Norvegese-Olandese traduzione di lønnet

La Traduzione della parola lønnet da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

lønnet in olandese

lønnet
generellaggettivo winstgevend, lucratief, voordelig, lonend, belonend, de moeite waard
Sinonimi per lønnet
Termini derivati da lønnet
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.100 000 hjemmeværende husmødre ønsker å gå ut i lønnet arbeide".
2.Arbeide er arbeide - enten det er lønnet eller ikke !
3.Telebutikkene" lever ikke av sine inntekter, personalet er ansatte i Televerket og lønnet av Televerket.
4.Det er vel og bra at man foreslår utvidet rett til svangerskapspermisjon, men dette forhindrer ikke at også behovet for lønnet omsorgspermisjon er stort, sier Lindemann og Børsheim.
5.En forutsetning for at begge ektefeller kan ta lønnet arbeide, er i mange tilfeller at det er mulig å kombinere arbeide utenfor hjemmet med omsorgsarbeide og andre nødvendige gjøremål utenfor yrket.
6.Først og fremst gjelder det kvinners rett til lønnet og likebetalt arbeid.
7.Høyre bør programfeste 22 ukers lønnet svangerskapspermisjon for å lette småbarnsforeldrenes muligheter til å kombinere omsorg og yrke, sa Annelise Høegh i et foredrag i Trondheim igår.
8.Høyre bør programfeste 22 ukers lønnet svangerskapspermisjon for å lette småbarnsforeldres muligheter til å kombinere omsorg og yrke, sa Anne Lise Høegh i et foredrag i Trondheim.
9.Konsulatenes oppgave er å kontrollere at visa ikke misbrukes, dvs. at man blir lenger i landet enn visumet tillater, eller tar lønnet arbeide på et turistvisum, sier Morley.
10.Lønnet arbeid er en viktig nøkkel til politisk makt.
11.Lønnet arbeide gir ikke nødvendigvis personlig frihet.
12.Men mens denne diskusjonen har pågått, er det skjedd en markert økning i kvinners deltagelse i lønnet yrkesliv, sier Ingeborg Astrid Kleppe videre.
13.Vel har jeg fått utgifter rikelig dekket, men aldri vært lønnet av alliansen.
14.Vesentlig fordi jeg mente at jeg burde ha penger for den jobben jeg gjør, sier Svein Arne, som tidligere har utført samme jobb i Bislettalliansens navn, men uten å være lønnet av alliansen.
15.1 sidestiller den arbeide i hjemmet med lønnet arbeide når det gjelder familiens underhold.
16.19 år gamle Johannes Kvernhusmoen er blant dem som, efter først å ha engasjert seg i opplærings og sysselsettingsprosjektet, har fått seg fast, lønnet jobb.
17.61 prosent har lønnet arbeide, mot 51 prosent av kvinnene i toforeldrefamilier.
18.Alle ansatte er idag lønnet efter Statens lønnsregulativ.
19.Alle unge innen en viss aldersgruppe skal kunne kreve minst seks timers lønnet arbeidsdag.
20.Andre tiltak som Høyre mener må gjennomføres, er sikring mot tap av ansiennitet i arbeidslivet på grunn av omsorgsfunksjon, økning av lønnet svangerskapspermisjon og fortsatt barnehaveutbygging.
21.AnneMarie Bjelke påviser det betydelige misforhold det er i støtten fra folketrygden til utearbeidende gjennom lønnet svangerskapspermisjon, og den støtten som går til de hjemmearbeidende i form av fødselspenger.
22.Antallet gifte kvinner med lønnet arbeide øker sterkt, men deres gjennomsnittlige inntekt ligger langt under deres ektemenns.
23.Arbeide er arbeide - enten det er lønnet eller ikke !
24.Arbeidskontoret for Gjøvik og omland avslørte nylig at fire som hadde meldt seg helt eller delvis arbeidsledige hver hadde hevet opptil 30 000 kroner i dagpenger mens de hadde annet lønnet arbeide.
25.At han ikke er blindt knyttet til sitt partis antikapitalistiske teorier, har han vist ved å ta en krevende og antagelig høyt lønnet stilling i det private næringsliv.
26.Bare fire er lønnet på vanlig vis, takket være diverse stiftelser.
27.Bare ved å ta lønnet arbeide ute kan hun oppnå personlig frihet og partene bli uavhengige av hverandre, mener Thue.
28.Barnefamilier som kunne trenge denne økonomiske støtten kan være utelatt fra den fordi : de har flere barn, andre familieforpliktelser, mangel på lønnede arbeidsplasser, pendlerfamilier eller rett og slett det at de finner det vesentlig og meningsfylt at en ivaretar den ulønnede arbeidsplass i hjemfamilie og nærmiljø osv. osv. som gjør at moren helt eller delvis har renonsert på lønnet arbeide.
29.Begge foreldre bør få reell adgang til å ta lønnet omsorgspermisjon, mener landsstyret.
30.Da Arbeiderpartiet satt i regjeringsposisjon, lønnet det seg ikke.
Le tue ultime ricerche