Norvegese-Olandese traduzione di lossing

La Traduzione della parola lossing da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

lossing in olandese

lossing
varersostantivo lossen [n], uitladen [n]
  nautisksostantivo lossen [n]
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Hvilken begrunnelse er gitt for å nekte lossing av båten i Nigeria ?
2.Jeg er overbevist om at det er folk som er godt orientert om lasting og lossing av teppet som stjal en 100 kvadratmeter stor tepperull forrige søndag, sier disponent Erik Wibe i forretningen Teppeabo til Aftenposten.
3.Mange av restriksjonene skulle bedre situasjonen for nyttetrafikken, og en del er gjort blant annet for å bedre lasting og lossing.
4.Mannskapet på" Chemical Rubi" har det bra til tross for den lange ventetiden og usikkerheten omkring lossing, forsikrer den norske charge daffaires i Lagos Torbjørn Holthe.
5.Midt på natten fikk vi beskjed om å gjøre klar for lossing.
6.Akkurat som vi trenger den" sosiale" side av havnelivet som kan oppleves rundt Akershus og Rådhusplassen, med lossing av bananbåter og trafikk av mindre båter.
7.Daglig ligger det derfor båter ved basens kai for lasting og lossing av rør og andre forsyninger.
8.De drev med lossing og lasting og møtte kundene i grove arbeidsklær, forteller Myhre.
9.De krevde at de skulle ta hånd om lossing og lasting, og fergen ble på nytt liggende i havn.
10.De streikende har bare oppnådd forsikringer om, ikke garantier for, at ikkeorganisert arbeidskraft ikke vil bli brukt ved lossing av kull til stålverket Revenscraig i fremtiden.
11.Den lengste forbundsvise streiken skal vare en uke og medfører stans av lossing og lasting i havnene.
12.Dermed forandres også denne del av bybildet, og varetranporten blir en syndebukk mindre til del ved lossing og lasting til gatens forretninger.
13.Det er en slik eventuell last som vil avgjøre hvor i Norge det blir lossing og sjøforklaring.
14.Det nigerianske handelsdepartementet har gitt grønt lys for at den norske båten" Chemical Rubi" kan begynne lossing.
15.Det siste er en alvorlig lungesykdom og finnes særlig hos folk som har jobbet i asbestindustri og asbestgruber og med lasting og lossing av asbest.
16.Det var bruken av ikkeorganisert arbeidskraft ved lossing av kulllaster i British Steels havn Hunterston som forårsaket den annen havnestreik i Storbritania i løpet av sommeren.
17.Efter godt og vel tre måneder i påvente av lossing, hvorav lang tid i arrest, er kapteinen på det norske fartøyet" Chemical Rubi" og representanter ved den norske ambassade i Nigeria nå optimistiske med hensyn til en snarlig løsning på problemene i Lagos.
18.En mann ble skadet da mobilkranen han førte, veltet og ble knust av en betongblokk på kaien i Balsfjord mandag under lossing av betongelementer.
19.Ferge og last sperrer fortsatt fergeleiet ved Kjerringvåg på Hitra, efter at fergen" Kong Øystein" fikk slagside og sank under lossing fredag kveld.
20.Før et prøveprosjekt kan startes, gjenstår avklaring av prisen som Sydvaranger må betale for slig, samt beregning av rentabilitet ved investering i et eventuelt nytt kaianlegg og nytt utstyr for lossing og transport i Kirkenes.
21.Han husker også hvor forbannet hans overordnede ble efter noen uker fordi amerikanerne skulle ha prioritet med lossing, og vi mistenkte dem alle for at det var sigaretter og nylonstrømper de ville ha i land i Frankrike, forteller Eric Draper.
22.Havnestreiken begynte da havnearbeidere i Immingham i NordøstEngland protesterte mot bruk av uorganisert arbeidskraft ved lossing av jernmalm til et stålverk som er blokkert av de streikende kullgruvearbeiderne.
23.Her blir seksjonen efterlatt for lossing.
24.Høres ikke elektrostyrt lasting og lossing av biler naturlig ut ?
25.LOs juridiske avdeling reiser sak på vegne av de fagforbundene som er involvert i en boikott av lossing eller lasting - Norsk Sjømannsforbund, Norsk Transportarbeiderforbund og Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund.
26.Maritime Stevedoring A / S i Oslo har inngått en syvårs kontrakt med BamaGruppen A / S om lossing og terminalbehandling av bananer.
27.Meldinger fra havnebyen Assab om at sovjetiske mannskaper ved å nekte å motta hjelp fra etiopiske arbeidere med vilje forsinker lossing, er en antydning om at samarbeidet blokkene imellom heller ikke i felten er den beste.
28.Oslo havn skal ikke benyttes til lossing og lasting av sydafrikanske produkter og sydafrikanske skip skal ikke få leie havneplass.
29.Skipet, som har en besetning på 35, er ventet til Rotterdam for lossing 10. februar og vil ventelig ankomme Onarheim 25. februar.
30.Slik informasjon er viktig for driftsledelsen på plattformene ved fortøyning, lasting og lossing av skip som legger inntil plattformen, ved bøyelasting av skip i nærheten, eller ved dykke og ankringsoperasjoner i området, sier Brodtkorb.
Le tue ultime ricerche