Norvegese-Olandese traduzione di kretser

La Traduzione della parola kretser da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

kretser in olandese

kretser
folksostantivo kring [m], kringen [mp]
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Impotens, avmakt kretser også" Worstward Ho" om i sine abstraksjoner, men her er det ikke bare menneskets generelle avmakt overfor verden som omhandles, men skaperens avmakt overfor det skapte og omvendt ; hvordan de to opprettholder hverandre, om de begge er trette og heller vil gi opp sin eksistens, alltid.
2.Spørsmålet melder seg om ikke et slikt tidsskrift fra starten bør støttes finansielt av de institusjoner eller kretser som har operaens og ballettens fremme som mål".
3.Ved deltagelse i stevner approbert av NFIF og dets kretser skal alle deltagere mellom 1570 år (alder pr. 31 / 12) som er medlem av lag tilsluttet NFIF, betale årslisens og ulykkesforsikring med kr. 50, pr. år.
4.Bedre ressursmessig utnyttelse av personale og mer stimulerende konkurransetilbud i større kretser, mener friidrettsformannen.
5.De apparater det gjelder, bruker delvis de samme kretser og holder høy nummervalgkvalitet, men det er ikke satt de samme strenge krav til talesignalene.
6.Den har skapt den nødvendige tillit i øst og aktelse i ansvarlige kretser i Vesten.
7.Det er en interessant observasjon at de kretser som tradisjonelt er mest opptatt av økonomisk effektivitet, er de som er mest reservert til Skattekommisjonens nye reformforslag, sa LOøkonom Stein Reegård på Sosialøkonomenes høstkonferanse.
8.Det er ingen tvil om at flertallet av de 100 senatorer i siste omgang vil underskrive resolusjonen, fremholdes det i informerte kretser.
9.For en slik isolasjon nører samtidig opp under nasjonalistiske tendenser og fører i visse kretser til enda hardere holdninger.
10.Hele tiden har Betancur klart å beholde sin troverdighet, sa en geriljaleder, - men vi vet også at det finnes militaristiske kretser han ikke kontrollerer.
11.Hvis et aktivt troende medlem av bevegelsen er syk og velger medisinalternativet fremfor helbredelse ved bønn og tro, vil det da være kretser innen bevegelsen som støter han ut ? ville høyesterettsadvokat Olav Hestenes, vite.
12.Hvordan går det ellers an å lide eller være kjærlig på bare tre bokstaver, insisterer reiselivsdirektøren, ekspert på raske svippturer også i tankegangen, som nå kretser rundt mer virkelighetsnære følelser enn den lettvinte Dynastitypen.
13.Men det finnes også NATOvennlige kretser som ikke vil huske Sovjethærens befrielsesaksjon.
14.Partiet kan kanskje forlede enkelte internasjonale kretser ved å fremstille seg som forkjemper for en reell og rettferdig fred, men vi vet at den løsning partiet går inn for, ikke kan aksepteres av noen palestiner, sa Haniya, som er redaktør for den radikale palestinske avis alShaab (" Folket") og formann for det arabiske journalistforbund på Vestbredden.
15.Selvfølgelig finnes det høyreorienterte kretser som vil prøve å utnytte de østtyske lånene i VestTyskland som et redskap til å oppnå innrømmelser når det gjelder ØstTysklands suverenitet.
16.Tsjernenkos anmodning om handling i stedet for ord vil utvilsomt spille en rolle, blir det sagt i informerte kretser.
17.Vi har jo ikke representanter i høyere kretser som kan tale vår sak.
18.Vi har mottatt trusler om at ytterliggående kretser i Norge vil sprenge kontoret vårt i luften, og vi er klar over at det også på høyt politisk plan er motstand mot vårt nærvær.
19.Vi ville helst håpe at de ledende kretser i Norge kommer til å innse at disse skritt er skadelige for Norges egne interesser og for østvestdialogen, som den norske regjering slutter seg til med ord.
20.135 lag i ni kretser, og med 39 solide faddere godt støttende opp i ryggen rent økonomisk.
21.ALLE historiene kretser rundt romerrikets dagligliv og festlige liv.
22.AV naturlige grunner blir Regjeringens tilretteleggelse av statsbudsjettet og det økonomiske opplegg for 1985, selve valgåret, imøtesett med stigende interesse i vide kretser.
23.Alle bøker kretser rundt et ego.
24.Alle på tvers av landegrenser og ideologier burde være interessert i å uskadeliggjøre disse hensynsløse kretser som til syvende og sist kan føre oss inn i et helvete av væpnede konflikter.
25.Allerede da Blystads aksjekjøp var et faktum, reagerte kretser i Bergen på oppkjøpet og selgerene av de store postene, nemlig Fred. Olsens Rederi og Orkla Industrier forsøkte til og med å få omgjort aksjesalgene.
26.Andre innenfor de samme kretser er mer beskjedne.
27.Anne Beth Moslets korstog mot vårt helsevesen - nå også i Aftenposten 29. oktober vil utvilsomt vinne støtte og sympati i brede kretser.
28.Annet var ikke å vente all den tid man i nordfylkets hovedstad har en egen benevnelse på det i barnslige kretser så populære næringsmiddel" seimenn".
29.Ansettelsen har skapt forundring i vide kretser, fordi det angivelig er skjedd en forbigåelse som savner sidestykke på lange tider, melder Aftenpostens korrespondent.
30.Arbeiderbladet fremholder at det ikke er noe nytt at pressen presenterer enkelte nyheter fra budsjettarbeidet og lekkasjer fra departementer og andre kretser som er innvolvert.
Le tue ultime ricerche