Norvegese-Olandese traduzione di inspisere

La Traduzione della parola inspisere da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

inspisere in olandese

inspisere
generellverbo inspecteren
  undersøkeverbo inspecteren
  landmålingverbo schouwen, inspecteren, de staat opnemen van
  husverbo bezichtigen, bekijken
  matverbo keuren, inspecteren
Sinonimi per inspisere
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det er ingen hemmelighet at svenske offiserer utdannes i USA og at NATOoffiserer kledd i svenske uniformer får inspisere svenske forsvarsanlegg.
2.I øyeblikket (torsdag middag) er vi tilsammen 10 mann ombord, med den hovedoppgave å inspisere skadene på skipet for å få et best mulig bilde av skadenes omfang.
3.A. Skal vi møtes og inspisere disse" kontorene", hr. skolesjef ?
4.Arbeidstilsynet vil inspisere stedet idag.
5.Begge parter i krigen, som nå har vart i tre og et halvt år, har gått med på å ta imot en delegasjon fra FN som skal inspisere skadene krigen har påført sivilbefolkningen.
6.Da jeg sommeren 1982 fikk anledning til å inspisere FNskolen i Siblin utenfor Sidon, fortalte den palestinske rektoren meg at Fatah hadde overtatt undervisningen av de palestinske guttene fra kl. 14 hver dag : militær og politisk trening.
7.De forlangte at arbeidere skal inspisere private forretninger.
8.De to krigførende land har gått med på å la gruppen inspisere fangeleirene, opplyser en FNtalsmann.
9.Dernest vil han drøfte muligheter for å gi eksperter adgang til å inspisere motpartens kjernefysiske prøvesprengninger.
10.Det er nødvendig med en slik rengjøring for å kunne inspisere plattformunderstellene skikkelig.
11.Det var litt av et syn som møtte Aftenpostens medarbeider da han sammen med branninspektør Frank Solli fikk inspisere de brannherjede lokalene i Sjølysthallen i formiddag. gulvene er overstrødd av glasssplinter, betongkonstruksjoner fra taket og vanndammer.
12.Dommeren måtte stoppe kampen for å inspisere et kutt over nordmannens venstre øye.
13.Elever, som enten har malingflekker i håret eller på klærne, løper opp og ned trappene og skal inspisere hverandres nymalte klasserom.
14.Er det tillatt å inspisere en privat veske i et militært skap, og kan det beslaglegges øl i en privatbil parkert utenfor en militærleir ?
15.FN har lenge arbeidet for å få tillatelse til å inspisere fangeleirene i de krigende land Iran og Irak, men inntil nå har begge parter sagt nei.
16.Før kommunestyret i Lillehammer skal ta endelig stilling til om byen søker Ol i 1992, skal representanter for alle de internasjonale særforbundene inspisere de eventuelle OLanleggene.
17.Først mandag vil brannvesenet inspisere sykehuskorridorene og se om påbudet om å rydde dem er fulgt.
18.Hele det store kontinentet er erklært demilitarisert område, kjernefysisk aktivitet er ikke tillatt og alle 16 konsultative stater har full adgang til å inspisere hverandres forskningsstasjoner.
19.Hvem som helst kan krysse dørterskelen og inspisere varer på hyller og montre.
20.I det første tilfellet vil" motparten" ha rett til å få inspisere bestemte områder efter avtalte retningslinjer når det stilles krav om dette et visst antall ganger pr. år.
21.I oktober reiser hele komiteen til Storbritannia for å inspisere militærbaser og se nærmere på britisk forsvarsindustri.
22.Innkjøper Kirstin Johansen er med for å inspisere varene, for å se om de er fine nok til å havne på de fineste restauranter eller på våre bord.
23.Kongen selv, Karl XII, kom for å" inspisere".
24.Mannen var med i et arbeidslag på fire som var sendt ut for å inspisere tunnelene inne i fjellheimen.
25.Newsweeks korrespondent Patricia Sethi fikk siste uke inspisere dalen, der sovjetiske og afghanske styrker startet en offensiv mot geriljaen i april, om bord i et sovjetisk helikopter.
26.Om få dager reiser han, efter invitasjon, til Beitostølen Hyttesenter for å inspisere herligheten.
27.President Duarte og El Salvadors forsvarsminister Eugenio Vides kom senere til anlegget for å inspisere skadene efter de blodige kampene.
28.Representanter for forsikringsselskapet vil de nærmeste dager inspisere brannrutinene for å vurdere om gjenoppbygging blir aktuelt.
29.Som eksempel nevnes at en inspeksjon ifølge Vestens forslag under MBFRforhandlingene i Wien, ville innebære at NATO skulle kunne inspisere stridskrefter ikke bare i ØstEuropa, men også i åtte militærdistrikter i det vestlige Sovjet.
30.Som president var han forøvrig aktiv nok, med hyppige reiser fra land til land og fra kontinent til kontinent, for å inspisere sine tropper og bilegge konflikter.
Le tue ultime ricerche