Norvegese-Olandese traduzione di generalisere

La Traduzione della parola generalisere da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

generalisere in olandese

generalisere
generellverbo generaliseren, veralgemenen
Altri esempi
1.Dere fra vest har en tendens til å generalisere for mye når det gjelder ØstEuropa.
2.Det er vanskelig å generalisere, men vi holder nok en rimelig bra internasjonal standard.
3.Det er vanskelig å generalisere om villaprisene.
4.Forskjellene er selvfølgelig store, men gir vi oss lov til å generalisere litt, kan vi vel si at vi alle er preget av det nordiske klimaet.
5.Først er det viktig å understreke at dette er en liten undersøkelse, og man skal være forsiktig med å generalisere.
6.Derefter integrerer man dem i et nytt hele, for så å generalisere dette hele til forskjellige situasjoner.
7.Det er derfor ikke mulig å generalisere for mye ut fra resultatene.
8.Det er vanskelig å popularisere medisin, og det kan være farlig å generalisere, men det får stå til.
9.I et land av Indias dimensjoner er det bestandig farlig å generalisere, men volden og brannstiftelsene i New Delhi later ikke til å være utslag av innestengt raseri mot sikhene fra hinduflertallet.
10.Kaci Kullmann Five motbeviser dette ved å generalisere ut fra eget gjenbruk av engangssprøyter, som dokumentasjon.
11.Man skal imidlertid ikke generalisere.
12.Selv om man ikke skal generalisere, kan dette i alle fall vise hvor stor suggestiv makt en religiøs diktator er istand til å utvise overfor sine tilhengere.
13.Så la oss ikke generalisere !
14.Det vil være svært dumt å generalisere behovene for butikkåpningstider.
15.Her kan man ikke generalisere.
16.Hvis vi likevel skal generalisere, kan jeg si at de som hyppigst blir arrestert i forbindelse med tribunebråk, er menn mellom 16 og 25 år.
17.Jeg vil ikke generalisere.
18.Selv om dette hevdes å være et mønster, må man være ytterst varsom med å generalisere.
19.Ut fra dette kan jeg selvsagt ikke gi meg til å generalisere om konfirmasjonens rolle og plass på landsbasis.
20.Vi må ikke generalisere, sette dette opp som helt alminnelige regler.
21.Anita Werner, 1. amanuensis ved Institutt for presseforskning ved Universitetet i Oslo og kjent mediaforsker, sukker oppgitt over mange menneskers tendens til å generalisere og blande fakta og personlige synspunkter når det gjelder fjernsynet.
22.Blant de innvendinger Datatilsynet har til rapporten er blant annet tendensen til å generalisere ut fra en eller to hendelser.
23.Derfor kan de egentlig ikke sammenlignes, ja, strengt tatt burde man ikke generalisere i det hele tatt, men nevne den enkelte avis ved navn, og ganske enkelt betrakte en og en.
24.Det er vanskelig å generalisere.
25.Et bilde fra en situasjon som seeren kjenner dårlig, er velegnet til å forlede, fordi seeren har en tendens til å generalisere det han ser.
26.For å generalisere en smule, kan man si at bryggeriene har delt Norge mellom seg geografisk, med Nora som den helt dominerende og i flere år sterkt voksende gjennom fusjoner - oppkjøp.
27.Men som vitenskapsmenn flest er han ikke fremmed for at det ofte går an å generalisere ut fra et begrenset erfaringsområde, og at det som er skjedd i svensk Grand Prixpop står i en viss sammenheng med det som er skjedd i den europeiske.
28.Sett på avstand, fra Europa, har vi en tendens til å generalisere, og dette gir et fullstendig fortegnet bilde av virkeligheten.
29.Snarere tvert imot, om vi får lov å generalisere en smule.
Parole simili

 
 

generalisere come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) generaliseregeneraliserendegeneralisert
Indicativo
1. Presente
jeggeneraliserer
dugeneraliserer
hangeneraliserer
vigeneraliserer
deregeneraliserer
degeneraliserer
8. Perfetto
jeghar generalisert
duhar generalisert
hanhar generalisert
vihar generalisert
derehar generalisert
dehar generalisert
2. Imperfetto
jeggeneraliserte
dugeneraliserte
hangeneraliserte
vigeneraliserte
deregeneraliserte
degeneraliserte
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde generalisert
duhadde generalisert
hanhadde generalisert
vihadde generalisert
derehadde generalisert
dehadde generalisert
4a. Futuro
jegvil/skal generalisere
duvil/skal generalisere
hanvil/skal generalisere
vivil/skal generalisere
derevil/skal generalisere
devil/skal generalisere
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha generalisert
duvil/skal ha generalisert
hanvil/skal ha generalisert
vivil/skal ha generalisert
derevil/skal ha generalisert
devil/skal ha generalisert
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle generalisere
duville/skulle generalisere
hanville/skulle generalisere
viville/skulle generalisere
dereville/skulle generalisere
deville/skulle generalisere
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha generalisert
duville/skulle ha generalisert
hanville/skulle ha generalisert
viville/skulle ha generalisert
dereville/skulle ha generalisert
deville/skulle ha generalisert
Imperativo
Affermativa
dugeneraliser
viLa oss generalisere
deregeneraliser
Negativa
duikke generaliser! (generaliser ikke)
dereikke generaliser! (generaliser ikke)
Le tue ultime ricerche