Norvegese-Olandese traduzione di hjelp

La Traduzione della parola hjelp da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

hjelp in olandese

hjelp
sikkerhetsostantivo helm [m]
Sinonimi per hjelp
Termini derivati da hjelp
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Airplane" eller" Hjelp, vi flyr" - vel å merke den første av to var en riktig sprudlende spøk.
2.Arbeiderbladet har et åpent økonomisk motiv for sine veklager over at nærradio og kabelfjernsyn kanskje blir finansiert ved hjelp av reklame.
3.Avtalen som har konkretisert seg nylig innebærer at de franske styrker trekkes tilbake samtidig med at Libya stanser all hjelp til styrkene i landet," sa han blant annet.
4.Brae Alpha" sendte ut tre båter for å sjekke.Stor var forbauselsen,forteller radiotelegrafisten, da de oppdaget to åpne båter bemannet med tre kvinner og tre menn midt ute i Nordsjøen, båter uten kart og kompass og motor som kom seg frem ved hjelp av seil og årer.
5.Den antisovjetiske farsen omkring den såkalte Treholtaffæren, som ble iscenesatt av Norges hemmelige organ, ikke uten hjelp av CIA, er en manifestasjon av den norske ledelses deltagelse i den heftige ideologiske krig mot SovjetUnionen.
6.Den internasjonale økonomisk blokade har lært oss å stole på oss selv og ikke vente på hjelp fra utlandet".
7.Den svenske regjering avslo å gå med i krigen i tilfelle av et tysk angrep mot SovjetUnionen, men den var efter at en militær konflikt hadde brutt ut, prinsipielt rede til å tilby støtte og hjelp på andre områder".
8.Dersom husmoren går til naboen og utfører samme arbeide der som hjemme, men mot full lønn, og leier hjelp til arbeidet i sitt eget hjem, så yter hun innsats i penger, og følgelig er aktiva i sameie.
9.Det samme (bøter eller fengsel i inntil seks måneder) gjelder den som uberettiget skaffer seg adgang til innholdet av en lukket meddelelse eller opptegnelse når det regulært bare er tilgjengelig ved hjelp av særskilt utstyr for tilkopling, avspilling, gjennomlysning, avlesning eller lignende.
10.Det vil dermed ikke komme på tale å skjære ned på antall ansatte, eller kommunal innsats som vil redusere nødvendig hjelp og service til byens befolkning.
11.Elendig" leirjord kan med dyrkernes innsats og tidens hjelp bli riktig brukbar til grønnsaker, skriver Gro Liebe i mainummeret av Norsk Hagetidend.
12.Elevene har krav på undervisning, hjelp og rettledning i samsvar med de bestemmelser som gjelder for skoleslaget til enhver tid.
13.Fortell kamarat Andropov at kamerat Le Duan, vårt politbyrå, sentralkomite og folk vil anstrenge seg for å gjøre bedre bruk av den uvurderlige hjelp vi får fra Sovjet - Unionen".
14.Gud hjelp meg".
15.Gå hjem, gå hjem efter hjelp," brøler jeg.
16.Help, Im from Norway" (Hjelp, jeg er fra Norge) heter kurset, som består av fire kassetter og er helt uten lærebok.
17.Hjelp, hjelp, han dreper meg.
18.Hjelp - vi skal ha tvillinger.
19.Hjelp oss, vi går til grunne".
20.Hjelp oss inn på norsk sokkel, så skal vi hjelpe dere inn i den russiske oljevirksomheten", vil RaumaRepola kunne si til nordmennene.
21.Hjelp politiet, skyt deg selv", var slagordet, og ungdommene festet transparenten på politibilens frontrute.
22.Hvis en av de høye traktatpartnere skulle bli gjenstand for et væpnet angrep i Europa, skal de andre traktatpartnere - i henhold til artikkel 51 i FNcharteret - gi det angrepne land all mulig hjelp og bistand som står i deres makt, av militær eller annen art.
23.Hvis jeg hadde gått på fylla og drukket meg fra sans og samling, så hadde ho mamma fått hjelp," sa en utslitt sønn.
24.I den grad turistnæringen er en utkantnæring, er det rimelig at den mottar hjelp og støtte fra Staten på linje med andre utkantnæringer - men da bør det fortrinnsvis skje ved sysselsettingsstøtte eller andre distriktsspesifikke midler, og ikke ved markedsføringsstøtte.
25.Inntekter som frembringes av idretten, bør forbli innen idretten" og" Benytt profesjonell hjelp når det er mulig og lønnsomt" er to av grunntankene i Hans B. Skasets idrettslederfilosofi.
26.Involveringspedagogikk" forteller hvordan læreren, blant annet ved hjelp av klassemøter med barn og voksne, kan arbeide for at elevene får en positiv identitet.
27.Its double fun", og i godværet ved hjelp av solgangsvinden er pusekatten sikkert en gøyal venn på bølgetoppene.
28.Jeg tror, hjelp meg i min vantro" (Mk.
29.Jentelaget" fra Asker med Cathrine Foyn Jørgensen som rormann seilte meget bra og ble sekser der hun fikk hjelp av Helene Vesseltun og Lasse Neumann - kjent andungenavn fra før.
30.Jobb i Oslo og Akershus" endte med underskudd, og det søkes derfor både Oslo kommune og Akershus fylke om hjelp til å dekke underskuddet på 130 000 kroner med en halvpart på hver.
Le tue ultime ricerche