Norvegese-Olandese traduzione di forsvarer

La Traduzione della parola forsvarer da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

forsvarer in olandese

forsvarer
rettsvitenskap - mannsostantivo advocaat [m], pleiter [m], raadsman [m], advokaat [m], verdediger [m]
  rettsvitenskap - kvinnesostantivo advocate [f], pleitster [f], raadsvrouw [f], advokate [f], verdedigster [f]
Sinonimi per forsvarer
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Vi blir mer og mer forundret over argumentasjonen hos dem som forsvarer Skattekommisjonens forslag om økt boligbeskatning.
2.De forsvarer boken," den langsomme sandhed", som" oppvejer ikke så få hurtige halvløgne" (i årets samling" Hvad nu").
3.Den nye tiltalen gjelder helt bagatellmessige forhold, sier Brudevolds forsvarer, høyesterettsadvokat Johan Hjort, til Dagbladet.
4.Det er lettere å skape en god forsvarer enn en god angriper.
5.Det er toppmålet av hykleri når mennesker som hevder at de forsvarer menneskeliv, i motsetning til oss andre, bevisst setter andre menneskers liv i fare.
6.Det innebærer at vi har fått fullt gjennomslag for vårt syn, og jeg mener Ben Jamaa nå må få oppholds og arbeidstillatelse i Norge i separasjonstiden i inntil to år, sier Jamaas forsvarer, advokat Tore Eriksen.
7.Er det ingen som forsvarer de kvinnelige forfatterne ?
8.For en tid siden skrev Eeva Kilpi, som er en av våre aller beste, en artikkel som het omtrent" Ingen forsvarer den kvinnelige forfatter !".
9.Fordi jeg formelt ikke er oppnevnt som forsvarer, ble jeg nektet adgang til Oslo kretsfengsel da jeg kom for å konferere med min klient.
10.Forfatterens oppgave er ikke å være anklager eller forsvarer.
11.Fredrik Stang forsvarer griselitteraturen, het det i en typisk norsk kulturdebatt fra 1908.
12.Fredskomiteene i SovjetUnionen, ØstTyskland og Tsjekkoslovakia forsvarer utplasseringen av nye sovjetiske raketter.
13.Hans forsvarer, advokat Ulf Underland, informerte meg personlig om saken før den ble offentlig kjent, og jeg fikk anledning til å besøke min sønn i fengslet umiddelbart efter pågripelsen.
14.Hvis benådningsinstituttet i det hele tatt skal anvendes når det gjelder rehabilitering av en domfelt, må det være i et tilfelle som dette, sier mannens forsvarer, advokat Hans Petter Haugen til Aftenposten.
15.Hvordan har De som forsvarer reagert på denne saken ?
16.Jeg har ennå ikke sett et eneste saksdokument i efterforskningen mot tidligere redaktør Christian Christensen (CC), og jeg finner det meningsløst at påtalemyndigheten behandler en forsvarer på en slik måte.
17.Jeg var en typisk prosederende advokat og førte endel meget store sivile saker, men jeg var også forsvarer i større og mindre straffesaker, sier han.
18.Maleriet ble kjøpt mens dere var" på kjøret" i Oslo ? spurte 41åringens forsvarer, høyesterettsadvokat Alf Nordhus.
19.Med de forberedelser den siktede har gjort - blant annet ved å skaffe seg en forsvarer, tror vi han dukker opp i løpet av få dager.
20.Men bør ikke en forsvarer ha anledning til å se sakens dokumenter ?
21.Men vi har jo fått" Spikersuppa" og" Moltemyra" i stedet, mener Kaia, og forsvarer byen sin.
22.Også Treholts forsvarer, advokat Ulf Underland, har satt som vilkår for overflytting at Treholt blir sikret.
23.Politiet hevder at det var ungdommene som provoserte, sier kvinnens forsvarer, advokat Kjell Holden.
24.På ett eller annet vis har vi klart å gi dem et tilbud, men ikke frem til en situasjon som rent faglig forsvarer utskrivning.
25.Saken er en belastning, men det er blitt roligere i det siste, sier Arne Treholts forsvarer, Ulf Underland (t.v.)
26.Selv om jeg ved fylte 70 år ikke lenger er offentlig oppnevnt forsvarer og redaktør av Norsk Retstidende, vil jeg fortsette min advokatpraksis så lenge jeg orker.
27.Spesielt i tider med lave konjunkturer forsvarer hver nasjon seg mot naboenes økonomiske aktiviteter.
28.Spørsmålet om løslatelse av Steinar Johansen regner jeg med blir tatt opp til behandling i lagmannsretten idag eller imorge, opplyser Johansens forsvarer, advokat JensOve Hagen til Aftenposten.
29.Staten kan ikke bli kirke, sa Børre Knudsens forsvarer.
30.Uansett trenger vi en aktiv og offensiv forsvarer av personvernet.
Le tue ultime ricerche