Norvegese-Olandese traduzione di ikke uvanlig

La Traduzione della parola ikke uvanlig da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

ikke uvanlig in olandese

ikke uvanlig
hverdagslig aggettivo alledaags, gewoon
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.I gamle dager var det ikke uvanlig at syke og vanskapte ble satt ut i skogen.
2.Det er ikke uvanlig at budsjetter blir oppbrukt midt i året.
3.Det er ikke uvanlig at det finnes eksemplarer av arten i storbyer.
4.Det er ikke uvanlig at det ligger 150 til 200 saker på bordet efter en vanlig helg ellers i året, sier politiavdelingssjef Rogneflåten.
5.Det er ikke uvanlig at du er i slag på denne tiden, verre har det vært å holde på formen ?
6.Det er ikke uvanlig at en premie blir innkalkulert i et departements prosjektbudsjett for å stimulere interessen blant publikum, sier byråsjef Dag Ørjansen i Samferdselsdepartementet.
7.Det er ikke uvanlig at funksjonshemmede blir overbeskyttet, både hjemme, på skolen, i arbeidslivet og ellers, men det ser ut til at personer med epilepsi er spesielt utsatt, sier overlege Løyning.
8.Det er ikke uvanlig at klare netter kan gi temperaturer helt ned mot null grader allerede i begynnelsen av september, forteller vakthavende meteorolog på Blindern.
9.Det er ikke uvanlig at publikum melder om skyting, mens det i virkeligheten dreier seg om kraftige smell fra eksosanlegg, melder politiet.
10.Det er ikke uvanlig at skolestyrets formann og jeg er saklig uenige i forskjellige politiske spørsmål.
11.Det er ikke uvanlig å observere over 1000 sangsvaner og over 6000 ender på en dag her ute.
12.Det er slett ikke uvanlig at kvinner blir deprimerte efter en fødsel, - i sterkere eller mildere grad, sier psykolog Åshild Jensen.
13.Fire måneders venting er ikke uvanlig, sier kontorsjef Torolv Støyva i Statens pensjonskasse til Arbeiderbladet idag.
14.Ikke uvanlig at man fra Statens side setter mål man derefter ikke når, sier kontorsjef Thorleif Stubbe på barnehavekontoret i Oslo.
15.Når man lager privat teater, har man ikke råd til fire timers prøver, det dobbelte er ikke uvanlig, men jeg har inntrykk av at de som er med, synes det er morsomt å arbeide hardt.
16.1011 vogner er ikke uvanlig.
17.14,5 og opptil 16 prosent er ikke uvanlig.
18.20 00030 000 kroner i løpet av første krepsenatt er ikke uvanlig.
19.200 kilo pr. kvm er ikke uvanlig de steder som er kjent for å være noen" snehull".
20.600700 mennesker på en vanlig høymesse er slett ikke uvanlig i Gand.
21.Allikevel er det pundets stilling de flestes oppmerksomhet er rettet mot, fordi det er ikke uvanlig at FT 30indeksen svinger.
22.Arbeidsbelastningen er allerede idag på grensen av det forsvarlige og det er ikke uvanlig at disse embedsmennene arbeider 10 til 15 timer overtid i uken uten betaling.
23.Arbeidsdager på 1415 timer er ikke uvanlig for Strays nære medarbeider, og kortere blir de neppe efter at han overtar som statssekretær.
24.At hver av disse fabrikker lager 30 forskjellige merker i året, er ikke uvanlig.
25.At nystartede havelag stikker av med Hageselskapets pris for største medlemsøkning, er slett ikke uvanlig.
26.Bare offiserer kan gifte seg, men det er ikke uvanlig at soldater forlover seg før de drar i det militære.
27.Bommen går opp og ned for kranbiler med vår sutrende familiefarkost på slep, og et titall i døgnet er ikke uvanlig.
28.DET er ikke uvanlig at ledere står for fall når et parti raser utfor ved valg.
29.Den kristelige Bergensavis Dagen svinger tuktens svepe - ikke uvanlig for den kampglade redaktør Arthur Berg - i debatten om det kirkelige selvstyre.
30.Denne mangel på toleranse og respekt for andre kulturer og anderledes tenkende er dessverre ikke uvanlig, allikevel skal det stort mot til å uttale det så klart som Astrid Gjertsen har gjort.
Le tue ultime ricerche