Norvegese-Olandese traduzione di humanitær

La Traduzione della parola humanitær da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

humanitær in olandese

humanitær
ideologiaggettivo humanitair
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.I overensstemmelse med det vi fikk anledning til å samtale om igår angående situasjonen i SentralAmerika, sender jeg Dem det forslag til en humanitær løsning på det alvorlige problem som har rammet det nicaraguanske folk på grunn av den aggresjon og utlegging av miner i landets havnebyer som CIA og de kontrarevolusjonære har gjennomført, og som hindrer den frie ferdsel til og fra havnene i Nicaragua.
2.Det er imidlertid norsk politikk at myndighetenes støtte skal begrenses til humanitær bistand.
3.Jeg vil appellere til Assad om å løslate løytntant Robert O. Goodman som en humanitær handling, et skritt som vil få stor innvirkning på den amerikanske offentlighet på forhandlingsprosessen i MidtØsten, sa Jesse Jackson.
4.Norsk Folkehjelp er en humanitær organisasjon med begrensede økonomiske ressurser.
5.Selv om lovgivernes hensikter har en humanitær bakgrunn - nemlig å unngå fengsling når mindre drastiske begrensninger av personlige rettigheter kan finnes - så tar planen sikte på å gjenopprette fortidens juridiske efterlevninger, heter det i avisen.
6.Vi mener det er viktig at den oppvoksende generasjon får vite mer om fredsarbeid som humanitær hjelp.
7.Afghanistankomiteen i Norge har bevilget 200 000 kroner i humanitær hjelp til befolkningen i Pansjirdalen.
8.Alle som har møtt talsmenn for den afghanske motstandsbevegelsen vil ha fått høre av dem at humanitær hjelp er vel og bra, men at våpenhjelp er hva de trenger mest av alt.
9.Da disse opplysningene er blitt behandlet på en måte som skader mitt lands anseelse og prestisje av personer som synes interessert i å redusere betydningen av Contadoragruppens fredsbestrebende dialog i MellomAmerika, tillater jeg meg å komme med følgende oppklaring, som jeg håper De vil ta inn i Deres avis som et middel til å få presentert et mer balansert bilde av det som har hendt i Mexico i denne saken, så meget mer som Mexico legger stor vekt på norsk opinion i spørsmål av humanitær karakter.
10.Den er i hvert fall ikke holdt tilbake av politiske grunner, ei heller endret til humanitær hjelp nå når katastrofen er et faktum.
11.Det ble imidlertid henvist til at f.eks. utveksling av fanger gjerne skjer efter forhandlinger hvor Røde Kors deltar aktivt, og at grensen er uklar mellom såkalt humanitær megling og megling med sikte på å få slutt på kamper.
12.Det er gjort visse fremskritt - hvis det er en riktig betegnelse - i humanitær betydning, men det er tross alt oppmuntrende at jernteppet er begynt å sprekke.
13.Det er nesten ingen land som sender humanitær hjelp inn i Afghanistan.
14.Det er nettopp i flyktningepolitikken en tradisjonell amerikansk humanitær holdning kommer til uttrykk, mener ambassadør Douglas.
15.Det er stort behov for medisinsk og humanitær hjelp til kurdiske flyktninger.
16.Det kan gis humanitær og medisinsk bistand, men viktigst er den direkte våpenhjelp.
17.Det nye amerikanske utspill kommer som en ekte humanitær gest på et gusntig tidspunkt foran valget i USA.
18.Det originale med" vår" a (u) ksjon er at pengene denne gang ikke tilfaller noen verdensomspennende humanitær hjelpeorganisasjon.
19.Dialogen med Sovjet kan gjerne få utfolde seg, men det må i så fall gå side om side med usvekket og opptrappet vestlig bistand til motstandskampen i Afghanistan, i form av humanitær hjelp og ikke minst våpenhjelp.
20.Disse pengene vil bli gitt en humanitær organisasjon.
21.En humanitær innsats kan ikke oppveie alle de negative utslag.
22.Enkelte vil hevde at russen gjør da en stor humanitær innsats ved å samle inn ikke ubetydelige midler til gode formål.
23.For fredens sak ville det være uheldig om hjelpen måtte innskrenkes til å holde disse menneskene i live som permanente flyktninger eller til annen rent humanitær hjelp.
24.Først ifjor gav Kongressen Reagan fullmakt til å ta i bruk opptil 300 000 tonn årlig for eventuell humanitær hjelp til andre land i en krisesituasjon.
25.Giverlandene har også presisert at de har påtatt seg en rent humanitær oppgave.
26.Han gjorde betydelig humanitær innsats på en rekke områder.
27.Humanitær hjelp til grupper, som for eksempel arbeider for en bredere politisk deltagelse og for å etablere ny sysselsetting, kan virke direkte inn på å bringe frem en gunstigere inntektsfordeling, sier Duus.
28.Hun reiser i neste uke til New York for å appellere om humanitær hjelp i FNs regi til den afghanske geriljaen.
29.I tillegg får Norge for egen del bidra med humanitær bistand, for det er på dette felt vi har best forutsetning for å yde vårt.
30.I tillegg til sin krig mot reporterne, retter Sovjet sin aggresjon også mot medisinsk personell som går inn i landet for å yde sivilbefolkningen humanitær hjelp.
Le tue ultime ricerche