Norvegese-Olandese traduzione di frase

La Traduzione della parola frase da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

frase in olandese

frase
ordsostantivo uitdrukking [f], zegswijze [m/f], bewoording [f], frase [f]
  lingvistikksostantivo woordgroep [m/f], zinsdeel [n]
Sinonimi per frase
Termini derivati da frase
Anagrammi di frase
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det postindustrielle samfunn har for Enzenberger stått som en journalistisk frase.
2.Han er en uhyre krevende dirigent, som vet nøyaktig hvordan han vil ha hver eneste frase, men også utrolig inspirerende å samarbeide med.
3.Men det olympiske slagord, - en sunn sjel i et sunt legeme, var ikke bare en frase.
4.Og det er jo riktig nok, ellers var det vel ikke blitt en frase.
5.Siden hun øyensynlig synes dette er en forslitt frase, vil jeg minne henne om bakgrunnen.
6.Spill mot et mål er en velbrukt frase i sportssammenheng, men noe annet er det ikke å si om Frances Guys utklassing på Drammen lørdag.
7.Det som itte er støli, er itte borte", er vårt kjære hustrus charmerende frase når vi efterlyser en av husets nødvendighetsartikler.
8.Smak godt til" er ikke bare en frase, det skal gjøres også.
9.Det finnes en frase som heter" på barns premisser", fortsetter hun.
10.Er dette bare en tom frase, Brit P. Jakobsen ?
11.Den forslitte frase" et minne for livet" får gjøre nytte her, i mangel av noe bedre.
12.Dette høres vel ut som en slitt frase, men ikke desto mindre er det sant.
13.En" edel" note efterfølges av en" uedel", en" god" frase besvares av en" dårlig", en" god" sats... etc.
14.Jeg hilser Aftenpostens invitasjon til debatt velkommen og håper at vi kan komme vekk fra frase og hakkestadiet og over på en mer seriøs debatt om de underliggende mekanismer som må stimuleres for å sikre våre barn velferd og fremgang.
15.Kjære ungdom, dette er ingen frase.
16.Medmenneskelighet er ikke en tom frase, men en forpliktende mulighet.
17.Når anføreren under marsjen har fremført en høflig frase med manende røst, gjentar gåsegjengerne i talekor, stundom akkompagnert av glass som knuses mot parkett.
Le tue ultime ricerche