Norvegese-Olandese traduzione di jur

La Traduzione della parola jur da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

jur in olandese

jur
anatomi - zoologisostantivo tepel [m], speen [m/f], uier [m]
Termini derivati da jur
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Aarøy var cand. jur. fra 1935 og efter praksis som advokatfullmektig og organisasjonssekretær i Haugesund, ble han i 1938 sekretær for Statens Eksportkredittkommisjon.
2.Artikkelforfatteren, cand. jur. Gisle Stray Breistein, er tidligere førstekonsulent i Handelsdepartementets skipsfartsavdeling, hvor han hadde valutaregulering av rederienes engasjementer i utlandet som arbeidsfelt.
3.Av cand. jur. Leif VillarsDahl.
4.Av cand.jur.
5.Cand. jur.
6.Cand. jur. Kirsten Bleskestads artikkel 2. ds. er lest med interesse og tilfredshet.
7.Cand. jur. Nina Britt Berge gikk i en artikkel i Aftenposten 30. april inn for en avkriminalisering av all bruk av narkotika og en kontrollert utlevering av stoff til narkomane.
8.Cand. jur. Nina Britt Berger har i en artikkel i Aftenposten 18. mai gjentatt sitt forslag om dette, kombinert med å dele ut stoff gratis til narkomane, mot at disse lar seg registrere og får et behandlingsopplegg.
9.Cand. jur. Tom Asak (27) er ansatt som avdelingsleder i ForretningsForum A / S, juridisk avdeling.
10.Cand. jur. Tore Vestbakke, Kristiansand.
11.Cand.jur.
12.Cand.jur. Nina Britt Berge skriver i Aftenposten 30. april om" Alternativ narkotikapolitikk".
13.De fire er generalmajor Bjørn Egge, ambassadørene Thore Boye og Frithjof Jacobsen og professor dr. jur. Finn Seyersted.
14.Efter handelsgymnasium og examen artium ble han cand. jur., og var en tid advokatfullmektig i Stavanger.
15.En medarbeider i JussBuss, stud. jur. HansHenrik Hartmann, sier til Aftenposten at erklæringen idag vil bli overlevert Justisdepartementet, hvor asylansøkningene skal behandles, og vedlagt sakens dokumenter.
16.Han ble cand. jur. i 1922 og var dommerfullmektig i Tønsberg, Lier, Røyken og i Hurum.
17.Han er 46 år gammel og cand. jur. fra 1964.
18.Han er 57 år gammel og cand. jur. fra 1950 og han har UDs aspiranteksamen fra 1957.
19.Han er Cand. jur. og har vært kontorsjef i selskapet siden 1980.
20.Han er cand. jur. fra 1973 og fikk advokatbevilling i 1979.
21.Han er cand. jur. og DH - kandidat fra økonomisk / administrativ linje og kommer fra stilling som organisasjonssjef i Bodø Sparebank.
22.Han er cand. jur. og har tidligere bl. a. vært ansatt i Rikstrygdeverket.
23.Han er cand.jur. og har siden 1982 vært bankens viseadm. direktør.
24.Han er utdannet cand. jur. og har praksis som forhandler i Norsk Arbeidsgiver Forening i Oslo.
25.Han tok sjøoffiserutdannelse i 1917 og ble cand. jur. i 1922.
26.Han var ingeniør og cand.jur. og virket i Luftforsvaret under krigen som flynavigatør / løytnant inntil 1946.
27.Hans Brattskar, Ski ; cand. phil. Eva Finstad, Oslo ; cand. jur. Vibeke Holm, Oslo ; cand. mag.
28.Hans Peter Schnitler var født i Drammen og ble cand. jur. i 1940.
29.I Aftenposten 30. april har cand.jur.
30.I sin avhandling om" permitteringer" fra 1982 (utgitt på Universitetsforlaget), stiller også cand.jur.
Le tue ultime ricerche
jur