Norvegese-Olandese traduzione di generere

La Traduzione della parola generere da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

generere in olandese

generere
generellverbo genereren, voortbrengen
Sinonimi per generere
Termini derivati da generere
Altri esempi
1.Da kommer smilet og entusiasmen frem hos den enkelte, evnen til å generere seg selv og medgenerere bedriften.
2.Hvordan kan en generere lokal deltagelse i prosjektene ?
3.Produktivitet defineres som evnen til å generere profitt, - ikke antall timer som utføres pr. tidsenhet.
4.Samferdselsministeren understreket at myndighetene ønsker at en arbeidssparende teknologi som dette vil være istand til å generere nye aktiviteter på en slik måte at behovet for manuell arbeidskraft totalt sett ikke blir redusert.
5.Jeg røyker selv, men jeg røyker hjemme i min egen stue, og der generere jeg ingen, sier en finne.
6.Uten inngrep utenfra, utenfor systemet av undertrykte og undertrykkere, vil rasismen selv alltid generere mer vold, ofte både ovenfra og nedenfra.
Parole simili

 
 

generere come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) genereregenererendegenerert
Indicativo
1. Presente
jeggenererer
dugenererer
hangenererer
vigenererer
deregenererer
degenererer
8. Perfetto
jeghar generert
duhar generert
hanhar generert
vihar generert
derehar generert
dehar generert
2. Imperfetto
jeggenererte
dugenererte
hangenererte
vigenererte
deregenererte
degenererte
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde generert
duhadde generert
hanhadde generert
vihadde generert
derehadde generert
dehadde generert
4a. Futuro
jegvil/skal generere
duvil/skal generere
hanvil/skal generere
vivil/skal generere
derevil/skal generere
devil/skal generere
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha generert
duvil/skal ha generert
hanvil/skal ha generert
vivil/skal ha generert
derevil/skal ha generert
devil/skal ha generert
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle generere
duville/skulle generere
hanville/skulle generere
viville/skulle generere
dereville/skulle generere
deville/skulle generere
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha generert
duville/skulle ha generert
hanville/skulle ha generert
viville/skulle ha generert
dereville/skulle ha generert
deville/skulle ha generert
Imperativo
Affermativa
dugenerer
viLa oss generere
deregenerer
Negativa
duikke generer! (generer ikke)
dereikke generer! (generer ikke)
Le tue ultime ricerche