Norvegese-Olandese traduzione di frimodighet

La Traduzione della parola frimodighet da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

frimodighet in olandese

frimodighet
oppførendesostantivo openhartigheid [f]
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.I den forestående valgkamp kan vi med stor frimodighet påpeke den fordel det gir å ha midlertidige - ikke permanente - arbeidsplasser i offentlig sektor.
2.Ikke minst må vi med frimodighet kunne hevde dette overfor våre venner og allierte, som jo nettopp har opprettet sitt forsvarsfellesskap som et felles vern for å forsvare demokratiet mot makter som kan ha til hensikt å ta seg til rette.
3.Ut fra overbevisningen om at vår kristne tro er den rette tro, bringer vi den ut med stor frimodighet, men vi bruker selvsagt ikke tvang, sier sogneprest Gunnar Salomonsen.
4.Ved etablering av en legmannsgruppe innenfor Kontaktnettet for kirkelig samhold tar man sikte på å gi en håndsrekning, samt etablere et åndelig fellesskap som kan gi frimodighet og styrke til dem som opplever dagens situasjon frustrerende, sier Bjotveit.
5.ARBEIDERBLADETS omsorg for den indre frimodighet blant samarbeidspartieene er lett gjennomskubar.
6.Det er angrep som gruppen med stor frimodighet bør tilbakevise.
7.Det er efter norsk målestokk en sjelden og svært åpenlys frimodighet om egen styrke, som preger valgkampen i Oslo Fremskrittsparti.
8.Det gir oss frimodighet til maktutøvelse på Guds vegne over alle som tenker og handler anderledes enn oss selv.
9.Det skal virkelig stor frimodighet til for å hevde at en endring av nåværende lov betyr en svekkelse av rettssikkerheten.
10.Dette gir oss selvsagt frimodighet til å kjempe for våre synspukter på dette viktige feltet.
11.FRELSESARMEENS folk fremfører dette med en frimodighet som er positiv i seg selv.
12.For det første hevder man med frimodighet reklamens nyttefunksjon i samfunnet.
13.Jeg uttalte videre at det er riktig av partiene å utvise stor frimodighet på egne standpunkters vegne, men at vi alle må tenke igjennom måtene å gjøre dette på.
14.Jeg vil derfor enda en gang be landsstyremøtet gi regjeringsmedlemmene, stortingsgruppen og partiledelsen den nødvendige stimulans, slik at vi med enda større frimodighet og selvtillit kan kaste oss inn i det politiske arbeide.
15.Kanskje har det sammenheng med at hennes nye show i Stockholm ble en stor suksess, eller er årsaken til hennes" lykkelige frimodighet" at hun og samboeren ikke lenger får post levert til samme adresse ?
16.Kvinnen ble familiens selvfølgelige overhode, og oppnådde en selvstendighet og frimodighet som det spanske samfunn til dags dato ikke helt har greid å ta fra henne.
17.Med lakonisk frimodighet, i det minste, satte Høyres parlamentariske leder, Jo Benkow, fingeren rett på fenomenet ved å henvise til at Europaspørsmål i beste fall er uinteressante for norsk opinion idag.
18.Men jeg fikk frimodighet til å bruke den da jeg forleden satt i et lite venterom i en stor institusjon der Hans Majestet har funnet det riktig og fornuftig å oppholde seg noen dager.
19.Men selv om vi erkjenner at det hefter feil og mistak ved politisk arbeide, bør Kristelig Folkeparti også i fremtiden stå frem og hevde sammenhengen mellom kristen tro og politisk handling og med frimodighet påpeke partiet som et godt instrument i denne sammenheng.
20.Sier han og avviser blankt at det er hans ytre form og stil som har voldt ham motstand, motstanden er oppstått fordi han har dristet seg til i full frimodighet å forkynne det gamle budskap, klart og rent.
21.Statsbudsjettet for 1985 har gitt Senterpartiet ny frimodighet foran partiets skjebnevalg, neste høsts stortingsvalg.
22.Statsbudsjettet har gitt partiet ny frimodighet, meldes det fra gårsdagens pressekonferanse.
23.Større åpenhet og frimodighet vil dog sterkt tilrådes, løgn og fanteri er det verste som finnes, man blir deprimert, får dårlig holdning og hud, hengende munnviker og en panne som et gammeldags vaskebrett.
24.Vi kan gjøre det gjennom å sette oss noe bedre inn i våre rettigheter, vi kan prøve å overkomme for megen autoritetsangst, og opptre med større grad av frimodighet når vi så inderlig godt vet at vi har individuelle behov som rettmessig bør tilfredsstilles av det offentlige.
25.Min mann er i besiddelse av meget karakter, en ubestikkelig redelighet og djerv frimodighet overfor verden.
26.Dagens nyslåtte representanter opptrer med større frimodighet.
27.Er Helge Hognestad representant for en slik frimodighet ?
28.I forholdet til Europa mangler vi ambisjon og frimodighet.
29.Jeg møter Nordisk Råd til våren med stor frimodighet, sier den norske samarbeidsministeren, handelsminister Asbjørn Haugstvedt til Aftenposten.
30.Jeg vil forsøke å formidle budskapet om den usynlige kraft som de forskremte disiplene fikk kjenne den første pinsedagen, og som omskapte dem til mennesker som med glede og frimodighet vidnet om sin tro, sier Sigurd Lunde i en samtale med Aftenposten foran høytiden.
Le tue ultime ricerche