Norvegese-Olandese traduzione di genialitet

La Traduzione della parola genialitet da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

genialitet in olandese

genialitet
personsostantivo genialiteit [f], virtuositeit [f]
Sinonimi per genialitet
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Bassøe påpekte at det er ganske udiplomatisk av en megler å snakke markedet ned, men slik han så situasjonen, kalles det på bakkekontakt, realisme og genialitet, ikke rosenrøde drømmerier.
2.Genialitet er ingen gave, men en utvei man finner i desperate situasjoner".
3.Arkitekturen her, den klare og harmoniske organiseringen av bygningene, vidner om indiansk genialitet som uten videre sidestiller den med Europas og Orientens kulturer på samme tid, blir det hevdet.
4.Det er efter alt å dømme ikke verkets kvaliteter, dets genialitet, som i første rekke har ført til at man har ønsket dette gjestespillet, men snarere det spesielle og meget utradisjonelle ved denne Stora Teaterns oppsetning.
5.Eller ville noen - uten å ha fått vite det på forhånd - ha bitt merke i komponistens genialitet der han lar den hellige mann, den sinnssyke, karakterisere toner ved at han mister tonearten ?
6.Jeg er geni, - geniet demonstrerer genialitet i det det skaper.
7.Krigsårene tilbragte han på en ammunisjonsfabrikk hvor han ved en rekke rasjonaliseringer av produksjonen beviste sin genialitet.
8.Men det er den sanilede datapakke som mange mener bærer preg av gryende genialitet.
9.Samtidig er det slett ikke slik at det yrer og kryr av talent og genialitet alle andre steder enn på Marienlyst.
10.Skoleflinkhet er intet bevis for genialitet," skriver Søderlind, og vi er alle enige.
11.Vi trodde priser tilhørte ungdom og genialitet, og ikke dette som jo er et stykke hverdagsNorge, sa Eliassen.
12.Dette må han selvfølgelig få lov til, selv om det av og til skorter mye på logikken i argumentasjonene.Søppelsjakter ble i henhold til A. Høie innført for ca. 50 år siden, og er, hvis man skal tolke A. Høie riktig, tydeligvis en renovasjonsløsning som nærmest er tidløs i sin genialitet.
13.Freud og psykoanalysen har hatt forskjellig innflydelse på surrealistene, hos meg er det slått ut i en unik genialitet.
14.Genialitet og stupiditet gikk hånd i hånd i Luftwaffe våpenet som en gang var Hitlers stolthet og Europas skrekk.
15.Kurosawa har med tilnærmet genialitet omarbeidet Shakespeare før," Macbeth" ble til" Blodets trone", som også norske kinogjengere stiftet bekjentskap med.
16.Skoleflinkhet er intet bevis for genialitet.
Le tue ultime ricerche