Norvegese-Olandese traduzione di justere

La Traduzione della parola justere da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

justere in olandese

justere
generellverbo kalibreren, ijken
  regulereverbo regelen, afstellen, bijstellen, instellen, juist stellen
Sinonimi per justere
Termini derivati da justere
Anagrammi di justere
Altri esempi
1.Bankforeningen regner med at forretningsbankene vil justere rentesatsene for kortsiktige lån til næringslivet umiddelbart.
2.Bankforeningen vil gjerne få dokumentert påstanden om at mange av bankene gjennomgående må justere sine utlånsrenter ytterligere noe ned for å tilpasse seg den nye renteerklæringen.
3.Den lærdom man kan hente fra årets øvelse vil være med på å justere planene for frakt av en brigade til NordNorge på denne måten, sier Hovland og tilføyer at det i prinsippet ikke er mindre risikabelt å frakte materiellet med tog all den stund man kun har ett jernbanespor nordover.
4.Den nye ordningen kan gjøre det mulig for bedrifter med begrensede midler å komme i gang med en ordning med noe lavere ydelser og eventuelt justere disse oppover efterhvert, sier han.
5.Denne har vi fått mange gode reaksjoner på, og nå kommer vi dessuten til å få en terminal i værvarslingssentralen, slik at vi mye raskere kan justere for eksempel temperaturene på skjermen, sier Moene.
6.Det var umulig å justere siktet efter forholdene fordi vinden snudde mens vi var på standplass.
7.Et forsøk på å justere kursen.
8.Formålet med avtalerevisjonen var å justere og tilpasse den tidligere Hovedavtalen, men fremfor et fornuftig tilpasningsarbeide opplevde vi at sterke krefter utenfor personaladministrasjonen kom med nye prinsipielle betraktninger, sier Totland.
9.Jeg har lest at man tenker på å justere tidsregningen slik at skuddåret skal falle bort, men det håper jeg ikke skjer mens jeg lever.
10.Kunne vi nå få anledning til å fjerne fra Forsvaret oppgaver og virksomheter som ikke direkte produserer forsvarsevne, da kunne vi justere til det akseptable de begrensninger som idag gjelder for øvelser og beredskap.
11.Man bør heller legge litt større omhu i planleggingen og forsøke å justere kosten slik at behovet for næringsstoffer blir dekket.
12.SAS har måttet justere opp prisene noe på grunn av den høye dollarkursen, sier tariffkonsulent Gunnar Narud til Aftenposten.
13.Vi forsøker til enhver tid å følge med i det som skjer i samfunnet og justere vår tilbud efter de behov som finnes, sier Kragset.
14.Vi har forsøkt å justere oss også på andre felter innenfor trening.
15.Vi har prøvd å justere fettforbruket i kostholdet, sier direktør Odd Solheim i Oslo kretsfengsel.
16.Vi må ikke glemme at Arbeiderpartiets regjeringer sørget for skatteskjerpelse hvert år - unntatt valgår - ved å unnlate å justere progresjonsgrensene når inflasjonen drev inntektene opp, uten at det innebar øket kjøpekraft.
17.Vi må nok justere traseen en smule i forhold til Prekestolen, medgir løypeinspektør Wilhelmsen før det bærer videre.
18.Vi vil nå justere og omfordele sysselsettingsmidler på bakgrunn av fylkenes rapporter, sier Ola H. Metliaas i Arbeidsdirektoratet.
19.Vil man justere takstgrunnlaget for eiendomsskatten, med sikte på å bringe den tilbake til 1970nivået ?
20.. om å justere det overordnede mål for jordbrukspolitikken, slik at forbrukernes behov kom klarere frem.
21.5,4 milliarder av disse går med til å justere skattetrinnene i takt med inflasjonen.
22.Arbeiderpartiet ønsker å justere takstgrunnlaget for eiendomsskatten for å bringe det tilbake på 1970nivået og øke kommuneskatten med en skattøre, det vil si med en prosent av den samlede beskatning.
23.Bankene ser positivt på Regjeringens rentepolitiske tiltak og vil umiddelbart justere rentesatsene.
24.Bankforeningen ber om å få dokumentert påstanden om at mange banker gjennomgående må justere ned sine renter.
25.Bare å justere en sengehøyde for riktig stilling under stell, er et fremskritt.
26.Da grensen mot Marka i sin tid ble lagt noe tilfeldig enkelte steder, må vi kunne justere den med hensiktmessig forsiktighet - en forsiktighet som ivaretar såvel friluftsog rekreasjonsinteresser som byens ønske om bedre utnyttelse av arealene.
27.De har faktisk klart å ta imot inntrykk og justere sine holdninger i tråd med den nye informasjonen.
28.De to partier stemte i stedet for finansrådmann Bernt H. Lunds forslag om en generell adgang til å justere Markagrensen dersom det blir nødvendig for den foreslåtte boligproduksjon.
29.Den andre veien er å justere lovgivningen slik at helsekostbransjen kan overleve innenfor lovens rammer.
30.Den vil derfor sannsynligvis justere operasjonelle planer, styrkeutvikling og forberedelse av slagmarken for å møte utfordringen.
Parole simili

 
 

justere come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) justerejusterendejustert
Indicativo
1. Presente
jegjusterer
dujusterer
hanjusterer
vijusterer
derejusterer
dejusterer
8. Perfetto
jeghar justert
duhar justert
hanhar justert
vihar justert
derehar justert
dehar justert
2. Imperfetto
jegjusterte
dujusterte
hanjusterte
vijusterte
derejusterte
dejusterte
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde justert
duhadde justert
hanhadde justert
vihadde justert
derehadde justert
dehadde justert
4a. Futuro
jegvil/skal justere
duvil/skal justere
hanvil/skal justere
vivil/skal justere
derevil/skal justere
devil/skal justere
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha justert
duvil/skal ha justert
hanvil/skal ha justert
vivil/skal ha justert
derevil/skal ha justert
devil/skal ha justert
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle justere
duville/skulle justere
hanville/skulle justere
viville/skulle justere
dereville/skulle justere
deville/skulle justere
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha justert
duville/skulle ha justert
hanville/skulle ha justert
viville/skulle ha justert
dereville/skulle ha justert
deville/skulle ha justert
Imperativo
Affermativa
dujuster
viLa oss justere
derejuster
Negativa
duikke juster! (juster ikke)
dereikke juster! (juster ikke)
Le tue ultime ricerche