Norvegese-Olandese traduzione di gjøre slutt på

La Traduzione della parola gjøre slutt på da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

gjøre slutt på in olandese

gjøre slutt på
rykteverbo de kop indrukken
  disputtverbo beslechten, een eind maken aan
  dødeverbo van kant maken [informal], liquideren [informal], uit de weg ruimen [informal]
  forrådverbo een aanslag doen op, inbreuk doen op
  matverbo opeten, het laatste opeten
  materialeverbo verbruiken, gebruiken
  pengerverbo opmaken, verteren
  tømmeverbo opgebruiken, opmaken, verbruiken, uitputten
Sinonimi per gjøre slutt på
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det som er viktig, er hvorvidt de to supermaktene har ønske om og vilje til å begrense, redusere eller helt fjerne sine atomarsenaler, for alvor gjøre slutt på sin verdensomspennende konfrontasjon og respektere selvstendige lands uavhengighet og suverenitet, skriver Det ny Kina.
2.Med denne kniven skal jeg gjøre slutt på deg.
3.15åringen Jarl Erlandsen fra Tveita truer med å gjøre slutt på den nisseluementaliteten som preger våre fremste sprintere.
4.Avtalen, som skulle gjøre slutt på 15 års kamper, skulle efter planen bli undertegnet denne uke.
5.Begge kandidater har sagt at de vil gjøre slutt på borgerkrigen, men Duarte har lovet å gjøre det gjennom forhandlinger med geriljastyrkene, mens dAubuisson vil knuse geriljabevegelsen.
6.Colombias president Belisario Betancur opplyste i går kveld at den største geriljagruppen i landet hadde gått med på en våpenhvile på ubestemt tid med regjeringen som kan gjøre slutt på nesten tre tiår med voldshandlinger i Colombia.
7.Datamaskiner kombinert med moderne kommunikasjonsteknologi vil også komme og gjøre slutt på alle våre gamle forestillinger om hvordan f.eks. nyheter skal formidles.
8.De 45 landene vedtok enstemmig et forslag om å gjøre slutt på den tre år lange utestengning av Egypt fra organisasjonen Den islamske konferanse, så snart den egyptiske regjering uttrykkelig gir sin tilslutning til vedtak som er blitt truffet på tidligere islamske toppmøter.
9.De moderate ønsker å gjøre slutt på Fremskritspartiets rykte som ren protestbevegelse, og mener at man må kvitte seg med Glistrup for å kunne fremstå som et stuerent borgerlig parti.
10.Deng kvitterte tirsdag med å rose Thatcher for å gjøre slutt på det britiske kolonivelde, og avbrøt til og med sin ferie for å møte Sir Geoffrey.
11.Der er følgelig ingen grunn til" angstbiterreaksjoner" som den vi ble vitne til i Ben Jamaasaken, der myndighetene aksjonerte straks de fikk kunnskap om at hustruen ville gjøre slutt på ekteskapet.
12.Dermed synes Kalela å gjøre nettopp det presidenten i sitt meget omtalte intervju sa han ville gjøre slutt på - kommentere presidentens uttalelser.
13.Det er på tide å gjøre slutt på uretten og la de mange få bruke sjøen uten å måtte betale Staten for det.
14.Det offisielle irakske telegrambyrået INA hevdet at Hussein også gjentok Iraks vilje til å" gjøre slutt på samtlige militære operasjoner og starte forhandlinger om en fredelig løsning på konflikten med Iran".
15.Det vil gjøre slutt på den vederstyggelige og skammelige behandling av sparere, umyndige, enker og faderløse som er omtalt i forrige artikkel.
16.Duarte møtte opprørslederne i fjellbyen La Palma igår, og partene ble enige om å opprette en kommisjon som skal forsøke å finne metoder for å gjøre slutt på den fem år gamle borgerkrigen, sm har kostet 59 000 mennesker livet.
17.Efter det andre selvmordsforsøket ba Helmut igjen sin bror om å gjøre slutt på hans liv.
18.En 30 år gammel mann, som drepte sin seks år yngre bror for å gjøre slutt på hans lidelser, er blitt dømt til tre måneders fengsel betinget.
19.Fem rivaliserende grupper i Den palestinske frigjøringsorganisasjonen (PLO) har inngått en avtale som skal gjøre slutt på de interne stridighetene i organisasjonen.
20.Flytting av fornyelsesarbeidet til andre steder utsetter selve gjennomføringen, og fornyelsen ville i langt mindre grad gjøre slutt på de dårligste boforholdene.
21.Før hadde man i realiteten liten mulighet til å gjøre slutt på ekteskapet, fordi kvinnen som regel ikke var i stand til å forsørge seg selv.
22.Hensikten er å gjøre slutt på dagens tilstander, hvor nasjonene står fritt til å utvikle stadig raskere og farligere sleder.
23.Hensikten med denne smarte formulering var naturligvis - ja, vi vet ikke for hvilken gang - å skape et inntrykk av at alle andre enn Arbeiderpartiet vil gjøre slutt på den sosiale velferd i vårt kjære fedreland.
24.Hvis man mener noe med beklagelsene, bør det også vises fantasi til å finne tiltak som kan gjøre slutt på forholdene.
25.I et fjernsynsintervju sa statsministeren at Israel ville tenke nøye igjennom ethvert forslag som kan gjøre slutt på Israels 19 måneder lange okkupasjon av Libanon.
26.I hyrdebrevet tok biskopene til ordre for at regjeringen skulle løslate personer som sitter fengslet på grunn av" ideologiske uoverensstemmelser", og gjøre slutt på pressecensuren og de voldelige overgrepene mot den indianske minoriteten.
27.I klartekst betyr dette at myndighetene i El Salvador må gjøre slutt på de uhyrlige dødsskvadronenes virksomhet.
28.I samme uttalelse henvendte bispekollegiet seg til Kirkenes Verdensråd og Det Lutherske Verdensforbund med en inntrengende appell om" utrettelig innsats" for å gjøre slutt på undertrykkelsen av troende i kommunistlandene.
29.Iraks president Saddam Hussein tilbød igår Iran å gjøre slutt på krigen, men det var i morgentimene ikke kommet noen svar fra Teheran.
30.Iraks visestatsminister og utenriksminister Tariq Aziz vil mandag gjøre slutt på det 17 år gamle diplomatiske bruddet mellom Bagdad og Washington.
Le tue ultime ricerche