Norvegese-Olandese traduzione di kna

La Traduzione della parola kna da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

kna in olandese

kna
generellverbo kneden
Sinonimi per kna
Termini derivati da kna
Anagrammi di kna
Altri esempi
1.Ra"kna med revir", sier han i en særdeles interessant bok på forlaget Liber, og efter lesningen gir man ham faktisk rett.
2.Det er urimelig at befolkningen skal betale en avgift for å kjøre på det kommunale gateog veinett, som allerede er nedbetalt gjennom folks skattepenger, fremholder KNA.
3.Hvis det er naturlig å kna hverandre litt allerede fra barnsben av, vil de unge kanskje gå gjennom puberteten med litt færre spenninger og hemninger.
4.KNA mener at vi oppnådde det vi ønsket med den forrige aksjonen.
5.KNA setter alt inn på å få myndighetene til å bygge en grunnlinje / vannlinje snarest mulig, sier Døstvedt.
6.KNA vil ikke lenger godta en slik utvikling i landets hovedstad.
7.Norols prisnedsettelse på 20 øre pr. liter til kunder med Norolkort er en ren tilgift til medlemmer i Norges AutomobilForbund (NAF), hevder direktør Bjørn Døstvedt i Kongelig Norsk Automobilklub (KNA).
8.50 massører sto klare til å kna stive muskler.
9.All gjennomgangstrafikk på dette veisystemet skal ikke avgiftsbelegges, heter det i uttalelsen fra KNA.
10.Apeland var iformiddag vert på et møte der MA og de to andre bilorganisasjoner, NAF og KNA, diskuterte aktuelle aksjonsformer.
11.Av Tor Østmo, KNA, Steinar Hauge, MA, Odvar Schiøll, NAF.
12.Avgiftene til Staten er urimelig høye, og vi vil rette vår oppmerksomhet også mot myndighetene, sier direktør Bjørn Døstvedt i KNA til Aftenposten.
13.Bilorganisasjonene NAF, KNA og MA oppfordrer bilistene til ikke å fylle bensin ved noen stasjoner i Osloområdet førstkommende tirsdag.
14.Bilteknisk sjef Paul T. Anderson Paul Tostrup Anderson (42) er ansatt som bilteknisk sjef i Kongelig Norsk Automobilklub (KNA).
15.Bland uten å kna.
16.Bristol, KNA, Sara og SAS Globetrotter gis" tre hus" og betegnes som" meget komfortable".
17.De tre bilorganisasjoneen NAF, KNA og MA - fikk i et møte med myndighetene onsdag formiddag avslag på kravet om tiltak for å løsrive bensinprisene fra dollarkursen og dermed sikre en helnorsk pris på hjemmemarkedet.
18.De tre bilorganisasjonene NAF, KNA og MA - fikk i et møte med myndighetene onsdag formiddag avslag på kravet om tiltak for å løsrive bensinprisene fra dollarkursen og dermed sikre en helnorsk pris på hjemmemarkedet.
19.De tre bilorganisasjonene Norges AutomobilForbund, Motorførernes Avholdsforbund og KNA står sammen om bensinaksjonen, men det er klart at utviklingen de siste dagene har ført til gnisninger mellom de samarbeidende organisasjonene.
20.De tre bilorganisasjoneen NAF, KNA og MA - fikk i et møte med myndighetene onsdag formiddag avslag på kravet om tiltak for å løsrive bensinprisene fra dollarkursen og dermed sikre en helnorsk pris på hjemmemarkedet.
21.De tre bilorganisasjonene NAF, KNA og MA - fikk i et møte med myndighetene onsdag formiddag avslag på kravet om tiltak for å løsrive bensinprisene fra dollarkursen og dermed sikre en helnorsk pris på hjemmemarkedet.
22.De tre bilorganisasjonene Norges AutomobilForbund, Motorførernes Avholdsforbund og KNA står sammen om bensinaksjonen, men det er klart at utviklingen de siste dagene har ført til gnisninger mellom de samarbeidende organisasjonene.
23.Der ble NAF sammen med KNA og MA dømt for ulovlig aksjon.
24.Det er en egen glede å kna og forme en levende deig.
25.Det er høyst påkrevet at noe nå blir gjort, og KNA ser det som sitt ansvar å ta det nødvendige initiativ i sakens anledning, sier en kampvillig KNAdirektør.
26.Det er ikke underlig at byens trafikanter er irritert over det, og bilorganisasjonene MA, NAF og KNA har sagt fra ved hver naturlig anledning.
27.Det er imidlertid klart at NAF, KNA og MA forbereder seg til eventuelt å utvide aksjonene til å gjelde også andre byer enn Oslo.
28.Det tar dagen å stelle istand til pølsemaking, skjære opp kjøttet, male det, koke kraft og plukke av ben og blande og kna til deigen.
29.Det vil imidlertid ikke bli satt igang noen motaksjon mot Norolstasjoner, men MA, NAF og KNA pålegges å trekke sin oppfordring om boikott av Esso, Fina, Mobil, Shell og Texaco tilbake.
30.Dette ble fremlagt som et separat forslag fra NAF under et møte som de tre bilorganisasjonene NAF, KNA og MA hadde med finansminister Rolf Presthus igår for å diskutere prisene på norsk olje og bensin.
Parole simili

 
 

kna come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) knaknaendeknadd
Indicativo
1. Presente
jegknar
duknar
hanknar
viknar
dereknar
deknar
8. Perfetto
jeghar knadd
duhar knadd
hanhar knadd
vihar knadd
derehar knadd
dehar knadd
2. Imperfetto
jegknadde
duknadde
hanknadde
viknadde
dereknadde
deknadde
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde knadd
duhadde knadd
hanhadde knadd
vihadde knadd
derehadde knadd
dehadde knadd
4a. Futuro
jegvil/skal kna
duvil/skal kna
hanvil/skal kna
vivil/skal kna
derevil/skal kna
devil/skal kna
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha knadd
duvil/skal ha knadd
hanvil/skal ha knadd
vivil/skal ha knadd
derevil/skal ha knadd
devil/skal ha knadd
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle kna
duville/skulle kna
hanville/skulle kna
viville/skulle kna
dereville/skulle kna
deville/skulle kna
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha knadd
duville/skulle ha knadd
hanville/skulle ha knadd
viville/skulle ha knadd
dereville/skulle ha knadd
deville/skulle ha knadd
Imperativo
Affermativa
dukna
viLa oss kna
derekna
Negativa
duikke kna! (kna ikke)
dereikke kna! (kna ikke)
Le tue ultime ricerche
kna