Norvegese-Olandese traduzione di gagn

La Traduzione della parola gagn da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

gagn in olandese

gagn
fordelsostantivo goed [n], welzijn [n], nut [n], voordeel [n]
Sinonimi per gagn
Termini derivati da gagn
Anagrammi di gagn
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.30års standarden sikrer trolig boliger for yngre husstander, men det bør også være plass for andre og langt rimeligere løsninger til gagn for de eldre beboerne, heter det i rapporten.
2.Antagelig gjør det mere skade enn gagn.
3.Daglig leder, Vidar Skiri, sier til Aftenposten at aksjonens mål ligger innenfor rammen av formålsparagrafen i lakseloven av 1964, der det heter at man skal legge forholdene slik til rette at laksefisket kan bli til størst mulig gagn for samfunnet og de enkelte rettighetshavere.
4.De falt ned igjen der de kunne gjøre nytte for seg og bli til glede og gagn for livet selv.
5.De to samarbeidet,for det var lite gagn i et hjul hvis det ikke kunne få et skikkelig jernbeslag.
6.Den ene drøfter hvorvidt det er til gagn eller skade rent nasjonaløkonomisk at København har visse importprivilegier fremfor andre danske byer.
7.Det er å håpe at snevre klubbinteresser ihvertfall får vike til fordel for en fordomsfri diskusjon om hva som er mest til gagn for turnsporten denne gang.
8.Det vil neppe være til gagn for engelskfaget å innføre denne tilleggsregel.
9.Dette er ikkje berre til gagn og glede for dei innfødde i byen, Bærum og Asker, men for oss alle som stundom har ærend til Noregs hovudstad.
10.En slik utvikling vil i hvert fall ikke være til gagn for oss som foretrekker å skrive" konservativt" eller riksmålspreget bokmål.
11.Han har gjort flere undersøkelser omkring bruk av nervemedisiner (psykofarmaka), og har nå gitt ut materialet som rapport, med tittelen" Gagn eller ugagn ?
12.Hausten 1973 overtok dei eit sunt og livskraftig Noreg med oljeinntekter like om hjørnet, og med ei oppskrift frå landets fremste fagfolk på korleis desse burde brukast slik at den nye ressursen kunne bli til gagn og ikkje til skade for landet.
13.Kosttilskudd i form av piller, vil i så fall være mer til skade enn til gagn.
14.Labourlederen Neil Kinnock mener EF må vise at Fellesskapet virkelig er til gagn for britene før han vil gi noen forpliktelse om fortsatt medlemskap.
15.Omdiskutert fordi man var redd for at et" bevitset og flittig kommentert år kunne gjøre mer skade enn gagn.
16.Slike urealistiske retningslinjer for skolens arbeide er mer til skade enn til gagn.
17.Så er også Norges TekniskNaturvidenskapelige Forskningsråds formål å fremme den tekniske og dermed sammenhengende forskning til gagn for norsk nærings og samfunnsliv.
18.Ulandene har krav på at de rike land yder en bistand som ikke er til skade mer enn til gagn.
19.Og det ville utvilsomt være til gagn for styrken i og oppslutningen om vår sikkerhetspolitikk dersom regjeringen med større glød enn hittil ville vise at den tar disse spørsmål med det alvor som blant annet kom til uttrykk i forsvarskomiteens rapport, skriver Bildt.
20.Vi har merket stor entusiasme i prøvefylkene, og vi håper at dette prosjektet vil bli til gagn for de klienter det gjelder, nemlig mennesker med rusmiddelproblemer.
21.Vi tror den sterke utbyggingen av den kirkelige rådsstruktur med et lovfestet kirkemøte på toppen er mer til skade enn til gagn for kirken.
22.Den store planteboken skal utgis i en kortere utgave under tittelen" Ville vekster til gagn og glede", og en bok om barneleker og planter er underveis fra hans hånd.
23.Mange ser det urimelige i at detaljhandelen skal måtte finne seg i å bli utnyttet på denne måte bare fordi den fungerer slik det er forutsatt at den skal, nemlig som en næring med aktører i klart innbyrdes konkurranse til gagn for almenheten.
24.Men slik ødsling med ord vitner om et søvnig forhold til språket ; den er iallfall ikke til gagn for en effektiv informasjonsformidling.
25.Onsdag formiddag kan lytterne høre mer om prestekraven i programposten" Ville vekster til gagn og glede".
Le tue ultime ricerche