Norvegese-Olandese traduzione di forsiktighet

La Traduzione della parola forsiktighet da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

forsiktighet in olandese

forsiktighet
framsynthetsostantivo voorzichtigheid [f], behoedzaamheid [f], omzichtigheid [f]
Sinonimi per forsiktighet
Termini derivati da forsiktighet
Anagrammi di forsiktighet
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Adferdsanalyse" er noe alle bør lære og kan ha nytte av, mens" adferdsterapi" bare er en av flere metoder innen miljøterapien - en metode som må brukes med forsiktighet og bare i et nært samarbeide med pårørende.
2.Dyktige hjemmehjelpere kan selvsagr både bade en syk og gjøre andre ting som krever forsiktighet.
3.Eksportrådet har alltid vært talsmann for forsiktighet, og vi advarer bedriftene mot å legge alle egg i samme kurv.
4.En slik forsiktighet forundrer.
5.Foreløbig er det ikke påvist dramatisk konsentrasjon av den lammende blåskjellgift, men verdiene er likevel så høye at det er grunn til å mane til forsiktighet, sier byveterinær Per Høybråten i Oslo heleseråd til NTB.
6.Hvorfor setter Sjømannsmisjonen i gang et slikt storstilt prosjekt, et chansespill, i en tid som heller skulle mane til forsiktighet med pengene ?
7.Man må derfor henstille til Arbeidsdirektoratet om å utvise større forsiktighet og tilbakeholdenhet slik at man unngår økonomiske forpliktelser i forhold til tiltak / prosjekter som det ikke er budsjetterte midler eller regelverk for, heter det i departementets brev til direktoratet.
8.Men både for et selskaps valgte tillitsmenn og dets ledende ansatte gjelder at man må utvise den største forsiktighet i forbindelse med slik handel.
9.Men selv om metoden om" dråpen som får begeret til å flyte over", er tillatelig, må det vises en viss forsiktighet med å begrunne avslag på denne måten.
10.Vi forsøker å opptre med større forsiktighet enn tidligere, fordi vår aktive utenrikspolitikk medførte for mange økonomiske forpliktelser, sier en embedsmann.
11.Vi må behandle vårt dyreliv med den aller største forsiktighet skal vi få beholde det.
12.Å fly helikopter i Antarktis er en jobb som krever stor forsiktighet.
13.Aller først må man vise forsiktighet til daglig.
14.Andre sier at den tradisjonelle kollektive forsiktighet i Moskva, ledsaget av like tradisjonelle forsøk på å spekulere i vestlig utålmodighet, nødvendiggjør tildels betydelige amerikanske innrømmelser.
15.Andre som uttalte seg uttrykte forståelse for at registret var et nødvendig arbeidsredskap, men manet til forsiktighet.
16.Avisene maner til forsiktighet, og minner om at et enkelt av sykehusene i Peking måtte behandle 249 personer for øyenskader efter fyrverkeriuhell på nyttårsdagen ifjor.
17.Brannvesenet har folk fra sine utrykningsavdelinger på farten sankthansaften, både for å kontrollere tillatelsene og for å se at folk viser forsiktighet med ilden.
18.Da grensen mot Marka i sin tid ble lagt noe tilfeldig enkelte steder, må vi kunne justere den med hensiktmessig forsiktighet - en forsiktighet som ivaretar såvel friluftsog rekreasjonsinteresser som byens ønske om bedre utnyttelse av arealene.
19.De er bevæpnet og det er derfor viktig å utvise stor forsiktighet.
20.Den forteller også at det ikke er påvist fosterskader ved bruk av slike medisiner under svangerskap, men at man likevel råder til forsiktighet i svangerskapets første tre måneder.
21.Den synes å bygge på en forestilling om at forsiktighet tilsier lav samlet efterspørsel for enhver pris - selv om vi som konsekvens blir sittende med store valutareserver istedenfor med inntektsgivende virksomhet.
22.Den tilsier den største forsiktighet med nykontraheringer som ikke på forhånd er sikret langsiktig beskjeftigelse.
23.Denne blanding kan vise seg å lamme russisk handlekraft i en krise, men den vil ventelig også føre til stor amerikansk forsiktighet.
24.Denne reform må gjennomføres med ytterst forsiktighet, og den må aldri gi seg utslag i en almen og inflasjonistisk prisstigning, het det i reformresolusjonen.
25.Det beste man kan si om denne politikken er at den er uttrykk for misforstått forsiktighet.
26.Det blir ellers sagt at innlastning av militær ammunisjon medfører risiko for at noe kan gå galt hvis det ikke utvises forsiktighet, og det er tenkelig at ulykken kan ha skjedd når ammunisjonen skulle føres i land igjen efter den store sovjetiske flåteøvelsen i vår.
27.Det er i skildringen av slike forhold at ord blir små, og skal brukes med forsiktighet.
28.Det er ikke overdreven forsiktighet fra norske politikeres side når de i kampen mot begrensning av fradragsretten vil sette et eventuelt rentetak så høyt som mulig.
29.Det er nødvendig at alle som ferdes i skogen viser stor forsiktighet.
30.Det faktum at de fleste av oss i vår vanlige hverdag også er vent til å omgås varme og brannfarlige stoffer med forsiktighet, må heller ikke glemmes.
Le tue ultime ricerche