Nessuna traduzione trovata.

Sfortunatamente, non abbiamo trovato una traduzione per la parola chiave informator. Si prega di accertarvi di aver compitato in modo corretto la parola.


Ricordate che potrete trovare la traduzione che state cercando se scrivete la parola nella sua forma singolare (anziché plurale) o all'infinito (anziché nella forma coniugata di un verbo).


Stiamo lavorando sodo per aggiungere le traduzioni che mancano, quindi vi preghiamo di avere indulgenza nei nostri confronti.


Parole simili

 
 

Altri esempi
1.NAVFs sekretariat for kvinneforskning har vist seg særdeles nyttig som pådriver og koordinator, som informator og ikke minst gjennom sin initiering av prosjekter, heter det i brevet.
2.Radioen er en meget god informator !
3.Det ville slett ikke være av veien om f.eks. vår tids juniorer møtte opp til slike turneringer med noen skarpslepne raffinementer av egen hjerneproduksjon i bagasjen, som supplement til drøvtygget stoff fra" Informator" og" Encyclopedia", vår tids hellige skrifter for moteriktige sjakkspillere.
4.Meldingen, som først ble plantet i den vesttyske avisen Bild Zeitung, ble tirsdag bekreftet av den sovjetiske journalisten Victor Louis, en person som står det sovjetiske hemmelige politi (KGB) nær, og ofte fungerer som informator for det sovjetiske regimet.