Nessuna traduzione trovata.

Sfortunatamente, non abbiamo trovato una traduzione per la parola chiave kunnen. Si prega di accertarvi di aver compitato in modo corretto la parola.


Ricordate che potrete trovare la traduzione che state cercando se scrivete la parola nella sua forma singolare (anziché plurale) o all'infinito (anziché nella forma coniugata di un verbo).


Stiamo lavorando sodo per aggiungere le traduzioni che mancano, quindi vi preghiamo di avere indulgenza nei nostri confronti.


Parole simili

 
 

Altri esempi
1.De som var kommet lengst, viste en kunnen og en bevissthet om det de drev med som samlet konsentrasjon, også tilskuernes.
2.Det er teater for alle som evner å gi seg over til en opplevelse båret oppe av intelligens, vidd og en kunnen i teater som imponerer.
3.Det finske folkeeposet Kalevala får liv og konsistens gjennom en skuespillers kunnen, kraft og utstråling.
4.Det som først og fremst bærer forestillingen, fester den i vår bevissthet og fantasi er en kunnen og beherskelse både av det mimiske og det musikalske.
5.En historieløs oppdragelse og en ordfattig utdannelse skaper arme mennesker, selv om deres årslønn kan skrives med seks sifre og deres tekniske kunnen vil slå oss i svime.
6.Forøvrig flere av dem fra en LP han nettopp har utgitt, og som har vakt oppsikt på grunn av en aldeles utrolig teknikk, men også fordi Meyers helt tydelig er en komponist med talent og kunnen.
7.Han ble straks lagt merke til for sitt frodige talent og sin sikre kunnen.
8.Han åpnet med Bachs Luttsuite nr. 3, et betydelig og krevende verk, som ble utført med stor musikalsk kunnen og ekte innlevelse.
9.Hvorvidt de tolv friluftsentusiastene, hovedsakelig rekruttert fra Grefsen / Kjelsåsdistriktet, ønsker å dele sine begjærede opplevelser og kunnen med utenforstående, avhenger efter hva vi forstår av den pågang herværende omtale vil kunne medføre.
10.I moderne tid har blant andre Henry Moore, Jean Arp og Juan Miro nytt godt av de italienske håndverkernes kunnen.
11.Mannen i stykket satser all sin tekniske kunnen på å overliste krigen.
12.Men det var ikke for å bravere med kunnen og viten, nei, det er de kataklysmiske korrektur / trykkfeil"glipp", som gjør en bortensk sådann til rene bagatellen !
13.Nå presenterer han sin kunnen og sin kunst på norsk i Bygdøy alle - par excellence !
14.Og de gjorde det med den sceniske kunnen uten hvilken alle hjerter og alle smerter er som luft og ingenting i teatrets virkelighet.
15.På denne festivalen har vi sett noen gode forestillinger av frie grupper med et teatersprog og en kunnen som imponerer og betar.
16.Statoil vil stille midler, kunnen og viden til disposisjon for dem som vil samarbeide.
17.Vi har prøvt bukseseler i" Mil etter mil", samejoik i" Samid Ædnan", grunnkurs i notelære i" Do re mi" og pene jenter med kunnen og fletter i håret.
18.Allikevel er hans musikk full av overraskelser, han bryter reglene uten å bryte ned regelverket, han setter bare inn spenningsmomenter, og røber dermed sin utrolige musikalske kunnen.
19.DET nye er at denne lovlige handel på en så konsentrert måte blir komplettert av det ulovlige fordi Moskva har innsett at uten vestlig teknologi og kunnen vil man tape i konkurransen.
20.Denne arme av fremmede vet - i kraft av sin tekniske kunnen - hvilke knapper de skal trykke på, hvilke spaker de skal skyve, hvilke ledninger som skal sammenkobles.
21.Dermed får ikke de nyttiggjort seg fagfolkenes formsans og tekniske kunnen.
22.Dette teater skulle hun komme til å vie så meget av sine krefter og sin kunnen - som skuespillerinne, som instruktør og som inspirerende foreleser for elevene.
23.For Chrix Dahl betyr møtet med diktningen og med mennesker like meget som naturinntrykk, kombinasjonen av bred teknisk kunnen og menneskelig innsikt, og gleden over møtet med fortiden i Italia gir denne utstillingen varme, bredde og et preg av det vanskelig definerbare begrepet kultur.
24.Gamle mestere fikk ikke lære bort sin kunnen til yngre krefter, og ble" omskolert".
25.Med imponerende kunnen, ofte med nesten magisk evne, skildrer forfatteren landskapet og tiden.
26.Men en sikker kunnen står hele veien bak utformingen.
27.Poenget med bygdeverkstedene er at de trekker de eldre inn, for de er forvaltere av gammel kunnen og kulturarv.