Norvegese-Olandese traduzione di høyst

La Traduzione della parola høyst da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

høyst in olandese

høyst
generellaggettivo allerhoogst
  rangaggettivo opperst, opper-
  vektaggettivo opperst, hoogst
  gradaggettivo hoogst, belangrijkst, voornaamst
  myeaggettivo zeer, hoogst
  distanse altro hoogstens
Sinonimi per høyst
Termini derivati da høyst
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.De statsvitere som i framtida vil ta for seg den siste periode for å vurdere politiske verdivalg, vil høyst sannsynlig finne at sentrumspolitikken hadde bedre vekstmuligheter under de tidligere Arbeiderpartiregjeringer, enn etter at Sp og KrF tok plass i Willochs regjering.
2.Dekadente"," borgerlig reaksjonære" er ord som blir brukt om Vladimir Galatskys malerier i Moskva, der han følgelig følte seg høyst uønsket.
3.Det er bra at Regjeringen til slutt greide å komme fram til et kompromiss i saken, men underveis er det blitt sjonglert med både nasjonale interesser og Statoils posisjon på en høyst utilbørlig måte".
4.Han oppfordrer også høyst betimelig hr. Holøs til å forespørre Kr.F.statsrådene om det er" Høyrematerialismen" som dominerer Regjeringens arbeide.
5.Høvdingen" er et komisk, men høyst alvorlig og dramatisk portrett av et mannlig kjønnsmedlem på frihjul.
6.Inne i HenieOnstadsenteret forteller en høyst moderne utstilling om hva som skjedde, og utendørs blir tidens amerikareise dramatisert for barn.
7.Jeg kommer om to strakser," kunne vi si, og varigheten av en" straks" var høyst individuell.
8.Jorden har hvisket" - hennes tredje diktsamling som kommer ut ihøst - er høyst personlig og gåtefull.
9.Totenwald" - som nå foreligger i en ny utgave i Forbundsrepublikken - gir et bilde av de redsler mange ikke trodde på det er en bok uten patos, uten hevet stemme, uten angrep på noen, bare en høyst sannferdig og personlig skildring av hva en kunstner opplevde i det Herrens år 1938.
10.Vi vet at", sier han i steil indikativ, og tilføyer noe jeg slett ikke visste, eller endog anser som høyst tvilsomt.
11.(Robert Millard / NPSAP) Den franske landslagsspilleren Didier Six gjorde en glimrende debut da hans nye klubb Aston Villa høyst overraskende banket Manchester United med hele 30 i lørdagens engelske ligarunde.
12.Alle amerikanere må glede seg, sier han i sin kommentar til beskjeden om at løytnant Robert Goodman vil bli løslatt fra syrisk fangenskap, som en direkte følge av den demokratiske presidentaspirant Jesse Jacksons høyst private meglingsinnsats.
13.Avgassproblematikken er høyst aktuell i Europa.
14.Bransjen kommer høyst sannsynlig til å være preget av mye uro de nærmeste årene.
15.Dagens avgiftsnivå og beregningsgrunnlag er høyst urimelig, uttaler sentralstyret.
16.De fleste stater anser det som høyst uønsket at folk har flere statsborgerskap samtidig, men det er fullt mulig innen rammen av det lovverk som finnes i de forskjellige land i verden.
17.Den livreddende delen av en plastikkirurgs arbeidsdag er langt større enn den kosmetiske, og ingen bør være i tvil om at dette er en høyst seriøs form for kirurgi, sier Rindal.
18.Det er høyst tvilsomt om de problemene vi her aner konturene av, overhodet lar seg løse ved en ukritisk videreføring av de løsninger vi har basert oss på de siste ti år.
19.Det er ikke en guddommelig dimensjon, ikke Kristi lidelser man fremstiller her, ifølge Deres egen høyst leseverdige, lærde katalogavhandling.
20.Det er ikke noe spennende ved meg, mener Orten selv, høyst forundret over interessen for at hun blir ny referentsjef efter nestoren Fredrikke Ødegaard.
21.Det er skapt en atmosfære av frykt, som rammer de fleste indirekte, men som er høyst reell.
22.Det sier seg selv at problemene er høyst forskjellige i et så stort område.
23.Det var aldri min mening å sprenge broen over Tverrelven, men derimot å gjøre en kraftig og høyst nødvendig markering mot Altautbyggingen, sa Nils Aslak Somby.
24.Det var en høyst beklagelig episode, og de franske myndigheter er klar over våre syn, fremholdt Thatcher.
25.Det var høyst usannsynlig det hele.
26.Det var snakk om en høyst frivillig avreise, sier Vikingoppmann Finn Rein Brodahl.
27.Det ville jo være høyst urimelig å være misfornøyd.
28.Det ville være høyst beklagelig dersom Senterpartiets nye programutkast skulle innebære et nei til nye oppgaver for de norske oljeselkapene Saga Petroleum og DNO, sier stortingsrepresentant PerKristian Foss (h) Han mener en slik endring i forhold til borgelig politikk vil innebære en klar svekkelse av bredden i det oljepolitiske miljø og fremholder at Høyre ikke kan akseptere en slik utvikling.
29.Det ville være høyst beklagelig om produksjonen skulle bli nedlagt, legger han til.
30.Energiutbygging er et av de høyst prioriterte områder i utviklingslandene idag, og her har norsk elkraftindustri store utfordringer.
Le tue ultime ricerche