Norvegese-Olandese traduzione di lønnsom

La Traduzione della parola lønnsom da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

lønnsom in olandese

lønnsom
generellaggettivo lonend, winstgevend, belonend
  foretakaggettivo winstgevend, rendabel
Sinonimi per lønnsom
Termini derivati da lønnsom
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Dette skriver Inge Myrvoll, sekretær i Jernverksklubben, i en kritisk kommentar til Regjeringens forslag om å finne en varig lønnsom drift ved Jernverket i Mo i Rana.
2.Lønnsom produksjon" for birøkterne ved hjelp av importrestriksjoner er derimot ikke særlig lønnsomt for forbrukerne.
3.De nye reserveanslagene bekrefter at det er nok gass på Haltenbanken til å forsvare en lønnsom utbygging, sier fylkesordfører Lars Ramstad i Møre og Romsdal.
4.De nye reserveanslagene til Oljedirektoratet bekrefter at det er funnet nok gass på Haltenbanken til å forsvare en lønnsom utbygging, sier fylkesordfører Lars Ramstad i Møre og Romsdal til Aftenposten.
5.Det er ikke skattenivået, men i første rekke markedsutviklingen for nedkjølt gass, såkalt LNG, som vil avgjøre når en utbygging av Haltenbanken kan bli lønnsom, sier ass. direktør Roy Halvorsen i Saga Petroleum i en kommentar til selskapets Haltenbankstudie.
6.Det er ingen tvil om at TMVs endelikt var en styrt nedleggelse fordi Aker ikke fant virksomheten lønnsom nok.
7.Det er nødvendig med flere aktiviteter i en byhall for at den skal bli lønnsom, og for at det skal stimulere til flere kongresser i Oslo.
8.Det kan ikke være mer uanstendig å leve av reklame i eteren enn i avisene, mener Åldstedt, som tror at det vil ta lang tid før reklame i etermediene blir en lønnsom forretning.
9.Det virker som om styret i ÅSV er handlingslammet, og ikke har forstått at det er mulig å drive lønnsom foredling av aluminium i Norge.
10.I min tid i Gyldendal var jeg vararepresentant til styret i Den norske Bokklubben A / S. Der ble jeg klar over hvor store ressurser som skal til for å bygge opp og drive en lønnsom bokklubb.
11.Man må bryte gjennom det som vi omtaler som interessant og få det over på det som kan og bør gi lønnsom virksomhet.
12.Mange bedrifter ligger i grenseland mellom lønnsom og ulønnsom drift.
13.Skillet mellom trygge og utrygge bedrifter går ikke mellom statlig og privat eierskap, men mellom lønnsom og ulønnsom drift, sa statsråden.
14.Vi har tro på restauranten, selv om det har vist seg vanskelig å få til lønnsom drift i vinterhalvåret, sier restaurantsjef Claus P. Bienek.
15.Vi kommer til å anmode bedriftsforsamlingen i Norlett om å vise de ansatte den tillit at bedriften kan bli lønnsom og at den dermed blir opprettholdt, sa ordfører Ekman i sin appell i Guderudparken i Askim idag.
16.Vi ser på planen som rimelig og relativt lønnsom, sier Ekrol.
17.Vi tror likevel at rødspetteoppdrett kan ha en lønnsom fremtid i Norge, sier Skreslet.
18.Vi vil vise en jevn og lønnsom vekst i to år før en slik mulighet vil bli vurdert.
19.Vår ekspansjon har vært lønnsom.
20.3. næringslivet har muligheter og evner til hurtig å omsette forskningsresultater i økonomisk lønnsom virksomhet.
21.Advokaten hevdet at han var i en oppstartingsfase og at han regnet med lønnsom drift i løpet av seks års tid, og gikk derfor til sak, forteller Agderposten.
22.Alle leietagere har fått satt opp husleiene med cirka 100 prosent, så var da Tostrupgården heller ingen lønnsom bedrift da vi overtok, sier Halgrim Thon.
23.Arbeidet med å gjøre fiskerinæringen mer rasjonell og lønnsom vil fortsette.
24.At investeringen på nærmere et par millioner kroner vil være lønnsom, er direktøren, Cathrine Holst, ikke i tvil om.
25.Av den pressemelding som er sendt ut, fremgår det at man ikke regner med at en ny industrietablering vil bli særlig lønnsom.
26.Barn må ikke bare sees på som en fremtidig produksjonsfaktor eller som vesener som skal gjøre bruken av vårt skolesystem mer lønnsom.
27.Blant de emner som ble tatt opp var lønnsom energiøkonomisering.
28.DU skal ifølge sitt formål arbeide for øket, lønnsom sysselsetting i vanskeligstillede distrikter.
29.De har i realiteten valget mellom å få inn ny kapital for å kunne fortsette lønnsom virksomhet, eller også begjære oppbud.
30.Den er lønnsom, den er i rask vekst, og den er eksportorientert.
Le tue ultime ricerche