Norvegese-Olandese traduzione di innstilling

La Traduzione della parola innstilling da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

innstilling in olandese

innstilling
generellsostantivo beëindiging [f], staking [f]
  metodesostantivo benadering [f]
  fartsostantivo stand [m]
  tankesostantivo zienswijze [m/f], standpunt [n], opvatting [f], mening [f], kijk [m]
  oppførendesostantivo attitude [f], houding [f], gedrag [n]
Sinonimi per innstilling
Termini derivati da innstilling
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Angrepene er egnet til å svekke opinionens tiltro til det veldige arbeid som Skattekommisjonen har nedlagt i sin omfattende innstilling.
2.Det er en innstilling som påviser problemer mer enn den anviser løsninger.
3.Det er oppsiktsvekkende at Brundtland og Arbeiderpartiet fremdeles leker med tanken om rentetak på bakgrunn av det som er kommet frem i pressen om Skattekommisjonens innstilling.
4.En slik innstilling liker vi.
5.Fra et likestillingssynspunkt kunne en egentlig ønske ei anna bok", skriver de (nå tar jeg begge med) i sin innstilling.
6.Generelt vil jeg si at det også er en fordel at man setter seg inn i utvalgets innstilling før man uttaler seg så kategorisk.
7.Innstilling fra SAS angående utbygging av Oslo lufthavn" av 10 / 1151.
8.Jeg oppfatter den pågående debatt slik at enkelte, med Aftenposten i spissen, forsøker å torpedere Skattekommisjonens innstilling.
9.Jeg sa tidlig, og jeg mener fortsatt, at det vil være en fordel om alle de større partiene kunne bli enige om endringer i skattesystemet på bakgrunn av Skattekommisjonens innstilling.
10.Men når vi leser Skattekommisjonens innstilling, sitter vi igjen med et beklemmende inntrykk av at det brede kompromisset er oppnådd på bekostning av tusentalls skatteydere, som etter det nye systemet vil oppleve en sterk skatteøkning.
11.Prisproblemutvalget", som hadde Hermod Skånland som formann og representanter for alle de store organisasjoner, gikk i sin innstilling i 1973 inn for sterkt sentraliserte oppgjør.
12.Proffboksingens historie / Hvordan kommer en tittelkamp istand"," Massemedias innstilling til boksing / Bokseinteresse i Norge" og" Steffen Tangstad hva nå ?".
13.På grunnlag av denne innstilling fra rådet for kunstnerisk utsmykking av Universitetets eiendommer, av slo universitetsdirektøren en søknad fra Norsk Kvinnesaksforening om på denne måte å hedre Aasta Hansteen.
14.Slik innleder teknisk rådmann sin innstilling og inviterer dermed formannskapet til å slutte opp om planen om et lokk over E18 ved Gyssestad.
15.Stein Krosbys innstilling var klar da han startet på 5000meteren, iallfall hva landslagsplassen angikk.
16.Vi synes det er bra at Høyre på denne måten avklarer sin innstilling til privatisering av legetjenestene.
17.Alle som har behov for medisinsk hjelp på grunn av alvorlige sinnslidelser må få slik hjelp på riktig nivå uten at det går tid til spille, heter det i en innstilling fra komiteen som mener det er kritikkverdig at enkelte pasienter som har åpenbare hjelpebehov på grunn av alvorlige sinnslidelser, er blitt avvist med varierende begrunnelser.
18.Arbeiderpartiet ønsker å debattere en stortingsmelding bygget på Skattekommisjonens innstilling før valget.
19.At kommunene skal gis konsesjonsmyndighet og avgjøre hvem som skal få sende nærradio og lokalTV er forøvrig stikk i strid med innstillingen til det offentlige nærradioutvalget som avgav innstilling i desember 1982.
20.Da vi begynte arbeidet med gateprostitusjon, ble vi gledelig overrasket over hotellenes innstilling.
21.De bedrifter som har en positiv innstilling til å flytte aktiviteter til Indonesia, har en mulighet til å nå et enormt interessant marked, sier Terje Groth til Aftenposten.
22.De kommende år vil mitt arbeidsfelt være politikken, og da er det min innstilling å bidra der hvor lagarbeidet til enhver tid er best tjent med min virksomhet.
23.De lydbåndopptak som er avspilt i retten fra møtene mellom Gudding og Farruggia, kan ha forgiftet juryens innstilling til David John Brett, sa advokaten.
24.Debatten hittil om skattekommisjonens innstilling viser at man har snakket forbi hverandre i denne saken.
25.Debatten om Bygdeutvalgets innstilling kommer i feil spor hvis det blir en skyttergravskrig om nedbygging av jordbruket eller ikke.
26.Den nederlandske regjering oppfordrer til investeringer gjennom sin skattepolitikk og sin antiproteksjonistiske innstilling.
27.Dersom utvalget avgir innstilling tidlig på nyåret, vil Regjeringen kunne ta standpunkt til dette før valget, fremholder kommunalministeren.
28.Det blir neppe aktuelt å forandre på vår innstilling som går ut på at Geir Holte foretrekkes som OLfarer.
29.Det er en stor utfordring å overta stillingen samtidig med at utvalgets innstilling ligger på bordet.
30.Det er viktig for en sumobryter å ha den rette mentale innstilling, sier Shokava som selv var student på skolen for 40 år siden og som efter en aktiv bryterperiode nå har vært lærer på skolen i 20 år.
Le tue ultime ricerche