Norvegese-Olandese traduzione di humanisme

La Traduzione della parola humanisme da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

humanisme in olandese

humanisme
ideologisostantivo humanisme [n]
Sinonimi per humanisme
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Individualisme" og" vestlig humanisme" er stygge ord i kulturkampen.
2.Tysklands og Norges felles kulturarv er tross alle tilbakeslag en humanisme ; uten illusjoner, men med håp om et håp.
3.Deres forslag til nedkutting av budsjettet innebærer et grunnskudd for alt vi møysommelig har bygget opp av humanisme, kultur og sosiale ordninger i denne byen.
4.Dette er en ganske enestående måte å få presentert de kristne grunnverdier, kall det kristen humanisme, på.
5.Geilomøtet ble avsluttet nylig med humanetikk, humanisme og kristendom som tema.
6.Geilomøtet gir en høyst spesiell fortolkning av humanisme.
7.Han lignet litt på franskmennenes Jean Renoir med sin humanisme og forsøkene på å portrettere indre tilstander med ytre signaler.
8.Han ser på musikk som en form for humanisme.
9.Hit strømmet anderledestenkende og forfulgte for å få støtte, hit kom utenlandske journalister for å høre Sakharov snakke om humanisme og fred på sin lavmælte måte.
10.HumanEtisk Forbund har med sin ahistoriske, irreligiøse og intolerante holdning fjernet seg langt fra den vesterlandske humanisme.
11.Lektoren som efterhvert er blitt dikter på heltid, bekjenner seg til hva han kaller en stridende humanisme.
12.Liberale ideer, så som talefrihet, humanisme, kunst for kunstens egen skyld, større rett for enkeltmennesket til å bestemme over sin skjebne, har virket forlokkende på de mange politisk desillusjonerte.
13.Man kan også si at han åpenbart har hatt glede av Francois Truffauts barndomsskildringer for filmlerret, det er mye av franskmannens tandre humanisme over dette.
14.Men det er vel ikke helt usant at vi som gjerne liker å tro om oss selv at vi har en god porsjon humanisme og demokrati i samfunnsbyggets grunnmur, kan være temmelig snevre når det gjelder sinnets romslighet.
15.Men hvis denne humanisme er krampaktig ateistisk, må jeg jo innrømme at det blir et problem.
16.Nytt vardet at barn kan meldes inn i Høyre fra fødselen av, og samtidig stilles spørsmålsregn ved det påståtte motsetningsforhold mellom religion og humanisme.
17.Og Nathans humanisme gir håpet om en løsning.
18.Og intet skal få hindre oss i å overlevere denne vår felles europeiske humanisme til kommende generasjoner, sa Gerd Høst før begeistringen brøt løs.
19.Selvsagt er det mulig å peke på at Amnestys grunntanke bygger på en idealistisk humanisme.
20.Smith hadde imidlertid problemer med å akseptere Schweitzers form for humanisme.
21.Tema er konflikten mellom streikende arbeidere og undertrykkende arbeidsgivere, sett og opplevet gjennom en ung nonne, hvis religiøse syn får adskillige skudd for baugen, idet hun selv blir mer og mer engasjert ut fra den humanisme som engang ledet henne til kirken.
22.Valget står mellom demokrati, fremskritt og humanisme på den ene siden og en tilbakevenden til fortiden på den andre, sa Papandreou, som var alene blant partilederne med å hengi seg til politiske erklæringer valgdagen.
23.Valget står mellom demokrati, fremskritt og humanisme på den ene siden og en tilbakevenden til fortiden på den andre, sa Papandreou, som var alene blantpartilederne med å hengi seg til politiske erklæringer valgdagen.
24.Den humanisme som nå prekes og praktiseres i dagens kriminalomsorg, har svært liten sans for realiteter og hvordan de slår ut.
25.Den jødisktyske litteraturteoretiker Walter Benjamin, som tok sitt eget liv i 1940 av frykt for å bli utlevert til Gestapo, opptrer metaforisk som representant for historiens dialektikk og tvisynets humanisme.
26.Den skal ha en liberal grunnholdning og bygge på grunnleggende nasjonale og kristne verdier karakterisert ved toleranse, humanisme og respekt for menneskelige og medmenneskelige verdier og ved sosialt preget reformpolitikk, heter det.
27.Det ondes faktiske eksistens viser at humanisme alene ikke streker til som livssynsmessig basis for å ta ondet ved roten.
28.Efter mitt siste innlegg i denne debatten," Kristendom og / eller humanisme" (11 / 2), har jeg fått en rekke henvendelser og kommentarer, både muntlig og skriftlig (i Aftp.
29.En banal sannhet som er frukten av Vestens humanisme.
30.En nærmere fastsettelse av fellesverdiene for skolen må derfor ta sitt utgangspunkt både i kristendom og humanisme.
Le tue ultime ricerche