Norvegese-Olandese traduzione di kunne

La Traduzione della parola kunne da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

kunne in olandese

kunne
hjelpeverbverbo kunnen, willen
  tillatelseverbo mogen, kunnen
Sinonimi per kunne
Termini derivati da kunne
Altri esempi
1.(Det) bare er aktuelt med et lite antall etersendte fjernsynssendinger, og at forsøk med slike sendinger bør kunne tillates i et begrenset omfang, der det ikke ligger til rette for lokalfjernsyn formidlet på kabel.
2.Alle" som kunne krype og gå og gjøre splitthopp i underholdningsverdenen innfant seg selvsagt, og i fleng kan nevnes IngerLise Rypdal, Nissa Nyberget - og gjett hvem som var seremonimester - om ikke nettopp pappan til Sara.
3.Arbeiderpartiets budsjett vil nok kunne skaffe noen tusen arbeidsplasser i den offentlige sektor, og på kort sikt redusere arbeidsløsheten.
4.At en ytterliggående anvendelse av straffelovens paragraf 167 annet ledd vil kunne lede til et lite rimelig resultat, illustreres efter min oppfatning også av den foreliggende sak.
5.At forsvarssjefen samme dag kunne fortelle at russerne bare på Kolahalvøya, mindre enn 200 kilometer fra den felles grensen med Norge, har 16 - seksten - militære flyplasser, oppfattes neppe som like bekymringsfullt.
6.At vi ikke lenger skal kunne treffes, det er et sår som ikke leges".
7.Atomvåpen skal ikke kunne brukes i forsvaret av Norge.
8.Avisoppslag i Nationen kunne tyde på at det ikke var tilfellet, men vi får håpe enda en gang at Kåre Kristiansen ikke på nytt har forlovet seg.
9.Bedriftene trenger sine overskudd for å kunne konsolidere seg, for å bli mer stabile og sikre arbeidsplassene.
10.Bofaste" lærere kunne over en trefire års periode ta lærerutdannelse kombinert med noe undervisning og få godkjent utdannelse.
11.Brått innså han at så lenge Ellinor var fanget i overlegens nett, var det svært lite han kunne gjøre for henne.
12.Conqueror"s mannskap førte tre loggbøker, men under forberedelsene til gårsdagens komitehøring kunne kontrollrommets loggbok med opplysninger om posisjoner, og signaler til og fra London, ikke oppdrives.
13.Da vi nærmet oss Anzio, kunne vi se kraftige flyangrep mot byen.
14.Datateknikken eksisterer fordi den gjør det mulig å utføre visse operasjoner raskere, billigere og mer rasjonelt enn man ville klare uten databehandling, og fordi den gjør det mulig å utføre visse operasjoner som man ikke tidligere kunne utføre.
15.De bør følgelig" ha en viss avskrekkende evne til å kunne utsette sovjetisk territorium for en uakseptabel risiko...
16.De hårsåre medarbeidere på Marienlyst som kritikken først og fremst angår bør kunne både leve med den og lære av den.
17.Den beste Gave Gud noensinne har gitt mennesket - for før det kunne vi ikke hva som var rett fra galt.
18.Den eller de som står bak falsk neriet, må likevel antas å ha forutsatt eller trodd å kunne reise penger på sjekkene på en eller annen måte.
19.Den enkeltes bokostnader og den offentlige ressursbruk vil kunne reduseres ved en overgang til en eierform hvor den enkelte disponerer sin egen bolig, enten som selveier eller i form av borettslag.
20.Den levende planeten" var på forhånd imøtesett med stor interesse ; det var mange andre europeiske fjernsynsselskaper som kunne tenke seg å samarbeide med BBC.
21.Den tause" fra New Zealand, som vi tidligere mente kunne ligge godt an til en premiering, fikk altså den nest høyeste utmerkelse.
22.Den viten man hadde, tilsa at det var nødt til å gå galt", og..." man visste at det ikke kunne lykkes".
23.Dens (kulturrevolusjonens) oppgave er å gjøre folket til herrer over alle åndelige rikdommer og å gi alle mennesker muligheter til ikke bare å bli delaktige i kulturskattene, men til også umiddelbart å kunne medvirke i den kreative virksomhet på alle områder av samfunnslivet.
24.Derefter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, av alle folk og tungemål.
25.Dersom Statoil, Hydro og Saga kunne finne en felles plattform f.eks. gjennom et felles selskap med formål å drive virksomhet utenfor Norge - ville dette selskapet økonomisk og kompetansemessig i større grad enn selskapene enkeltvis kunne konkurrere med oljeselskapene på det internasjonale oljemarkedet", heter det blant annet i stortingsmeldingen.
26.Dersom det lykkes å mobilisere og gi hele den internasjonale arbeiderbevegelse en slik rolle, ville dette kunne skape en situasjon som åpner muligheter for at den folkelige kampen for fred går over fra å være en fredsbevegelse til å bli hovedinstrumentet i den antiimperialistiske kampen for demokrati og sosialisme.
27.Det ble klarlagt at det ennå snart to døgn efter at invasjonen var begynt - ikke var gitt noen" tillatelse" til at Hærens avdelinger kunne slåss.
28.Det eneste fornuftige hadde isåfall vært å redusere staben på for eksempel Egruppen (den såkalte" mordkommisjonen") til det halve, så kunne de gjenværende reist mer.
29.Det er da enkelt - venstresiden burde da lett kunne forstå et slikt språg, ikke sant ?" sa Mitterrand i samtalen med norske pressefolk før avreisen.
30.Det er en så bred enighet om vårt framtidige forsvar at den bør kunne tåle de mange omprøvninger som etter hvert vil melde seg," mener Nationen.
Parole simili

 
 

kunne come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) kunnekunnendekunnet
Indicativo
1. Presente
jegkan
dukan
hankan
vikan
derekan
dekan
8. Perfetto
jeghar kunnet
duhar kunnet
hanhar kunnet
vihar kunnet
derehar kunnet
dehar kunnet
2. Imperfetto
jegkunne
dukunne
hankunne
vikunne
derekunne
dekunne
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde kunnet
duhadde kunnet
hanhadde kunnet
vihadde kunnet
derehadde kunnet
dehadde kunnet
4a. Futuro
jegvil/skal kunne
duvil/skal kunne
hanvil/skal kunne
vivil/skal kunne
derevil/skal kunne
devil/skal kunne
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha kunnet
duvil/skal ha kunnet
hanvil/skal ha kunnet
vivil/skal ha kunnet
derevil/skal ha kunnet
devil/skal ha kunnet
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle kunne
duville/skulle kunne
hanville/skulle kunne
viville/skulle kunne
dereville/skulle kunne
deville/skulle kunne
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha kunnet
duville/skulle ha kunnet
hanville/skulle ha kunnet
viville/skulle ha kunnet
dereville/skulle ha kunnet
deville/skulle ha kunnet
Imperativo
Affermativa
dukunn
viLa oss kunne
derekunn
Negativa
duikke kunn! (kunn ikke)
dereikke kunn! (kunn ikke)
Le tue ultime ricerche