Norvegese-Olandese traduzione di mangesidig

La Traduzione della parola mangesidig da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

mangesidig in olandese

mangesidig
generellaggettivo veelzijdig
  personaggettivo veelzijdig, versatiel, all round
Sinonimi per mangesidig
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.40 preparerte slalåmbakker, samtlige med skiheis, hoppbakker, skiskoler, store vidder for turlangrenn og et mangesidig tilbud av innkvarteringssteder.
2.BEITOSTØLEN og Fagernes / Valdresområdet i det hele tatt har et bredt og mangesidig tilbud, både hva terreng og innkvartering angår.
3.Behovet for et mangesidig tilbud på dette området fremgår med all ønskelig tydelighet av dagens debatt, både i faglige og offentlige fora.
4.DEN oppgave vi står overfor, er med andre ord mangesidig, og det er en oppgave som krever omfattende medvirkning fra arbeidslivet selv.
5.DEN sterke og kortvarige utvandringsbølge viser hvor mangesidig og vanskelig forholdet fremdeles er mellom de to tyske stater.
6.Det er mangesidig.
7.Dyno er efterhvert blitt en mangesidig virksomhet hjemme og ute med hovedelementer i kjemi, plast og sprengstoff.
8.Forfatteren Halldis Moren Vesaas, Vinje i Telemark, er utnevnt til Kommandør av St. Olavs Orden for mangesidig litterært virke.
9.Forskalingssnekker og fisker Olav Toft, Steinsland, er utnevnt til Ridder 1. klasse av St. Olavs Orden for mangesidig virke for fortids og kulturminnevernet.
10.Friske innslag i glass og ramme, naturlig nok eftersom vertshuset bevisst legger an på å fremstå som et sunt alternativ til rus og røkfylte utesteder, forklarer Erik Varfjord, selv mangesidig kunstformidler og mannen bak" barnas billedmonter" foran Stortinget.
11.George White Jr., en høy, velbygget, farvet danser, og JeanLouis Morin, en talentfull og mangesidig tolker av flere ledende roller.
12.Han peker på at disse landene i hele dette århundre har vært et viktig - og overveldende mangesidig og livgivende - utviklingssenter for europeisk kultur.
13.Han var en mann med mangesidig bakgrunn, født i nokså dårlige kår på Long Island i 1819.
14.Hans videnskapelige produksjon var rik og mangesidig, preget av originalitet.
15.Her er en barnebok som er så fasettert og mangesidig at den åpner for den rike leseropplevelsen.
16.Ikke bare fordi de har en høyt utviklet og mangesidig teknikk, men fordi det danses med en sterk kroppsbevissthet som gir rolletolkningen intensitet og fylde.
17.Ikke noe annet nytelsesmiddel er vel så mangesidig i smak, duft og utseende som nettopp den tyske vinen.
18.Kongen har utnevnt lege og redaktør Ole K. Harlem, Oslo, til ridder 1. klasse av St. Olavs Orden for mangesidig innsats innenfor medisinen.
19.Kongen har utnevnt professor dr.med. Nils Retterstøl, Oslo, til kommandør av St. Olavs Orden for mangesidig innsats i norsk og internasjonal psykiatri og i kampen mot misbruk av alkohol og narkotika.
20.Men kl. 16 om eftermiddagen starter den åpne delen med et omfattende og mangesidig program som omfatter musikk, sang og dans.
21.Testen var ett ledd i et mangesidig forskningsprogram med sikte på å utvikle et fremtidig forsvar mot et kjernefysisk angrep.
22.Ved sambruk håper de folkevalgte å sikre en mer mangesidig og intensiv bruk av nye og kommunale bygg.
23.Velforeningene utfører idag et stort og mangesidig arbeide i lokalmiljøene.
24.Vera Debes kunne se tilbake på en mangesidig virksomhet med varierte og givende arbeidsoppgaver i skiftende miljøer.
25.Vi kan ikke la være å undre oss over hvor vanskelig det er å forutsi et livsløp, og hvor overraskende mangesidig et talent kan vise seg å være ; og vi må glede oss over hva enkelte også i vår tid har kunnet utrette både nasjonalt og internasjonalt.
26.Vi som arbeider i ungdomssektoren i kommunen, er ubeskjedne nok til å mene at den holdning som er vist gjennom et mangesidig tilbud av kontaktog utfoldelsesmuligheter, har vært avgjørende for at ungdom føler seg noenlunde ivaretatt og forstått og for at forholdet mellom ungdom og andre deler av befolkningen ikke er preget av konflikt, avvisning og aggresjon.
27.Ja, jeg er jo det, men uhjelp er mangesidig.
28.Arne Treholts manuskript gir et gripende og mangesidig bilde av en kontroversiell person på godt og ondt.
29.Bak resultatene ligger en mangesidig innsats, og nå ønsker CARE Norge å utnytte materialet i et eget prosjekt for Maradiområdet i Niger.
30.Byutvikling er en mangesidig oppgave, som bl.a. består i avveining av mange kryssende interesser.
Le tue ultime ricerche