Norvegese-Olandese traduzione di godtgjøre

La Traduzione della parola godtgjøre da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

godtgjøre in olandese

godtgjøre
urettferdighetverbo het goed maken bij, goedmaken, rechtzetten, herstellen, rechttrekken
  skadeverbo indemniseren, schadeloosstellen, vergoeden
  anstrengingverbo belonen
  soneverbo goedmaken, verzoenen, bijleggen
Sinonimi per godtgjøre
Altri esempi
1.Det vises til at det spesielt er enkelte tekster i Ordsprogene i Det gamle testamente som er blitt brukt for å godtgjøre bruk av fysisk avstraffelse i barneoppdragelsen.
2.Fossgard understreker imidlertid at ingen kan påtvinges slike undersøkelser, men at erfaring tilsier at det kan bli vanskelig å godtgjøre at voldtekt har funnet sted uten denne undersøkelsen.
3.I et brev til Barnehavekontoret hevder foreningen at kravet om at foreldre selv må godtgjøre at de ikke tjener over 160 000 kroner årlig for ikke å få prisen økt med 20 prosent er i strid med loven.
4.Kunne byggmesteren godtgjøre at det var slik, ville ikke kjøperen kunne reklamere.
5.NAVFgruppen innvender at man i forprosjektet er svært tilbakeholden med hensyn til å godtgjøre hvorvidt slike forsøk i det hele tatt kan realiseres.
6.Når grunneier må avstå grunn eller får redusert sine utnyttelsesmuligheter ved naturfredning, må samfunnet godtgjøre tapet, understreker Høyres Tore Austad.
7.unnlatt å reise sak om disiplinærstraff for utøvere som av helsemessige årsaker må bruke et legemiddel som inneholder et forbudt stoff, når utøveren - ved å fremlegge legeattest - kan godtgjøre at midlet er foreskrevet av lege i rent medisinsk øyemed.
8.Årsaken til at Dagbladet ikke trykket den såkalte hemmelige USAplanen for kupp i NATOland, var at avisens kilder kunne godtgjøre at planen ikke kunne være ekte.
9.Dersom pendlere eller andre kan godtgjøre at det ikke er tilfelle, vil dette bli rettet opp.
10.De som kan godtgjøre en pasifistisk grunnholdning kan søke sivil tjeneste.
11.Disse ydelsene blir betegnet som" postale tjenester", men kommunene skal godtgjøre Postverket for disse sosiale tjenestene.
12.For riktignok må Christensen nå kunne ta det hele ytterligere med knusende ro, efterat politi og påtalemyndighet i virkeligheten har oppgitt å godtgjøre at noe av det han skrev i" Det hemmelige Norge", innebar brudd på lover eller regler og derfor burde vært uskrevet.
13.For å vinne tilbake min generasjon må Arbeiderpartiet godtgjøre at det evner å drive praktisk politikk bedre enn Høyre.
14.Jeg tror Arbeiderpartiet skal få problemer med å godtgjøre at en vekst i offentlig forbruk på 40 milliarder kroner ikke skal føre til øket prisstigning og svekket konkurranseevne i forhold til Regjeringens opplegg for fireårsperioden.
15.Kanskje for å rettferdiggjøre dette som for ikke lenge siden ble fordømt som en" millionærsport", har kineserne begynt å finne frem historiske nedtegnelser som skal godtgjøre at dette er en gammel kinesisk idrett.
16.NÅR det gjelder økonomien mer spesielt, må Arbeiderpartiet på sin side godtgjøre at de store ekstra uttellinger i dets alternative program ikke svekker veksten og tapper et konkurranseutsatt næringsliv for midler.
Parole simili

 
 

godtgjøre come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) godtgjøregodtgjørendegodtgjort
Indicativo
1. Presente
jeggodtgjør
dugodtgjør
hangodtgjør
vigodtgjør
deregodtgjør
degodtgjør
8. Perfetto
jeghar godtgjort
duhar godtgjort
hanhar godtgjort
vihar godtgjort
derehar godtgjort
dehar godtgjort
2. Imperfetto
jeggodtgjorde
dugodtgjorde
hangodtgjorde
vigodtgjorde
deregodtgjorde
degodtgjorde
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde godtgjort
duhadde godtgjort
hanhadde godtgjort
vihadde godtgjort
derehadde godtgjort
dehadde godtgjort
4a. Futuro
jegvil/skal godtgjøre
duvil/skal godtgjøre
hanvil/skal godtgjøre
vivil/skal godtgjøre
derevil/skal godtgjøre
devil/skal godtgjøre
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha godtgjort
duvil/skal ha godtgjort
hanvil/skal ha godtgjort
vivil/skal ha godtgjort
derevil/skal ha godtgjort
devil/skal ha godtgjort
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle godtgjøre
duville/skulle godtgjøre
hanville/skulle godtgjøre
viville/skulle godtgjøre
dereville/skulle godtgjøre
deville/skulle godtgjøre
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha godtgjort
duville/skulle ha godtgjort
hanville/skulle ha godtgjort
viville/skulle ha godtgjort
dereville/skulle ha godtgjort
deville/skulle ha godtgjort
Imperativo
Affermativa
dugodtgjør
viLa oss godtgjøre
deregodtgjør
Negativa
duikke godtgjør! (godtgjør ikke)
dereikke godtgjør! (godtgjør ikke)
Le tue ultime ricerche