Norvegese-Olandese traduzione di forme

La Traduzione della parola forme da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

forme in olandese

forme
generellverbo vormen
  plastelinaverbo boetseren, modelleren, vormen
  karakterverbo vormen
  kunstverbo vormen, vorm geven
  formålverbo vormen, vorm geven aan
  utgjøreverbo samenstellen, vormen
Sinonimi per forme
Termini derivati da forme
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.For det tredje er det et spørsmål om å forme beslutningssituasjonen i krise og krig," sier Holst, og gir til beste en del refleksjoner omkring dette som virkelig hadde vært oppsiktsvekkende om ikke noen" hvis, såfremt, ifall" mesterlig var lagt inn som retrettmuligheter.
2.Hans Ånd arbeidet plastisk, hans sjels rom var som atelieret, han kunne ikke bare tenke, han måtte forme.
3.Tigern" har fortalt meg at VIF rår over en gjeng spillere som er fin å jobbe med, og som det burde la seg gjøre å forme til enda bedre spillere.
4.Både voksne og barn synes det er morsomt å forme ting, sier Gerd Alfsen, som viser frem et prakteksemplar av en påskehøne.
5.Det er viktig også å gi barna muligheter til å forme" tredimensjonalt" som i leire eller trolldeig.
6.Jeg synes man har plikt til å være med på å forme det miljø man arbeider i, sier Arna Rennan - primus motor i Unge Kunstneres Samfund, som for tiden seiler i sterk motvind.
7.Matematikk og naturvitenskap er aktuelle og nyttige fag, som i fremtiden vil være med på å forme vår hverdag hjemme og i arbeidslivet på en rekke måter.
8.Realfag, enten det dreier seg om data og fysikk eller biologi og oljeleting, er med på å forme vår fremtid.
9.Vi er iferd med å miste evnen til å forme fremtiden.
10.Vi er spesielt interessert i å få vite om prosjekter der barn selv er med å forme det hele.
11.Alt dette var jo med på å forme Verdi (det ser man ved hans valg av libretti), slik det formet miljøet omkring ham.
12.Av jord kan det igjen oppstå en menneskets første glede ved det å forme og gjøre seg bruk av sine henders kraft.
13.Barn med hjerneskade har ofte vanskelig for å forme og koordinere bokstaver og tall som de skal, fordi impulsene skjer galt.
14.Benjamin prøver også å forme dette som et sosialt drama, men klarer ikke å følge opp med skildringer som fanger oss.
15.Beth Wyller går lengst i å forme rom med sine baljer på flisegulv og mot veggfelt av dekorerte fliser.
16.Bibelen - og dens lære hjalp til å forme den tro på individets ukrenkelige rettigheter som ble plattformen grunnleggerne av denne nasjon bygget på.
17.Byrettsdommer Kåre Lassens artikkel i aftenutgaven 10 / 284," Daghjemmets vanskelige oppgave", fremkalte såpass sterke reaksjoner hos undertegnede at en efterlengtet fredags frikveld måtte ofres for å forme dette motinnlegg.
18.Både på plate og på scenen er han med på å forme det som er blitt Åges helt spesielle stil, ikke minst på" Levva livet"LPen høres Lasses inspirerte spill.
19.DET er sagt om Aftenposten at den kan ingen forme.
20.Da blir det til at man er med på å forme produktet, og det elsker jeg.
21.Da vil man oppdage at fylkeskommunene om totre år vil være i stand til å forme sin egen helsetjeneste.
22.De aller færreste av våre elever kommer noensinne til det punkt hvor det å skrive blir å forme setninger og hele avsnitt, de blir i altfor stor grad hengende i en myr av usikkerhet i rettskrivning, endelser og bøyningsformer.
23.De argumenterer med at det for en informasjonsbedrift er av vesentlig betydning å henge med i utviklingen og bidra til å forme utviklingen på de områder hvor det er mulig.
24.De ofte eruptive musikalske utsagn kontrasterer mot intenst spenningsfylte pauser, og det kreves en lyttende kunstner som Elisabeth Klein for å forme dette dramatiske stoffet til en musikalsk helhet.
25.De representerer forskjellige politiske avskygninger, og derfor det er vanskelig å forstå hvorledes de skal kunne forme et partiprogram med en tilfredsstillende politisk profil.
26.Den må, slik som veggdekorasjonene, løses teknisk, før man kan begynne å forme.
27.Den som skriver disse linjer, har ofte tenkt at du verden hvor mye denne mannen vet om mennesker, eller rettere sagt om det irrasjonelle vi alle har i oss, og som medvirker til å forme våre liv, ja, som kanskje til sist er det viktigste.
28.Den tidligere Bundesligaproffen har i tillegg fått den viktige jobben med å forme noen av de mest talentfulle ungdommene i norsk fotball idag.
29.Derfor fikk han en billedhugger til å forme ideelle trekk - noe som var blitt gjort av de greske skulptører i det femte århundre f. Kr. da de skapte sine statuer av Perikles og andre ledende størrelser.
30.Dernest stilte jeg en del konkrete spørsmål som tok sikte på å bidra til å forme en tilstrekkelig bred ramme for vurderingene.
Le tue ultime ricerche