Norvegese-Olandese traduzione di generøsitet

La Traduzione della parola generøsitet da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

generøsitet in olandese

generøsitet
oppførendesostantivo generositeit [f], vrijgevigheid [f]
Sinonimi per generøsitet
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Jeg er forbauset over den ufattelige mangel på generøsitet og den klossethet saken har vært håndtert med av øverste militære myndighet, sier høysterettsadvokat Annæus Schjødt.
2.ARBEIDERPARTIET baserer sin generøsitet på valgseier i 1985.
3.At energiministeren faktisk har heiet på fysikerne og anmodet dem om å blåse i småprosjekter og" tenke stort", er ingen sikker garanti for politikernes og skattebetalernes generøsitet.
4.Bakgrunnen for denne generøsitet overfor kommunene Oslo og i Akershus er at Rikshospitalets undervisningsopplegg for medisinske studenter holder på å bryte sammen av mangel på fødende.
5.Den tyske løytnant Lambert fra Sæter viser sin grenseløse generøsitet ved å skjenke beboerne på Lambertseter uinnskrenkede eiendoms og bruksrett til området.
6.Det betyr ikke at han mangler generøsitet overfor de andre aktører, de blir bare litt anonyme.
7.Det samme kontor viste stor generøsitet overfor Sommeroperaen.
8.Det som ber denne store romanen er ei forteljeglede og ein dikterisk generøsitet som neppe har sin make blant hennar samtidige i Norden.
9.En generøsitet uten grenser.
10.Flere artikler i sovjetpressen den siste tid tyder på at det snart er slutt på den generøsitet.
11.Folk der ute våger å berøre deg, vise lidenskap, hengivenhet og legge for dagen en generøsitet og gjestfrihet som vi er i ferd med å glemme.
12.Han var en mann av få ord, men hans generøsitet kjente ingen grenser.
13.Hun roste myndighetene og sa at hun var blitt møtt med en generøsitet og godvilje hun ikke hadde ventet.
14.Ikke har norske myndigheter vist noen påfallende generøsitet med hensyn til å dele våre enorme oljeog gassressurser med Sverige.
15.Innsatsen omfatter assistanse fra ca. 80 000 bøssebærere, litt administrasjon, en radio og TVkveld, og ikke minst generøsitet fra publikum.
16.Jubilanten selv satte nok pris på alle de rosene ordene, men syntes det ble for mye da forsamlingen reiste seg og ga ham langvarig trampeklapp da han hadde takket for all generøsitet, som han forsikret at han vil komme til å leve lenge på.
17.Leiv Kreybergs venner og store familie kunne i mange år glede seg over hans generøsitet, gavmildhet og store fortellerkunst.
18.Lisbeth Dæhlins romslige boller får en til å tenke på varme og generøsitet.
19.Listen er lang over rockmusikere som fikk spille med Korner og som nøt godt av hans generøsitet.
20.Man kan ikke vente generøsitet på politisk hold når man har oppnådd bedre støtteordninger for kunsten enn man har noe annet sted i den vestlige verden og allikevel ikke holder opp med å klage.
21.Mangelen på generøsitet er et særnordisk fenomen, tror jeg.
22.Men altså omtrent her - ved lønnsmottageren som har fått mer skatt enn inntekt - går også grensen for skattevesenets generøsitet.
23.Men også han måtte gjennom disiplineringsprosessen fra egotrip til generøsitet i samspill.
24.Nå må det sies at Castor og Polluxutgravingen foreløbig har vært relativt rimelig for de skandinaviske land takket være stor generøsitet fra de italienske myndigheter.
25.Og for en generøsitet hun viser sitt publikum fra sin entre og til hun bekymret spør om vi har tid til dette - i det fjerde ekstranummeret.
26.USAs generøsitet dengang er sporløst borte.
27.Ved å spørre Andrej Sakharov utelukkende om hva vi kan gjøre for ham, unngår vi med vår" generøsitet" å stille spørsmålet om hva Sakharov gjør for oss.
28.Vi skandinaver som har dradd fordel av italienernes generøsitet og deres forståelse for at studiet av fortiden er noe som går videre enn nasjonal prestisje, er naturligvis innstilt på at Castor og Polluxprosjektet skal få et vellykket resultat - ikke i form av sensasjonelle funn, for slike kan man neppe vente på et allerede utplyndret område, men i form av en bedre forståelse av historien til et av de eldste og største templer ved Forum Romanum.
29.Den generøsitet og hjelpsomhet som stiftelsen Nordiska Museet har vist oss på norsk side ved å ordne tilbakeføringen av den storslåtte norske folkekunstsamling er helt beundringsverdig, slutter Halvor Bjørkvik.
30.Tre ord faller en inn... nemlig" togsammenstøt"," generøsitet" og" skjønnhet".
Le tue ultime ricerche