aantrekken
  moralsk oppførselverbo bederven, corrumperen, perverteren, doen verloederen
  bedrageriverbo bedriegen, misleiden, beduvelen, beetnemen, bedotten, belazeren, ertussen nemen, in de maling nemen
Sinonimi per forlede
Anagrammi di forlede
Altri esempi
1.Hart tåler ikke dagslys, sier en av Mondales fremste rådgivere under henvisning til at mange velgere ikke lot seg" forlede av hans nye ideer".
2.Oslo Venstre vil beklage at Oslos politiske ledelse i denne sak har latt seg forlede til å fravike en ordinær saksgang, heter det i en pressemelding fra partiet.
3.Partiet kan kanskje forlede enkelte internasjonale kretser ved å fremstille seg som forkjemper for en reell og rettferdig fred, men vi vet at den løsning partiet går inn for, ikke kan aksepteres av noen palestiner, sa Haniya, som er redaktør for den radikale palestinske avis alShaab (" Folket") og formann for det arabiske journalistforbund på Vestbredden.
4.Administrerende direktør Erling Storrusten i NAF sier til Aftenposten at de sitter inne med fullstendige lister over kundene som har latt seg forlede til å kjøpe flybilletter på billigsalg.
5.At man har gjeninnført sommertid kan være vel og bra, men det må bare ikke forlede noen til å tro at sommeren er like om hjørnet.
6.At totalitære regimer som det sovjetiske ser slik på det, må ikke forlede oss til å svare med samme mynt.
7.Blant de mange menn som har latt seg forlede til å la en kvinne dominere opptil flere av de vanligvis særlig kreative år og isteden underkastet seg hennes luner, med en samtidig prioritering av den økonomiske sikkerhet, er Tommy Flanagan.
8.De fleste israelere har ry på seg for å være følelsesmennesikke forlede noen til å tro at ting er likegyldige for ham.
9.Der fantes det ingen dårlige venner som kunne forlede Dem til gale streker, og efter noen måneders forløp kunne De skrive hjem til Deres forlovede og fortelle henne at De var blitt et skikkelig menneske.
10.Dersom pasienter lar seg forlede til å følge denne kuren, kan det ta livet av mange barn og voksne, sier han.
11.Dessverre kan guttens uttalelse forlede enkelte til å fortsette å bruke ris som oppdragelsesmiddel og bestyrke dem i troen på at dette er riktig.
12.Det er lett å la seg forlede til å tro at øygruppen er et paradis med sin fantastiske natur like ved ekvator, men dette er et av verdens fem fattigste land ifølge FN.
13.Det er mulig at han tror at han kan forlede demokrater ved å reise rundt i Trumans tog, men han tar feil, sa Mondale.
14.Dette må ikke forlede noen til å ta chanser på slurv eller ulovligheter.
15.Dette må ikke forlede oss til å tro at alt er såre vel i skolen.
16.En slik fremstilling kan nok være til nytte, men må ikke forlede noen til å tro at det står til regjering og storting alene å løse hovedstadens problemer.
17.Et demokrati hvor alle aviser er sentraldirigerte er pr. definisjon heldigvis utenkelig, og det er uhørt at vi i flere årtier har latt oss forlede til å akseptere at kringkastingsvirksomhet skal være underlagt helt andre regler.
18.Et galt klokkeslett i gårsdagens kan forlede folk i ytre bysone til utidig og ulovlig havevanning.
19.Folkepensjonsordningen, med poengberegninger og det hele, kan kansje forlede folk til å tro at det er den enkeltes poengopptjening her og nå som er det avgjørende.
20.Han mente at filmen kan forlede unge mennesker til å tro at voldsbruk i det godes tjeneste er akseptabelt.
21.Har også Kjetil BangHansen kastet seg på høyrebølgen, spør du i et tonefall som røber at du har latt deg forlede av dette ordets banalpolitiske assosiasjoner.
22.Heller ikke skal man la seg forlede av at han er amerikansk fagbevegelses kandidat.
23.Hovedvidnet blir imidlertid efter alt å dømme den pensjonerte oberstløytnant Gains Hawkins, som hevder at anslagene over geriljaens styrke ble redusert bevisst for å forlede publikum i håp om å sikre støtte for USAs mest upopulære krig på fremmed jord.
24.Hverken Riksadvokaten eller overvåkningssjef Erstad har latt seg forlede til" revestreker".
25.Hvis noen lar seg forlede til å tro at VestEuropa alene kan makte å stille opp tilstrekkelig avskrekking for å trygge sikkerheten, nok styrke til å motstå utpressing og et eventuelt væpnet angrep, er man efter mitt skjønn fullstendig urealistiske - og har hengitt seg til drømmerier.
26.JA, nå må ingen la seg forlede til å tro at jeg herefter kun skal beskjeftige meg med humor.
27.Jeg finner derfor at Aftenposten i sin lederartikkel bygger sin kritikk på sviktende grunnlag, og at den er egnet til å forlede leserne.
28.Jeg forundres også over at Tungesvik lar seg forlede til å gi efter i kampen for det positive i privatisering.
29.Konklusjonen må imidlertid ikke forlede noen til å tro at ungdom i utgangspunktet er likegyldig innstilt til politikk og samfunnsengasjement.
30.Konsernledelsen regner med et klart bedre resultat for hele 1984 enn for hele 1983, dog ikke med en så kraftig bedring som oppgangen fra første kvartal ifjor til første kvartal iår kan forlede enkelte til å tro.
Parole simili

 
 

forlede come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) forledeforledendeforledet
Indicativo
1. Presente
jegforleder
duforleder
hanforleder
viforleder
dereforleder
deforleder
8. Perfetto
jeghar forledet
duhar forledet
hanhar forledet
vihar forledet
derehar forledet
dehar forledet
2. Imperfetto
jegforledet
duforledet
hanforledet
viforledet
dereforledet
deforledet
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde forledet
duhadde forledet
hanhadde forledet
vihadde forledet
derehadde forledet
dehadde forledet
4a. Futuro
jegvil/skal forlede
duvil/skal forlede
hanvil/skal forlede
vivil/skal forlede
derevil/skal forlede
devil/skal forlede
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha forledet
duvil/skal ha forledet
hanvil/skal ha forledet
vivil/skal ha forledet
derevil/skal ha forledet
devil/skal ha forledet
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle forlede
duville/skulle forlede
hanville/skulle forlede
viville/skulle forlede
dereville/skulle forlede
deville/skulle forlede
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha forledet
duville/skulle ha forledet
hanville/skulle ha forledet
viville/skulle ha forledet
dereville/skulle ha forledet
deville/skulle ha forledet
Imperativo
Affermativa
duforled
viLa oss forlede
dereforled
Negativa
duikke forled! (forled ikke)
dereikke forled! (forled ikke)
Le tue ultime ricerche